Dutch

Detailed Translations for staken from Dutch to French

staken:

staken verb (staak, staakt, staakte, staakten, gestaakt)

 1. staken (ermee uitscheiden; ophouden; stoppen; opgeven; uitscheiden)
  arrêter; cesser; abandonner; renoncer à; laisser
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • cesser verb (cesse, cesses, cessons, cessez, )
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • laisser verb (laisse, laisses, laissons, laissez, )
 2. staken (in staking gaan)
 3. staken (het werk neerleggen als protest; werkonderbreken)
 4. staken (in staking zijn)

Conjugations for staken:

o.t.t.
 1. staak
 2. staakt
 3. staakt
 4. staken
 5. staken
 6. staken
o.v.t.
 1. staakte
 2. staakte
 3. staakte
 4. staakten
 5. staakten
 6. staakten
v.t.t.
 1. heb gestaakt
 2. hebt gestaakt
 3. heeft gestaakt
 4. hebben gestaakt
 5. hebben gestaakt
 6. hebben gestaakt
v.v.t.
 1. had gestaakt
 2. had gestaakt
 3. had gestaakt
 4. hadden gestaakt
 5. hadden gestaakt
 6. hadden gestaakt
o.t.t.t.
 1. zal staken
 2. zult staken
 3. zal staken
 4. zullen staken
 5. zullen staken
 6. zullen staken
o.v.t.t.
 1. zou staken
 2. zou staken
 3. zou staken
 4. zouden staken
 5. zouden staken
 6. zouden staken
en verder
 1. ben gestaakt
 2. bent gestaakt
 3. is gestaakt
 4. zijn gestaakt
 5. zijn gestaakt
 6. zijn gestaakt
diversen
 1. staak!
 2. staakt!
 3. gestaakt
 4. stakend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

staken [het ~] noun

 1. het staken (staking; gestaak; werkonderbreking)
  la grève; la cessation de travail; la grèves; l'arrêt de travail
 2. het staken (eindigen; ophouden; uitscheiden; kappen; afhaken)
  la terminaison; l'achèvement; la fin; l'action d'arrêter

Translation Matrix for staken:

NounRelated TranslationsOther Translations
achèvement afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden afbouwen; afkrijgen; afmaken; afschrijven; afwerken; beëindiging; completering; conclusie; einde; slot; slotbeschouwing; sluiting; volbrenging; voltooiing
action d'arrêter afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden
arrêt de travail gestaak; staken; staking; werkonderbreking staking; werkstaking
arrêter aborteren; stilhouden; stoppen
cessation de travail gestaak; staken; staking; werkonderbreking staking; werkstaking
fin afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden beëindiging; conclusie; eind; einde; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; laatste opvoering; meet; ontknoping; slot; slotbeschouwing; slotstuk; sluiting; sluitstuk; uiteinde
grève gestaak; staken; staking; werkonderbreking staking; werkstaking
grèves gestaak; staken; staking; werkonderbreking
terminaison afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden
VerbRelated TranslationsOther Translations
abandonner ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden afbestellen; afbreken; afgelasten; afhaken; afstand doen; afvallen; afzeggen; afzien; afzien van; annuleren; bedanken; danken; de brui geven aan; eruitstappen; gaan; heengaan; in de steek laten; intrekken; nietig verklaren; opbreken; opgeven; ophouden; opstappen; stoppen; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan
aller faire la grève in staking gaan; staken
arrêter ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden aanhouden; afhouden; aflaten; afsluiten; afzetten; arresteren; beletten; beslissen; besluiten; beëindigen; dwarsbomen; dwarsliggen; een einde maken aan; eindigen; ervanaf houden; gesprek beëindigen; gevangennemen; halt houden; in hechtenis nemen; inrekenen; ophouden; oppakken; remmen; stelpen; stillen; stilstaan; stilzetten; stoppen; stopzetten; tegenhouden; tegenwerken; temporiseren; tot staan brengen; tot stilstand brengen; tot stilstand komen; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; vatten; vertragen; weerhouden
cesser ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; halt houden; ophouden; remmen; stoppen; stopzetten; tegenhouden; temporiseren; tot staan brengen; vertragen
cesser le travail in staking zijn; staken
faire grève in staking zijn; staken
faire la grève het werk neerleggen als protest; in staking gaan; staken; werkonderbreken
laisser ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden achterlaten; afstaan; bevrijden; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iemand iets nalaten; in vrijheid stellen; inwilligen; laten; laten staan; legateren; loslaten; losmaken; nalaten; overgeven; permitteren; teruglaten; toelaten; toestaan; toestemmen; van de boeien ontdoen; vererven; vergunnen; vermaken; veronachtzamen; vrijlaten
renoncer à ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden afstand doen; afzien; afzweren; verstoten
se mettre en grève het werk neerleggen als protest; in staking zijn; staken; werkonderbreken
suspendre le travail in staking zijn; staken
tenir levé in staking zijn; staken afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; hooghouden; in de hoogte houden; omhooghouden; ophouden; stoppen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
fin adrem; arglistig; bijdehand; delicaat; doortrapt; dun; elegant; fel; fijn; fijn van smaak; fijngebouwd; fijngevoelig; fijnzinnig; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gracieus; grievend; hanig; krenkend; kwetsend; leep; lichtgebouwd; link; listig; pinnig; raak; rank; scherp; scherpzinnig; schrander; sierlijk; slank; slim; slinks; sluw; snedig; snibbig; subtiel; teerbesnaard; teergevoelig; tenger; uitgeslapen; vinnig; vlijmend

Wiktionary Translations for staken:


staken form of steken:

steken verb (steek, steekt, stak, staken, gestoken)

 1. steken (steken geven; prikken)
  piquer
  • piquer verb (pique, piques, piquons, piquez, )

Conjugations for steken:

o.t.t.
 1. steek
 2. steekt
 3. steekt
 4. steken
 5. steken
 6. steken
o.v.t.
 1. stak
 2. stak
 3. stak
 4. staken
 5. staken
 6. staken
v.t.t.
 1. heb gestoken
 2. hebt gestoken
 3. heeft gestoken
 4. hebben gestoken
 5. hebben gestoken
 6. hebben gestoken
v.v.t.
 1. had gestoken
 2. had gestoken
 3. had gestoken
 4. hadden gestoken
 5. hadden gestoken
 6. hadden gestoken
o.t.t.t.
 1. zal steken
 2. zult steken
 3. zal steken
 4. zullen steken
 5. zullen steken
 6. zullen steken
o.v.t.t.
 1. zou steken
 2. zou steken
 3. zou steken
 4. zouden steken
 5. zouden steken
 6. zouden steken
en verder
 1. ben gestoken
 2. bent gestoken
 3. is gestoken
 4. zijn gestoken
 5. zijn gestoken
 6. zijn gestoken
diversen
 1. steek!
 2. steekt!
 3. gestoken
 4. stekend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for steken:

VerbRelated TranslationsOther Translations
piquer prikken; steken; steken geven aanbijten; aanvreten; achteroverdrukken; afbedelen; afnemen; afpakken; aftroggelen; benemen; betrappen; bietsen; dichtbijten; ergeren; gappen; graaien; grijpen; grissen; happen; inpikken; irriteren; jatten; kapen; leegstelen; lekker eten; met spuit een medicijn toedienen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; op de zenuwen werken; opwekken; opwinden; pikken; plunderen; prikkelen; raspen; roven; savoureren; schaven; schuren; smikkelen; smullen; snaaien; snappen; spuiten; stelen; stimuleren; toebijten; toehappen; toesnauwen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervelen; vervreemden; weggraaien; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken

Related Words for "steken":


Related Definitions for "steken":

 1. eraan besteden1
  • hij steekt al zijn geld in CD's1
 2. erin vastzitten1
  • we bleven steken in de nauwe gang1
 3. hem raken met een puntig voorwerp1
  • de wesp stak in mijn wang1
 4. het erin of erop doen1
  • zij steekt de sleutel in het slot1

Wiktionary Translations for steken:

steken
verb
 1. mettre une chose sur une autre, soit pour qu’elle y demeure adhérente, être pour qu’elle y laisser une empreinte, soit simplement pour qu’elle y toucher.
 2. Faire entrer une chose dans une autre.
 3. placer une personne, ou un animal, ou une chose dans un lieu déterminé.
 4. Traductions à trier suivant le sens
 5. frapper, blesser, tuer avec un poignard.
 6. placer, mettre sur quelque chose.

Cross Translation:
FromToVia
steken ensacher bag — to put into a bag
steken irriter; vexer; piquer nettle — to pique, irritate, vex or provoke someone
steken irriter; piquer nettle — of the nettle plant etc., to sting causing a rash
steken scruter; fureter; fouiller pry — to look where one is not welcome; to be nosey
steken poignarder; frapper d'un coup de couteau stab — To pierce or wound with pointed object