Dutch

Detailed Translations for suggereren from Dutch to French

suggereren:

suggereren verb (suggereer, suggereert, suggereerde, suggereerden, gesuggereerd)

 1. suggereren (iets aanraden; adviseren; raden; ingeven)
  suggérer; conseiller; insinuer; deviner; déterminer; fixer; estimer; apprécier; conjecturer; faire une expertise; recommander; évaluer; priser; taxer
  • suggérer verb (suggère, suggères, suggérons, suggérez, )
  • conseiller verb (conseille, conseilles, conseillons, conseillez, )
  • insinuer verb (insinue, insinues, insinuons, insinuez, )
  • deviner verb (devine, devines, devinons, devinez, )
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • fixer verb (fixe, fixes, fixons, fixez, )
  • estimer verb (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • apprécier verb (apprécie, apprécies, apprécions, appréciez, )
  • conjecturer verb (conjecture, conjectures, conjecturons, conjecturez, )
  • recommander verb (recommande, recommandes, recommandons, recommandez, )
  • évaluer verb (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )
  • priser verb (prise, prises, prisons, prisez, )
  • taxer verb (taxe, taxes, taxons, taxez, )
 2. suggereren (naar voren brengen; opperen)
  suggérer; proposer; lancer; entamer; avancer; soulever
  • suggérer verb (suggère, suggères, suggérons, suggérez, )
  • proposer verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )
  • entamer verb (entame, entames, entamons, entamez, )
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
  • soulever verb (soulève, soulèves, soulevons, soulevez, )

Conjugations for suggereren:

o.t.t.
 1. suggereer
 2. suggereert
 3. suggereert
 4. suggereren
 5. suggereren
 6. suggereren
o.v.t.
 1. suggereerde
 2. suggereerde
 3. suggereerde
 4. suggereerden
 5. suggereerden
 6. suggereerden
v.t.t.
 1. heb gesuggereerd
 2. hebt gesuggereerd
 3. heeft gesuggereerd
 4. hebben gesuggereerd
 5. hebben gesuggereerd
 6. hebben gesuggereerd
v.v.t.
 1. had gesuggereerd
 2. had gesuggereerd
 3. had gesuggereerd
 4. hadden gesuggereerd
 5. hadden gesuggereerd
 6. hadden gesuggereerd
o.t.t.t.
 1. zal suggereren
 2. zult suggereren
 3. zal suggereren
 4. zullen suggereren
 5. zullen suggereren
 6. zullen suggereren
o.v.t.t.
 1. zou suggereren
 2. zou suggereren
 3. zou suggereren
 4. zouden suggereren
 5. zouden suggereren
 6. zouden suggereren
en verder
 1. ben gesuggereerd
 2. bent gesuggereerd
 3. is gesuggereerd
 4. zijn gesuggereerd
 5. zijn gesuggereerd
 6. zijn gesuggereerd
diversen
 1. suggereer!
 2. suggereert!
 3. gesuggereerd
 4. suggererend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for suggereren:

NounRelated TranslationsOther Translations
avancer oprukken
conseiller adviseur; consulent; raadgever; raadsman
fixer aanhechten; bevestiging; vasthechten; vastmaken
lancer omhoog werpen; opwerpen
VerbRelated TranslationsOther Translations
apprécier adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; appreciëren; bekritiseren; beoordelen; goed- of afkeuren; op prijs stellen; overdenken; overwegen; waarderen
avancer naar voren brengen; opperen; suggereren aandragen; aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvoeren; avanceren; beter worden; betogen; bevorderd worden; beweren; demonstreren; doorlopen; duwen; een stapje verder gaan; een voorstel doen; entameren; gaan; geld opleveren; gesprek aanknopen; hogerop komen; inbrengen; lopen; naar voren brengen; naar voren plaatsen; openen; opmarcheren; opperen; oprukken; opschuiven; opwerpen; poneren; pretenderen; progressie maken; stappen; starten; stellen; stuwen; te berde brengen; ter sprake brengen; uitdrukken; uitdrukking geven aan; uiten; uiting geven aan; verbeteren; verder komen; verder lopen; verdergaan; verklaren; vertolken; vervroegen; verwoorden; voorgeven; voorschieten; voorschuiven; voortbewegen; voortgaan; voortstuwen; vooruitduwen; vooruitgang boeken; vooruitkomen; vooruitschuiven; vooruitstreven; voorwaarts treden; vorderen; vorderingen maken; vroeger uitvoeren dan gepland; zich opwerken; zich voortbewegen
conjecturer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; gissen; gissing maken; overdenken; overwegen; raden
conseiller adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aanbevelen; aanraden; adviseren; iemand recommanderen; nomineren; raadgeven; recommanderen; van raad dienen; voordragen
deviner adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; doorhebben; doorzien; gissen; gissing maken; met aandelen spelen; overdenken; overwegen; raden; speculeren
déterminer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; bepalen; bestemmen; constateren; definiëren; determineren; een ereteken geven; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; lokaliseren; nader omschrijven; omschrijven; onderscheiden; opsporen; overdenken; overwegen; plaats toekennen; plaatsen; preciseren; traceren; typeren; vaststellen; vinden
entamer naar voren brengen; opperen; suggereren aanbinden; aanbreken; aangaan; aankaarten; aanknopen; aannemen; aansnijden; aanvaarden; aanvangen; aanvoeren; accepteren; afsnijden; beginnen; een begin nemen; entameren; gesprek aanknopen; in ontvangst nemen; naar voren brengen; ondernemen; ontvangen; op tafel leggen; openen; opperen; opwerpen; poneren; snijden; starten; stellen; te berde brengen; ter sprake brengen; van start gaan
estimer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aannemen; achten; afwegen; appreciëren; becijferen; begroten; bepalen; beraden; beramen; berekenen; calculeren; consideren; determineren; eerbiedigen; geloven; gissen; gissing maken; hoogachten; hoogschatten; iets overwegen; in acht nemen; inschatten; ontzien; op prijs stellen; overdenken; overwegen; raden; ramen; respecteren; schatten; sparen; taxeren; uitrekenen; uitwerken; vaststellen; verschonen; waarderen
faire une expertise adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; beramen; gissen; gissing maken; overdenken; overwegen; raden; ramen; schatten; taxeren
fixer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aan elkaar bevestigen; aandraaien; aangespen; aanhaken; aanhechten; aankijken; aankoppelen; afwegen; bekijken; bevestigen; binden; dichtbinden; dichtgespen; dichtsnoeren; door draaien vastmaken; ergens aan bevestigen; gadeslaan; hechten; kijken; knevelen; knopen; lijmen; neerleggen; onderuit halen; opplakken; opsluiten; overdenken; overwegen; schouwen; strikken; toebinden; toegespen; toeschouwen; vastbinden; vastgespen; vasthaken; vasthechten; vastkoppelen; vastleggen; vastlijmen; vastmaken; vastplakken; vastsjorren; vastzetten; verbinden; verzekeren
insinuer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aantijgen; insinueren; toespelen; zinspelen
lancer naar voren brengen; opperen; suggereren aanbreken; aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvangen; aanvoeren; afsmijten; afwerpen; arrangeren; beginnen; bouwen; een begin nemen; entameren; gesprek aanknopen; iets op touw zetten; ingooien; inluiden; introduceren; keilen; kennis laten maken; kogelen; lanceren; laten opstijgen; naar beneden gooien; naar beneden werpen; naar voren brengen; neergooien; neerwerpen; omhooggooien; omhoogwerpen; omlaag werpen; op de grond gooien; op de markt brengen; opbouwen; openen; opgooien; ophoesten; oplaten; opperen; opwerpen; poneren; regelen; smijten; starten; stellen; te berde brengen; ter sprake brengen; uitbrengen; uitgeven; van start gaan; voor de dag komen met; voorstellen
priser adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren drugs gebruiken; drugs snuiven; opvangen; wat neervalt opvangen
proposer naar voren brengen; opperen; suggereren aanbevelen; aanbieden; aankaarten; aanknopen; aanraden; aansnijden; aanvoeren; een voorstel doen; entameren; geld opleveren; gesprek aanknopen; iemand recommanderen; inbrengen; indienen; laten zien; naar voren brengen; nomineren; offreren; op tafel leggen; openen; opperen; opwerpen; poneren; postuleren; presenteren; starten; stellen; te berde brengen; ter overweging geven; ter sprake brengen; tonen; uitloven; voordragen; voorleggen; vooronderstellen; voorslaan; voorstellen
recommander adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aanbevelen; aanprijzen; aanraden; adviseren; iemand recommanderen; nomineren; recommanderen; van raad dienen; voordragen
soulever naar voren brengen; opperen; suggereren aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; erop vooruit gaan; heffen; hijsen; lichten; naar boven tillen; naar boven trekken; naar voren brengen; omhoog brengen; omhoog doen; omhoog heffen; omhoog rukken; omhoog trekken; omhooghalen; omhoogheffen; omhoogleiden; omhoogrukken; omhoogtillen; omklappen; op tafel leggen; ophalen; opheffen; opkalefateren; opknappen; oplappen; opperen; optillen; opvijzelen; opwaaien; opwerpen; poneren; stellen; te berde brengen; ter sprake brengen; tillen; vooruitkomen; vorderen
suggérer adviseren; iets aanraden; ingeven; naar voren brengen; opperen; raden; suggereren dicteren; duiden; inboezemen; ingeven; inspireren; ter overweging geven; voorleggen
taxer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aanslaan; afwegen; begroten; beraden; consideren; iets overwegen; overdenken; overwegen; ramen; schatten; taxeren
évaluer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aanslaan; afwegen; begroten; beraden; beramen; berekenen; consideren; iets overwegen; overdenken; overwegen; ramen; schatten; taxeren

Wiktionary Translations for suggereren:

suggereren
verb
 1. een suggestie doen
suggereren
Cross Translation:
FromToVia
suggereren impliquer imply — to suggest by a logical inference
suggereren suggérer suggerierentransitiv, jemandem etwas suggerieren: etwas unterschwellig andeuten; jemanden dazu bringen oder den Versuch dazu machen, dass er etwas bemerkt, zur Kenntnis nimmt oder für wahr hält, ohne es dazu offen anzusprechen