Dutch

Detailed Translations for tekenend from Dutch to French

tekenend:


Translation Matrix for tekenend:

NounRelated TranslationsOther Translations
caractéristique eigenschap; karaktereigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; kwalititeit; stigma; typering
distinctif distinctief
ModifierRelated TranslationsOther Translations
caractéristique karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; tekenend; typerend; typisch apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; definiërend; eigenaardig; excentriek; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; karakteriserend; merkwaardig; omschrijvend; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend; typisch; vreemd; zonderling
descriptif karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; tekenend; typerend; typisch beschrijvend; definiërend; omschrijvend
distinctif karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; tekenend; typerend; typisch definiërend; omschrijvend; onderscheidend; soortelijk
frappant kenschetsend; tekenend; typerend bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; eruitspringend; extreem; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; mateloos; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; toepasselijk; tomeloos; treffend; uitermate; uitsteken
particulier karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch afzonderlijk; apart; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; curieus; eigenaardig; excentriek; excessief; exclusief; extravagant; extreem; frappant; gescheiden; heel erg; hogelijk; in het oog lopend; in het oog springend; individueel; los van elkaar; mateloos; merkwaardig; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; separaat; speciaal; specifiek; ten zeerste; tomeloos; treffend; typisch; uitermate; uiterst; uitzonderlijk; vreemd; zeer; zeldzaam; zonderling
propre karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch beleefd; beschaafd; brandschoon; fatsoenlijk; gekuist; gemanierd; gereinigd; hygienisch; hygiënisch; keurig; kuis; maagdelijk; net; netjes; onbevlekt; onschuldig; proper; puur; rein; schoon; smetteloos; vlekkeloos; voorkomend; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; zindelijk; zorgvuldig; zuiver
représentatif karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; tekenend; typerend; typisch apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; definiërend; eigenaardig; excentriek; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; merkwaardig; omschrijvend; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; representatief; saillant; treffend; typisch; vertegenwoordigend; vreemd; zonderling
saisissant kenschetsend; tekenend; typerend aangrijpend; adembenemend; boeiend; emotioneel; hartbrekend; hartroerend; hartveroverend; hartverscheurend; meeslepend; ontroerend; opwindend; pakkend; roerend; sensationeel; spannend; zinderend
spécifique karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; merkwaardig; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; soortelijk; treffend; typisch; vreemd; zonderling
touchant kenschetsend; tekenend; typerend aandoenlijk; aandoenlijke; aangaande; aangrijpend; emotioneel; hartbrekend; hartroerend; hartveroverend; hartverscheurend; melodramatisch; omtrent; ontroerend; pathetisch; roerend
typique karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; tekenend; typerend; typisch apart; beschrijvend; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; definiërend; eigenaardig; excentriek; extravagant; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; merkwaardig; omschrijvend; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
typiquement karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; merkwaardig; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend; typisch; vreemd; zonderling

tekenend form of tekenen:

tekenen verb (teken, tekent, tekende, tekenden, getekend)

 1. tekenen (portretteren; afbeelden; schilderen)
  peindre; dessiner; représenter; dépeindre; faire le portrait de
  • peindre verb (peins, peint, peignons, peignez, )
  • dessiner verb (dessine, dessines, dessinons, dessinez, )
  • représenter verb (représente, représentes, représentons, représentez, )
  • dépeindre verb (dépeins, dépeint, dépeignons, dépeignez, )
 2. tekenen (uittekenen)
  dessiner; tracer; calquer
  • dessiner verb (dessine, dessines, dessinons, dessinez, )
  • tracer verb (trace, traces, traçons, tracez, )
  • calquer verb (calque, calques, calquons, calquez, )
 3. tekenen (ondertekenen; signeren)
  signer
  • signer verb (signe, signes, signons, signez, )
 4. tekenen (karakteriseren; kenmerken; typeren; kenschetsen)
  caractériser; typer
  • caractériser verb (caractérise, caractérises, caractérisons, caractérisez, )
  • typer verb (type, types, typons, typez, )

Conjugations for tekenen:

o.t.t.
 1. teken
 2. tekent
 3. tekent
 4. tekenen
 5. tekenen
 6. tekenen
o.v.t.
 1. tekende
 2. tekende
 3. tekende
 4. tekenden
 5. tekenden
 6. tekenden
v.t.t.
 1. heb getekend
 2. hebt getekend
 3. heeft getekend
 4. hebben getekend
 5. hebben getekend
 6. hebben getekend
v.v.t.
 1. had getekend
 2. had getekend
 3. had getekend
 4. hadden getekend
 5. hadden getekend
 6. hadden getekend
o.t.t.t.
 1. zal tekenen
 2. zult tekenen
 3. zal tekenen
 4. zullen tekenen
 5. zullen tekenen
 6. zullen tekenen
o.v.t.t.
 1. zou tekenen
 2. zou tekenen
 3. zou tekenen
 4. zouden tekenen
 5. zouden tekenen
 6. zouden tekenen
en verder
 1. ben getekend
 2. bent getekend
 3. is getekend
 4. zijn getekend
 5. zijn getekend
 6. zijn getekend
diversen
 1. teken!
 2. tekent!
 3. getekend
 4. tekenend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for tekenen:

NounRelated TranslationsOther Translations
peindre beschilderen
VerbRelated TranslationsOther Translations
calquer tekenen; uittekenen met pen overtekenen; overtrekken
caractériser karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; tekenen; typeren beschrijven; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen
dessiner afbeelden; portretteren; schilderen; tekenen; uittekenen concipiëren; krabbelen; ontwerpen
dépeindre afbeelden; portretteren; schilderen; tekenen afschilderen; beschrijven; doen lijken; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; omschrijven; schetsen; typeren
faire le portrait de afbeelden; portretteren; schilderen; tekenen uitschilderen
peindre afbeelden; portretteren; schilderen; tekenen afschilderen; beschilderen; doen lijken; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; lakken; naar beneden hangen; omlaaghangen; schilderen; typeren; uitschilderen; verven
représenter afbeelden; portretteren; schilderen; tekenen afschilderen; doen lijken; inleven; invoelen; meeleven; representeren; uitbeelden; verbeelden; verpersonificeren; vertegenwoordigen; vertolken; voelen
signer ondertekenen; signeren; tekenen contracteren; ondertekenen; paraferen; vastleggen
tracer tekenen; uittekenen afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; krabbelen; lokaliseren; met pen overtekenen; omlijnen; opsporen; overtrekken; terecht brengen; traceren; uitstippelen; uitzetten; vinden
typer karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; tekenen; typeren branden; brandmerken; inbranden; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; markeren; typeren; van stigma's voorzien

Related Words for "tekenen":


Synonyms for "tekenen":


Related Definitions for "tekenen":

 1. er je handtekening onder zetten1
  • je moet dit formulier nog tekenen1
 2. duidelijk laten uitkomen hoe het is1
  • het tekent hem dat hij een uur te laat was1
 3. een afbeelding van iets of iemand maken1
  • hij tekende een landschap1

Wiktionary Translations for tekenen:

tekenen
verb
 1. Reeprésenter par un dessin
 2. Traduction à trier
 3. Distinguer une chose d’une autre au moyen d’une marque. (Sens général).
 4. À trier

Cross Translation:
FromToVia
tekenen dessiner draw — to produce a picture
tekenen dessin drawing — graphic art form
tekenen dessiner; charbonner; crayonner; croquer; ébaucher; esquisser; pocher; gribouiller; griffonner; illustrer; délaver; laver; pointiller; portraiturer; tracer; dresser; lever zeichnen — (transitiv) eine bildliche Darstellung mittels Stift, Kohle, Kreide und Ähnlichem oder mittels stiftbasierter Eingabegeräte (Touchpens), virtuellem Stift beziehungsweise Mausklick vornehmlich in Linien und Strichen von etwas oder jemandem (künstlerisch) anfertigen, welche sich letztlich
tekenen marquer; labelliser; définir; caractériser; empreindre; former; imprimer zeichnen — (transitiv) etwas mit einem oder mehreren Zeichen versehen
tekenen signer; ratifier; solder; acquitter; contresigner; parapher; quittancer; enregistrer; inscrire; attester; souscrire zeichnen — (transitiv) unterzeichnen