Dutch

Detailed Translations for trachten from Dutch to French

trachten:

trachten verb (tracht, trachtte, trachtten, getracht)

 1. trachten (pogen; proberen)
  essayer; tenter; essayer de; tâcher; chercher à; s'efforcer
  • essayer verb (essaie, essaies, essayons, essayez, )
  • tenter verb (tente, tentes, tentons, tentez, )
  • essayer de verb
  • tâcher verb (tâche, tâches, tâchons, tâchez, )
  • s'efforcer verb

Conjugations for trachten:

o.t.t.
 1. tracht
 2. tracht
 3. tracht
 4. trachten
 5. trachten
 6. trachten
o.v.t.
 1. trachtte
 2. trachtte
 3. trachtte
 4. trachtten
 5. trachtten
 6. trachtten
v.t.t.
 1. heb getracht
 2. hebt getracht
 3. heeft getracht
 4. hebben getracht
 5. hebben getracht
 6. hebben getracht
v.v.t.
 1. had getracht
 2. had getracht
 3. had getracht
 4. hadden getracht
 5. hadden getracht
 6. hadden getracht
o.t.t.t.
 1. zal trachten
 2. zult trachten
 3. zal trachten
 4. zullen trachten
 5. zullen trachten
 6. zullen trachten
o.v.t.t.
 1. zou trachten
 2. zou trachten
 3. zou trachten
 4. zouden trachten
 5. zouden trachten
 6. zouden trachten
en verder
 1. ben getracht
 2. bent getracht
 3. is getracht
 4. zijn getracht
 5. zijn getracht
 6. zijn getracht
diversen
 1. tracht!
 2. trachtt!
 3. getracht
 4. trachtend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

trachten [znw.] noun

 1. trachten (proberen)
  la tentative; l'effort; l'essai
 2. trachten (beogen; streven; pogen; )
  l'intention; l'aspiration; le but; l'ambition; le ce que l'on vise

Translation Matrix for trachten:

NounRelated TranslationsOther Translations
ambition aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten ambitie; aspiratie; devotie; eerzucht; genegenheid; grootste streven; hoogste doel; ideaal; ijver; inzet; mikken op; overgave; streven; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid
aspiration aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten aandrang; adem; ademhaling; ademtocht; ambitie; aspiratie; drang; eerzucht; hunkeren; inademing; inhalatie; najagen; nastreven; smachten; speurtocht; streven; verlangen; zoektocht
but aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; doel; doel bij voetbalwedstrijd; doeleinde; doelpunt; doelstelling; doelwit; einddoel; goal; intentie; inzet; mikpunt; moedwil; oogmerk; schietschijf; streven; treffer; voornemen
ce que l'on vise aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten
effort proberen; trachten doel; doeleinde; fysieke inspanning; inspanning; inzet; krachtsinspanning; krachttoer; poging; streven
essai proberen; trachten aanslag; eindscriptie; essay; experiment; impact; inspanning; opstel; poging; probeersel; proef; proefdraaien; proefneming; proefrit; scriptie; verhandeling; verslag; werkstuk
intention aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; denkbeeld; doel; doeleinde; geest; geneigdheid; gerichtheid op; gezichtspunt; idee; inhoud; intentie; interpretatie; inzet; inzicht; lezing; mening; moedwil; neiging; oogmerk; oordeel; opinie; opvatting; opzet; oriëntatie op; plan; standpunt; strekking; streven; tendens; teneur; toeleg; trend; visie; voornemen; zienswijze
tentative proberen; trachten aanslag; doel; doeleinde; experiment; impact; inspanning; inzet; poging; proef; proefneming; streven
VerbRelated TranslationsOther Translations
chercher à pogen; proberen; trachten
essayer pogen; proberen; trachten aanpassen; aanproberen; beproeven; betrachten; keuren; onderzoeken; op proef aantrekken; passen; proberen; testen; uitproberen
essayer de pogen; proberen; trachten
s'efforcer pogen; proberen; trachten gericht werpen; ijveren; inspannen; mikken; moeite geven; streven
tenter pogen; proberen; trachten aanlokken; betrachten; in verzoeking brengen; lokken; meelokken; proberen; verleiden; verlokken; voortlokken; weglokken
tâcher pogen; proberen; trachten
- pogen; proberen

Synonyms for "trachten":


Related Definitions for "trachten":

 1. er je best voor doen1
  • ik tracht te komen, maar ik weet niet of het lukt1

Wiktionary Translations for trachten:


Cross Translation:
FromToVia
trachten essayer; tâcher; tenter try — to attempt

Related Translations for trachten