Summary


Dutch

Detailed Translations for voldoen from Dutch to French

voldoen:

voldoen verb (voldoe, voldoet, voldeed, voldeden, voldaan)

 1. voldoen (volstaan)
  suffire; satisfaire
  • suffire verb (suffis, suffit, suffisons, suffisez, )
  • satisfaire verb (satisfais, satisfait, satisfaisons, satisfaites, )
 2. voldoen (vereffenen; betalen)
  acquitter; achever; solder; régler; payer; assimiler; niveler; payer la note; égaliser; s'acquitter de
  • acquitter verb (acquitte, acquittes, acquittons, acquittez, )
  • achever verb (achève, achèves, achevons, achevez, )
  • solder verb (solde, soldes, soldons, soldez, )
  • régler verb (règle, règles, réglons, réglez, )
  • payer verb (paye, payes, payons, payez, )
  • assimiler verb (assimile, assimiles, assimilons, assimilez, )
  • niveler verb (nivelle, nivelles, nivelons, nivelez, )
  • égaliser verb (égalise, égalises, égalisons, égalisez, )
 3. voldoen (rekening betalen)
  satisfaire; régler une facture; payer
  • satisfaire verb (satisfais, satisfait, satisfaisons, satisfaites, )
  • payer verb (paye, payes, payons, payez, )
 4. voldoen (betalen)
  payer; régler; payer la note; solder; égaliser; s'acquitter de
  • payer verb (paye, payes, payons, payez, )
  • régler verb (règle, règles, réglons, réglez, )
  • solder verb (solde, soldes, soldons, soldez, )
  • égaliser verb (égalise, égalises, égalisons, égalisez, )

Conjugations for voldoen:

o.t.t.
 1. voldoe
 2. voldoet
 3. voldoet
 4. voldoen
 5. voldoen
 6. voldoen
o.v.t.
 1. voldeed
 2. voldeed
 3. voldeed
 4. voldeden
 5. voldeden
 6. voldeden
v.t.t.
 1. heb voldaan
 2. hebt voldaan
 3. heeft voldaan
 4. hebben voldaan
 5. hebben voldaan
 6. hebben voldaan
v.v.t.
 1. had voldaan
 2. had voldaan
 3. had voldaan
 4. hadden voldaan
 5. hadden voldaan
 6. hadden voldaan
o.t.t.t.
 1. zal voldoen
 2. zult voldoen
 3. zal voldoen
 4. zullen voldoen
 5. zullen voldoen
 6. zullen voldoen
o.v.t.t.
 1. zou voldoen
 2. zou voldoen
 3. zou voldoen
 4. zouden voldoen
 5. zouden voldoen
 6. zouden voldoen
diversen
 1. voldoe!
 2. voldoet!
 3. voldaan
 4. voldoend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voldoen [znw.] noun

 1. voldoen (betalen; dokken)
  le paiement; le remboursement; le règlement; la contribution; l'acquittement

Translation Matrix for voldoen:

NounRelated TranslationsOther Translations
acquittement betalen; dokken; voldoen aanzuivering; afbetalen; afbetaling; afdoening; afhandeling; aflossen; afrekenen; afrekening; afwikkeling; compensatie; kwijting; tegemoetkoming; vereffenen; vereffening; verrekening; vrijspraak
contribution betalen; dokken; voldoen afdracht; belasting; bijdrage; contributie; lidmaatschapsgeld; overheidsbelasting
paiement betalen; dokken; voldoen afrekening; betaling; kwijting; uitbetaling; vereffening; verrekening
remboursement betalen; dokken; voldoen afbetalen; aflossen; aflossing; restitutie; stornoboeking; terugbetaling; terugboeking; teruggave; weergave
règlement betalen; dokken; voldoen aanwijzing; aanzuivering; afbetaling; afdoening; afhandelen; afhandeling; afrekening; afwikkeling; arrangement; betaling; dienstvoorschrift; discipline; dwang; gehoorzaamheid; handvest; onderwerping; orde; regeling; reglement; richtlijn; schaderegeling; statuut; tucht; vereffening; verordening; verrekening
égaliser vlak maken
VerbRelated TranslationsOther Translations
achever betalen; vereffenen; voldoen aankomen; afdoen; afkrijgen; afmaken; afronden; afslijten door erop te zitten; afsluiten; afwerken; afzitten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; fiksen; finishen; in orde maken; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; klaren; laatste gedeelte afmaken; ledigen; leegdrinken; leegmaken; opdrinken; ophouden; perfectioneren; regelen; stoppen; ten einde dragen; ten einde schrijven; ten einde spelen; uitdragen; uitdrinken; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; voldragen; volledig maken; volmaken; voltooien; voor elkaar krijgen
acquitter betalen; vereffenen; voldoen aanzuiveren; afbetalen; aflossen; afrekenen; dechargeren; effenen; egaliseren; genoegdoen; inlossen; nabetalen; onschuldig verklaren; vereffenen; verrekenen; vrijpleiten; vrijspreken; zuiveren
assimiler betalen; vereffenen; voldoen absorberen; assimileren; gelijkstellen; opnemen; opslorpen; opslurpen
niveler betalen; vereffenen; voldoen afstompen; assimileren; effenen; egaliseren; gelijkmaken; gladmaken; nivelleren; vervlakken; vlak maken
payer betalen; rekening betalen; vereffenen; voldoen aanzuiveren; afbetalen; afrekenen; bekostigen; belonen; betalen; bezoldigen; boeten; dokken; doorbetalen; genoegdoen; honoreren; lonen; nabetalen; salariëren; uitbetalen; vereffenen; verrekenen
payer la note betalen; vereffenen; voldoen
régler betalen; vereffenen; voldoen aanpassen; aanzuiveren; afbetalen; afdoen; aflossen; afrekenen; afstellen; afstemmen; behandelen; bijleggen; bijstellen; effenen; egaliseren; fiksen; gelijkschakelen; genoegdoen; goedmaken; herstellen; iets afhandelen; in orde maken; inlossen; instellen; klaren; maken; nabetalen; rechtzetten; regelen; repareren; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; uitpraten; vereffenen; verrekenen
régler une facture rekening betalen; voldoen
s'acquitter de betalen; vereffenen; voldoen aanzuiveren; afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; genoegdoen; handelen; klaarkrijgen; klaarmaken; kwijten; nabetalen; uitrichten; uitvoeren; verrichten; volbrengen; volmaken; voltooien; zich kwijten
satisfaire rekening betalen; voldoen; volstaan begeerte stillen; bevredigen; tevreden stellen; tevredenstellen; vergenoegen; verzadigen; voldoening geven; zich de buik vol eten
solder betalen; vereffenen; voldoen aanzuiveren; bergen; effenen; egaliseren; genoegdoen; lager maken; nabetalen; opruimen; uitverkopen; vereffenen; verlagen; verrekenen
suffire voldoen; volstaan genoeg zijn; tevreden stellen; toereikend zijn; vergenoegen; voldoende zijn
égaliser betalen; vereffenen; voldoen afplatten; assimileren; bijknippen; een beetje knippen; effenen; egaliseren; gelijkmaken; gladmaken; nivelleren; platmaken; vlak maken
- betalen

Synonyms for "voldoen":


Antonyms for "voldoen":


Related Definitions for "voldoen":

 1. geld geven in ruil voor iets anders1
  • u moet deze rekening nog voldoen1
 2. eraan beantwoorden1
  • hij voldoet aan alle eisen voor deze baan1

Wiktionary Translations for voldoen:

voldoen
Cross Translation:
FromToVia
voldoen payer foot — pay
voldoen satisfaire satisfy — to meet needs, to fulfill
voldoen suffire suffice — be enough, sufficient, adequate
voldoen satisfaire befriedigen — die Erwartungen oder Bedürfnisse von jemandem erfüllen
voldoen correspondre entsprechen — (mit Dativ) auf gleichem oder angemessenem Niveau sein
voldoen satisfaire entsprechen — (mit Dativ) die Anforderungen oder Wunsch erfüllen
voldoen satisfaire genügen — bestimmte Anforderungen erfüllen
voldoen suffire genügen — für einen bestimmten Zweck in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen

Related Translations for voldoen