Dutch

Detailed Translations for zeer from Dutch to French

zeer:

zeer [het ~] noun

  1. het zeer
    le mal; la douleur; la blessure

Translation Matrix for zeer:

NounRelated TranslationsOther Translations
blessure zeer beschadigen; blessure; gekneusd zijn; kneuzing; krenking; kwetsen; kwetsing; kwetsuur; letsel; verwonding; wond
douleur zeer chagrijn; ergernis; leed; perswee; pijn doen; smart; verdriet; wee; zeer doen
excentrique eigenaardige; rare; zonderling
extrême buitenmaat; buitenspeler; grens; limiet; speler buitenshuis; uiterste
fort burcht; citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot
mal zeer bezwaar; chagrijn; ergernis; grief; het klagen; inspanning; klacht; last; leed; moeite; ongemak; ongerief; pijn; pijn doen; soesa; zeer doen; ziekte
original buitenbeentje; eigenaardige; moederblad; onbekende; origineel; raar mens; rare; vreemd persoon; vreemde; vreemdeling; zonderling
sensible waarneembaarheid
ultra ultra
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
original bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; authentiek; bijzonder; buitenissig; enig; enig in zijn soort; excentriek; extravagant; indrukwekkend; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; oorspronkelijk; origineel; typisch; uniek; vreemd
- enorm; geweldig; ontiegelijk; pijnlijk
ModifierRelated TranslationsOther Translations
affligeant bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bedroevend; diepdroevig; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; indroevig; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; vreselijk; zeer ergerlijk
affligé bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bedroefd; bedrukt; diepbedroefd; droef; droevig; gedrukt; grauw; kommervol; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; pessimistisch; somber; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos
affligé de bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer behept; rouwig; treurig; verdrietig
au plus haut degré bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bovenste; hoogste; opperste; voornaamst
au plus haut point bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer hoogste; opperste; voornaamst
bizarre bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; extravagant; merkwaardig; ongewoon; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
déplorable bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer beklagenswaardig; erbarmelijk; ijzingwekkend; jammerlijk; ontzettend; rampspoedig; schrikbarend; schrikwekkend; stakkerig; vol tegenslag; vreselijk; zielig
excentrique bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; extravagant; merkwaardig; ongewoon; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
excentriquement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; buitenissig; excentriek; extravagant; typisch; vreemd
exceptionnel bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bijzonder; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; ergst; exclusief; extravagant; extreem; grootst; heel bijzonder; hoogst; mateloos; maximaal; meest; speciaal; tomeloos; uitermate; uiterst; uitzonderlijk; uitzonderlijke; zeldzaam
excessivement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; hoogst; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer aanstellerig; bovenmate; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; extravagant; extreem; mateloos; niet terughoudend; ongeremd; overdadig; overdreven; overmatig; theatraal; tomeloos; uitermate; zeerste
extraordinaire bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; hoogst; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bijzonder; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; dolletjes; enig; enig in zijn soort; ergst; exclusief; extravagant; extreem; fantastisch; fenomenaal; geweldig; groots; grootst; hoogst; maximaal; meest; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; puik; speciaal; uiterst; uitzonderlijk; uitzonderlijke; uniek; zeldzaam
extraordinairement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; hoogst; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bijzonder; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; ergst; extreem; fantastisch; fenomenaal; geweldig; groots; grootst; hoogst; mateloos; maximaal; meest; puik; tomeloos; uitermate; uiterst; uitzonderlijk; uitzonderlijke; zeldzaam
extravagant bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; excentriek; extravagant; extreem; mateloos; tomeloos; typisch; uitermate; vreemd
extrême bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; hoogst; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer alleruiterst; bijzonder; buitengewoon; ergst; extreem; geweldig; grootst; hoogst; hoogste; maximaal; meest; opperste; uiterst; ultra; verregaand; voornaamst; zeerste
extrêmement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; hoogst; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bijzonder; bovenste; buitengewoon; ergst; extreem; grootst; hoogst; maximaal; meest; uiterst; zeerste
fort bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; hoogst; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer behoorlijk; corpulent; danig; degelijk; dik; duchtig; energiek; erg; fantastisch; fel; ferm; fiks; flink; formidabel; fors; forse; geanimeerd; gekruid; gepeperd; geweldig; gezet; grievend; hard; hardop; hartig; heftig; hevig; intens; intensief; krachtig; krenkend; kruidig; kwetsend; lawaaierig; levendig; lijvig; luid; luid klinkend; luidruchtig; pittig; potig; prachtig; robuust; rumoerig; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stoer; vet; vettig; vief; vol energie; vol fut; zwaarlijvig
mal bedorven; erg; ernstig; gemeen; kwaadwillig; kwalijk; leed aandoend; menstruerend; met slechte intentie; min; onaanvaardbaar; onacceptabel; ongepast; ongesteld; onkies; onvertogen; rot; rottig; slecht; snood; vals; van bedenkelijke aard; vergaan; verkeerd; verrot
notamment buitengemeen; hoogst; zeer exclusief; hoofdzakelijk; in de eerste plaats; in het bijzonder; met name; overwegend; speciaal; vooral; voornamelijk
particulier bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer afzonderlijk; apart; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitenissig; buitensporig; curieus; eigenaardig; excentriek; exclusief; extravagant; extreem; frappant; gescheiden; in het oog lopend; in het oog springend; individueel; karakteristiek; kenmerkend; los van elkaar; mateloos; merkwaardig; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; separaat; speciaal; specifiek; tekenend; tomeloos; treffend; typerend; typisch; uitermate; uitzonderlijk; vreemd; zeldzaam; zonderling
profond pijnlijk; zeer absoluut; degelijk; diep; diepgaand; diepgravend; diepliggend; diepzinnig; extremistische; grondig; helemaal; in het geheel; ingrijpend; innig; intens; laag; laag liggend; niet oppervlakkig; radicale; totaal; volkomen
saugrenu bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer
sensible pijnlijk; zeer aangebrand; aanraakbaar; concreet; duidelijk; emotioneel; fijngevoelig; fijnzinnig; geprikkeld; gevoelig; geërgerd; geïrriteerd; grijpbaar; humeurig; konkreet; korzelig; kregel; kwalijknemend; lichtgeraakt; ontvankelijk; openstaand; pissig; prikkelbaar; sensueel; stoffelijk; tastbaar; teerbesnaard; teergevoelig; teerhartig; vatbaar; voelbaar; weekhartig; wulps; zinlijk
sombre bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bedroefd; donker; doods; droef; droefgeestig; droevig; duister; grauw; grauwkleurig; grijs; kommervol; melancholisch; melancholische; mistroostig; naar; naargeestig; onverlicht; rouwig; somber; treurig; triest; troosteloos; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos; zwaarmoedig; zwartgallig
spécial bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer apart; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitenissig; buitensporig; curieus; dolletjes; eigenaardig; enig; enig in zijn soort; excentriek; exclusief; extreem; mateloos; merkwaardig; ongewoon; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; speciaal; tomeloos; typisch; uitermate; uitzonderlijk; uniek; vreemd; zeldzaam; zonderling
triste bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bedroefd; bedrukt; droef; droefgeestig; droevig; gedrukt; grauw; kommervol; melancholisch; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; onbehaaglijk; ongezellig; pessimistisch; smartelijk; somber; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdrietig; verdrietig makend; vol met zorgen; vreugdeloos; zwaarmoedig
tristement bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer grauw; mistroostig; onbehaaglijk; ongezellig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos
très bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; hoogst; pijnlijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer behoorlijk; behoorlijke; erg; in hoge mate
ultra bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer extreem; hoogste; opperste; ultra; voornaamst; zeerste
à l'extrême bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; heel erg; hogelijk; ten zeerste; uitermate; uiterst; zeer bijzonder; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; ergst; extreem; grootst; hoogst; mateloos; maximaal; meest; tomeloos; uitermate; uiterst

Related Words for "zeer":


Synonyms for "zeer":


Related Definitions for "zeer":

  1. heel erg1
    • hij was zeer vriendelijk1
  2. wat een vervelend gevoel in je lichaam geeft1
    • ik heb een zere vinger1

Wiktionary Translations for zeer:

zeer
Cross Translation:
FromToVia
zeer faire mal hurt — to be painful
zeer très very — to a high degree
zeer douleur SchmerzMedizin: unangenehme Sinneswahrnehmung, die aufgrund einer äußeren Verletzung auftritt (physiologischer Schmerz)
zeer douleur SchmerzPsychologie: unangenehme Sinneswahrnehmung, die aufgrund einer seelischen Verletzung auftritt (psychischer Schmerz)
zeer très sehrSteigerung eines Adjektivs oder Adverbs ohne Vergleich: in hohem Maße, besonders
zeer beaucoup sehrSteigerung eines Verbs

Related Translations for zeer