Most Recent Dutch Words:

klaverjassen behoren noorden voortgang flexibel kaal kalen afkeuren zondermeer toestemming tekort vanavond regie leren leer restant wauwelen buis bui vervelend vervelen springtij simulatie verlossen kritisch genadeloos gebruiken gebruik in invaren innen min minnen mogelijk marketingcampagne Marketingcampagne bauxiet voldoen voldaan kerstvakantie mening behalve waarvan doelmatig doelmatigheid eerlijk limiet kuisen kuis pauk geloven geloof garanderen beperken beperkt zorgen zorg onder betreurenswaardig hondenmand behelzen zien kiezen kies gezien Kiezen schapenbout gedeelte duurzaam belangrijk tja onderscheiden onderscheid middel realisatie speech tongriem censuur manier beleid kerk meewerken verhinderen hebben positie Positie gezellig gezelligheid eerder minimaal eertijds verbinding bijdrage bijdragen vraagbaak meedelen beitel beitelen twijfelen twijfel aflossen inplanting steken staken speculaas misbruik misbruiken onkruid roos grondplan röntgenfoto misschien vroeger vroeg adres industrie staan staat schoolrapport inzicht hoek situatie brengen lijken lijk luisteren luister toetsen toets toet toepasbaar toepasbaarheid financieel tegelijk terugkeren terugkeer instellingen ontwikkelen ondersteunen wennen gewend wenden gewennen bewijzen metselen toelichting belijden service gereedschap dichtmaken aantrekken boulevard creditnota bijvoorbeeld beetje GPS aandoen bewolkt bedrijvigheid bedrijvig acceleratie milieu milieu- engels Engels woning blessure clientèle betreffen verbazen verbaasd heden voorleggen wonen Nederland Nederlands dweilen dweil vandaag scheppen schep Vandaag groeien groei ook tegenslag onafhankelijk overbezetting ongeacht etui beschikking ophalen gleuf consistent bevrijden file bezit bezitten daarom haperen

Most Recent English Words:

shrink naïve nave régie feature however sodium infidel omit attribute except regardless idyllic bargain comprise share pristine interpret interpreting leisure realisation bark repent pine pester scatter scattered friendly realization kitchen grandmother industry Industry contribute shaving shavings attention intertwine linen embassy feel pot-holder fickle fickleness peat be service accelerate acceleration trout overallocation consistent file File stratified thrust reason reasonable stub files Ambient administrator gauze extreme inconceivable demand sleep indicator speed assess assessment council snatch amend amends adhesive leer narrow passion Passion sojourn input reference choice affect waste wasted hold Hold exam genius test stroke gesture acknowledgement exercise furthermore stork Hun die deviate deviation fascia gather gathering respectful hand occur type food indispensable cabbage crawl halal alphabetical suck mediate refutation ample embed labourer quite quit metric germ strange strangeness rein spell irrevocable rod surprise render magpie before destructive destruct arise ecological spread spreading disclose tight draftsman manage management reform elect general General dispose steady recurring water block detain detained loan loaner support foster up-to-dateness its slot silicon extend relate related linoleum writhe writhing discourse lamppost counteract clog clogged description drought curtilage remuneration remunerate value valued find found yield soda overwhelm overwhelmed marvellous converse municipality dashboard potassium orphanage slag congestion forgetful forgetfulness Hungary