Most Recent Dutch Words:

genant gênant voorkomen uiteenzetting straat woonplaats leerzaam miserabel achternaam Achternaam verhoudingen roepnaam borrel borrelen verkrijgen voorletter voorletters verstevigen sores vreemd rakker superieur klacht ongekookt magnifiek onderscheiden onderscheid steenhard plannen plan hekel hekelen onverbiddelijk onverbiddelijke bekneld boer boeren logisch begrijpen griezelig omarmen stoeiziek traag laat laatste jammer betekenen jammeren reinigen gereinigd vis vissen zorgwekkend bedoelen bevattelijk onelegant slagvaardig huidig onthouden bescheiden overleg overleggen spar hokkerig rechtsgeleerdheid rechtsgeleerd gezichtshoek ongetwijfeld waarborgen waarborg hert vasthouden kleinzielig kleurverandering inhumaan vastzetten onopgevoed pertinent courant ambachtsgilde boers grauwkleurig teerbesnaard oorlel kundig mislukken mislukt patent inherent interest lokken lok erfenis dierbaar benauwd benauwen paardrijden verwerking meenemen houthakker volstaan onhandig overweldigen timmerman onbelangrijk site geheel overdragen misschien tang vastgrijpen ragfijn voorstellen voorstel geven grijpen verwijten verwijt draad vos vossen buurvrouw spijbelen zitten zit gaan invaren invoeren onuitputtelijk zagen zaag onduidelijkheid komen kom plank doen vermijden beleid register voorspelling kast etymon ochtendploeg tekstballon relatie omvang nachtploeg keer keren opbrengen verbinding schroevendraaier afstemming onmodern kist kisten uitvoeren uitvaren inenten oproepbaar klusje buik leveren lever aandoen aangedaan rozijn gereedschap tint tinten beschadigen lassen las zien uitzoeken bewaren besparen verzamelen inverzekeringstelling sleutel sleutelen bout weloverwogen omzet omzetten oog ogen beitel beitelen ontzien achter achterste noodzaak noodzaken poep vertaler moedervlek weifelen piepen blijven

Most Recent English Words:

commiserate introductory dizy dishonour facility trivial sore man MAN tribe publication shock shocked trail talus plan equal equally place bun imaging cheesy culminate culmination nun messenger perceive first rennet pricy analogous hell-fire intervene bog finish finished information course responsibility accountability tenet upstairs load derive tuna china China approach impulse streamlet fund structural stone-dust organizer explore indigo elderly advance commence commencement sea barrow involve individual foundation apply application discuss demand begin beginning inherent moon interest example stretch run agony reveille conceive commencing evaluate evaluation cellphone gather motive motives activate activation lead LED lupin propositions train trainer define disseminate optional quench iteration zit transformation examine tidy tidiness ordeal register must approachable Mr Mr. ability rabbit start unexpected reveal face facing score coup view View splash distinguish mine reason reasoned Slidecast perception scary generic sudden suddenly dimension I i hassle hold provision me verbal tap contemporary churn interfere impress son reliability assumption major challenge detention detente reliable charge charged crackle cornstarch alligator blunt bluntly sweetheart upset bewildered guide guides strike expenditure nitpick nitpicking commerce flabbergasted February window-sill tiffin appeal appealing fluctuate canary picket imaginary sky awe fiery comic fierce postpone device auto amaze amazed heliotrope cc sincerity liquidate type typing she head pleasant