Most Recent Dutch Words:

gezellig voelen ermee ontspannen kleuterschool geven liegen handhaven kansberekening vriendendienst kort korten vandaar bijten beet collega wasbeer opdienen levering tenslotte binnenhalen slim bijdrage bijdragen lopen loop uitlaten bezig bezigen baten wat zeker zekerheid wenden examen samenstelling spinazie daadwerkelijk toeslag kennis opletten sterk sterken wennen declareren gefeliciteerd feliciteren peer stil stillen Stil verkopen vriend vrienden vis vissen sleuf daarentegen poef lauw zien gezien buur gif houden schub fantastisch verlopen overtuigen verloop overstijgen richtlijn sticker de domein voorwaarde continu situatieschets geel bijbehorend muis mui sluiten sloot schetsen schets hoi insmeren prestatie stagnatie plaats plaatsen plaat andijvie hallo veeleer aankondigen eerder kennismaking ui uitje gemakkelijk voorbereiding voorstellen voorstel eisen eis zone zône schoorvoetend product uitvallen ook regelgeving asielzoeker tekenen teken ophalen navelbreuk inhoudsopgave verafschuwen oplichten diepte breedte zebrapad elkaar inhouden inhoud Inhoud voetganger techniek koken kok nastreven klootzak ondanks ondank beïnvloeden bewijzen misverstand weghalen merkwaardig toen veelbetekenend principe kroon kronen luisteren luister tuinkamer belangwekkend oppervlakte bovendien bijzonder vorige vorig duurzaam opruimen haardos blauw hamster hamsteren verdeling koptelefoon bedenken studio's oordopje populatie bestaan onwaarschijnlijk hal zwaard hallen variabel kakelbont station eerlijk wegwerken geborgenheid villa kolossaal valkuil samenstellen samentellen samenstel lief voor worden bemoeilijken zijn plakken plak diversen schap schappen boom bomen teelaarde refrein samenhangend

Most Recent English Words:

artificial winch attain ear recover pig shutter plan revenue clarify clarification beet consequently lever promise prescience assets coat assist contribute preservative grasp head peer pee buttermilk apparently dividend rapeseed obvious obviously author commute commuter couch powder requisite discharge council splint gargle promote grope whirring hallo rather happen happening reject ant decay discern laugh laughing spin-off request shutdown preventative demand palate rule rules nice remedy maternal numb fuse objective molar brain consultation tamper tampering cease collide converse judge sleeve stall add Add trousers merge merger deregulation stomach vanguard slipper slippers laborious laboriousness mediate dread relationship Relationship palpitations nick party tie ties pair suffocate busy Busy word miscellany follow following interfere yawn sleuth final more benefit highlight highlights attribute husband developer long-term bang plant chock unavoidable telephone age mouse linseed inquiry threaten threatening replenish replenishment disabled disable dispute cherish cherishing crayon nourish nourishing butterscotch amend require dedication abbreviation abbreviate house House grandmother skipper susceptible task tasks sustain sustainable idiom duty coordinator wear efficacious immediate story resemble detail outlet gum-tree consequence tout aftermath duties mom vintage vulgarity camp kitsch beyond pig-headed pigheaded immediately pussy amazing amaze build textbook run simple Simple vendor resembling harsh bound manufacture manufacturing account quotation accountable quotations aid aids