Most Recent Dutch Words:

rups bres festival instellingen omtrek omtrekken begrip preek preken deuk uitkiezen objectief nakijken bestellen geschiedenis stevig epidemiologie handhaving receptie luisteren luister woestijn veel velen uitoefening laten werken werk erg aanvankelijk beter beteren betoog betogen proost proosten betalen betaald aankondigen vrouw kan kans fair school school- organisatorisch zijn blanco verdienen bestuurlijk liaison man tekst Tekst levenloos test testen klank multiculturele allemaal DES hoeveel hoeveelheid potentie trouwen getrouwd super betrouwbaar betrouwbaarheid ensemble kunnen verlopen verloop effect effecten plannen plan boeken boek beginnen begonnen voor voornaam voornaamste uitvaardigen vertellen nuttig nuttigen instelling boekhouden voorzetsel voorzetsels samenwerken eten uitschakelen tra afbranden afgebrand aangetekend aantekenen associëren maart vermengen oplossen dochter toevallig toevalligheid toelaten hebben immigrant tegen referentie was wassen WAS mensenkennis grondig zaligmakend INC vent venten keer keren omzet omzetten fiets fietsen frugaal echt aquaduct bezorgen mankeren ondanks ondank toezeggen zoektocht boekenrek vermogen passen pas kleinzerig eisen eis misbruik misbruiken sommatie erbij ernaast wasbaar financiering belang partijleiding afrekening verdelen hout loep horen leider verantwoordelijk advies ophangen Ophangen gang moderaat trend hoesten hoest volk verafschuwen naar fuga politicus toebedelen bon inspireren inspirerend toevoegen Toevoegen standaard Standaard weten wet enthousiast raadplegen fysiek pot potten graffiti kantoor uurtarief prettig onderstaande bezoeker sample trots overzicht Overzicht drempel Drempel uiteindelijk

Most Recent English Words:

festival suppose target feast-day foam stake speedy recovery aid much-discussed subcontractor student students construct constructive seizure aforementioned nexus fair supplier intellection exclusion deserve glass glasses elucidate elucidation twenty twentieth liaison test dependable terrifying startup start-up delay alternate dinner surrounding surroundings harsh aspire vault branch issue headquarters associate association enrolment headoffice fourfold perceive novel novels mind fancy be WAS Ltd. assets Belgium Inc brag bragging provide tasty cough plc but punt take-over deploy merge merger tireless surround recognise peek recognize sneak cornice significant come harass harassment self-interested development gang developments remark remarkable moderate trend investigate overt strike terroristic beard subordinate narrow-minded achieve innovate innovative wrangle wrangling pot arrive asparagus entrepreneur faucet faucets employ employment covert sample item items assess envy immaculate resources Resources salesman vendor stunner quarterly quote employee straightaway quarter attainment dig dug hamburger sacrifice recruit return retrospective retrospect official prospect prospective diffuse dyspepsia trillion door excite excitement real yield patient bailiff desire cohesion stamina stamen revenue self-confident develop because cargo panties pleasure frequent cast consequence satisfaction beehive bankrupt shake fit cephalopod belong terminate focus prior visible oven file filed education educate dare daring extreme multiple will-be utility star draft goat defense fashion marquee retail symposium modernization redundant classy schedule Schedule