Most Recent Dutch Words:

vervelend vervelen fiets fietsen dekking wijziging merken merk samenvatten samengevat hoofdstad quote onderwijs onderwijzen component kneuzen gekneusd hoofdrolspeler horeca leefgebied wiel schooljaar peul uitleggen uitleg toegestaan bouwen bouw amandel makkelijk biscuit bovenop op rukken ruk afwezig afwezigheid rubber verwerken aangeven platvloers platvloersheid uitgezonderd uitzonderen eisen eis wettelijk verdelen terugbellen verwachten aspect kreukherstellend framboos bewijzen terugbetalen opmerken centrifugeren sexy vreemd moe moes vergelijking Vergelijking stijl verder vertalen natuurlijk natuurlijk! noemen tiende fondant schril wol verliezen negende overhemd comfort enkel enkele achtste dwalen logistiek zevende bezoeken bezoek map samentellen samenstel zesde meestal vijfde oproepen keten ketenen uitgever Uitgever vieren vierde miljard rustig kader ontoerekeningsvatbaar tweede uitgangspunt uitgangspunten discrepantie overheersen dan zielig deficit wereld probleem derde kind calculator geilen doel doelen doel- inpakken regelen regel ruiken concern verleider ideaal eer eerste taart waarop verslinden groot vervanging nietig vestigen gevestigd zogenaamd opdracht minder minderen geur geuren slurf leerstof opleiding mengen gebruiken gebruik openbaren weit afronden vorige vestiging vorig farizeeër aanpakken aanpak wurmen wurm uitbundig graag verhuurder vermoeid vermoeien voorleggen wroeten nu schoolplein verslag huurder verlenging bekronen bekroond floreren omwoelen alleen allee hakken hak schoffel schoffelen weglaten maar spade aannemer knikken knik van VAN inknikken hoofdpersoon factuuradres den prijs prijzen naar kam kammen leeftijd duiden

Most Recent English Words:

despite bloke capital friend friends commute commuting employer baseball commuter component substance main potato male umbrella express expressed business busy Business beneficence staple stapler record instance develop sheet splurge piddle schoolbag view View crude crudeness miss on mature rule boy ruler rubber chalk go gone wolf harmful dispose aspect consider misuse gorgeous love scoundrel abuse elderly fare library current sexy waitress purchase name need merit needed Ukraine comfort tierce logistics accessible fuss map clog treatment highlighter increase harass harassment receive received diary contemplate desk disorder dissonance deficit futilities problem dominate kind calculator Calculator sweet bookcase native toe pension concern concerns binder incapacitate incapacitated microphone necessity necessities pellet finger fingers leprosy hello applicable lesson light blond clot gentle dull hotel composition incredulity hypertension aide bare barely master collusion strength furuncle van VAN any story char enmity medusa agency den render capacity appalling Capacity asthma furthermore diameter noun unlimited apprehension listen listener in consonant tiler sole door clubfoot retard provide providing bracelet swathe propose combat combative annoyance steed creep quite mind hi simply along haricot deadline hence dispense dispenser tackle desolate chive mentor foster fail failed relinquish triage confront overflow overflowing preliminary escalator state states want initiate afloat accomplish remonstrate accent add