Most Recent Dutch Words:

vorst vorsen openhartig kippenpoot beuzelarij menen rein barmhartig oscillatie kwebbel nabijgelegen knijpen kneep nadenken nadenkend gebruiken gebruik samenvatten proper koken kok rag afdempen individu leiden bereikbaar laan totebel slijpen gezelschap competitie woest opmaker knap knappen ledigen afleveren sexy discipline aanvulling reëel invalshoek stok stokken goedgunstig nooduitgang inaugureel incompetent opstelling fervent sierwerk achting ontzaggelijk zakelijk zakelijkheid dik krankzinnig kruik liefhebber pienter navorsen sint teef uitspelen mol mollen brengen spion bedrukken duit zooi nakijken heup kant kanten godverdomme schellen schel persoonlijk persoonlijkheid mafkees bezoedelen energie suiker vet binnenin kaki inhalen achterhalen gekriebel werven werf neerhalen onverwachts herleiden kousje kousjes raketwerper gisping overdrijven provoceren golfspeler overspannen september reu reçu voorraad rug themanummer cursus goed reis reizen melden Melden stollen stol schrikken schrokken krat een eenheid toetakelen duur beminnelijk beminnelijkheid trouwens organisatie schurk schurken acte onaangenaam ondergetekende ondergetekend onzin afduwen drol temperament auteurschap bondgenootschap toedekken wegslepen wegslijpen noord halen hal gimmick unfair aanhouden meter opgroeien uitputten bekend bekennen neerkomen dankbaar dankbaarheid elegant achternaam verbijsterd verbijsteren boot lang langste intellect aanzetten gedijen ijzerhard karwei karweitje teerling elk uitrusting boekomslag boekomslagen kaft kaften drinken obsceen vloeiend vloeien vaardigheid vaardigheden spektakel volgnummer accu bode leiding feit gemeentehuis aanpassen slak serveerster bediening concluderen concluderend schutsluisje rad bezit bezitten

Most Recent English Words:

disentangle demolish master guestbook furuncle coarse coarseness feud ghoul nurse gluttony finish cheat cheating soothsay dub devastate adept movement damage but Germany prune pruner powerful honor honour honorable snap snapping evil dark join busy Busy dear Dear glow ostracize betray advertise even evenly review destroy destroyer roller-coaster possess château give retain understand understandable synchronous pique vacation stretch Stretch note noted cloak cloaks answer squeak prompt raise suggest commence thankful crush foreigner shelter sheltered subservience appreciate student waggish paper sign cultivate fen educate superb proper approach wreck legitimate well-founded misbelieve deprive intangible slack slacken affair iris understanding sustain attend selfless selflessness check execute increase chard explore fork Computer outline hurt notice noticeable prevent aide bond bonded rejoicing rejoice swab taste describe roll accolade storm sentiment sensitive lean vacant uninhabited desert deserted niggard niggardly rope sly headstrong stagger staggering swindle disrupt lose bargain discuss spite penchant trim trimming pipe safeguard bawl loose rout define sexy gruff punch from echo bias biased turn term thus differentiate attempt decrease deary quiver government govern transparent total incompetent memorize devotion brief train awe according accord reflexion inspire sense hard-working design waste hurry irrational Italian robust goal-post noise Noise congratulate congratulation strip view View decorate decoration disposition