Dutch

Detailed Synonyms for aanvoeren in Dutch

aanvoeren:

aanvoeren verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)

 1. aanvoeren
  leiden; aanvoeren; commanderen; bevel voeren over; leidinggeven
  • leiden verb (leid, leidt, leidde, leidden, geleid)
  • aanvoeren verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • commanderen verb (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
  • leidinggeven verb (geef leiding, geeft leiding, gaf leiding, gaven leiding, leiding gegeven)
 2. aanvoeren
  aanvoeren; aandragen
  • aanvoeren verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • aandragen verb (draag aan, draagt aan, droeg aan, droegen aan, aangedragen)
 3. aanvoeren
  leiden; besturen; aanvoeren; voorzitten; leiding geven; managen
  • leiden verb (leid, leidt, leidde, leidden, geleid)
  • besturen verb (bestuur, bestuurt, bestuurde, bestuurden, bestuurd)
  • aanvoeren verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • voorzitten verb (zit voor, zat voor, zaten voor, voorgezeten)
  • managen verb (manage, managed, managde, managden, gemanaged)
 4. aanvoeren
  ter sprake brengen; aanvoeren; entameren; aansnijden; opwerpen; aankaarten; te berde brengen; op tafel leggen; opperen
  • ter sprake brengen verb (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aanvoeren verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • entameren verb
  • aansnijden verb (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • opwerpen verb (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • aankaarten verb (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • te berde brengen verb (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • opperen verb (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 5. aanvoeren
  opperen; poneren; aanvoeren; te berde brengen
  • opperen verb (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
  • poneren verb (poneer, poneert, poneerde, poneerden, geponeerd)
  • aanvoeren verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • te berde brengen verb (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)

Conjugations for aanvoeren:

o.t.t.
 1. voer aan
 2. voert aan
 3. voert aan
 4. voeren aan
 5. voeren aan
 6. voeren aan
o.v.t.
 1. voerde aan
 2. voerde aan
 3. voerde aan
 4. voerden aan
 5. voerden aan
 6. voerden aan
v.t.t.
 1. heb aangevoerd
 2. hebt aangevoerd
 3. heeft aangevoerd
 4. hebben aangevoerd
 5. hebben aangevoerd
 6. hebben aangevoerd
v.v.t.
 1. had aangevoerd
 2. had aangevoerd
 3. had aangevoerd
 4. hadden aangevoerd
 5. hadden aangevoerd
 6. hadden aangevoerd
o.t.t.t.
 1. zal aanvoeren
 2. zult aanvoeren
 3. zal aanvoeren
 4. zullen aanvoeren
 5. zullen aanvoeren
 6. zullen aanvoeren
o.v.t.t.
 1. zou aanvoeren
 2. zou aanvoeren
 3. zou aanvoeren
 4. zouden aanvoeren
 5. zouden aanvoeren
 6. zouden aanvoeren
diversen
 1. voer aan!
 2. voert aan!
 3. aangevoerd
 4. aanvoerende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

aanvoeren [het ~] noun

 1. het aanvoeren
  voorgaan; de leiding; het aanvoeren; de aanvoering

aanvoeren form of aanvaren:

aanvaren verb (vaar aan, vaart aan, voer aan, voeren aan, aangevaren)

 1. aanvaren
  aanvaren
  • aanvaren verb (vaar aan, vaart aan, voer aan, voeren aan, aangevaren)

Conjugations for aanvaren:

o.t.t.
 1. vaar aan
 2. vaart aan
 3. vaart aan
 4. varen aan
 5. varen aan
 6. varen aan
o.v.t.
 1. voer aan
 2. voer aan
 3. voer aan
 4. voeren aan
 5. voeren aan
 6. voeren aan
v.t.t.
 1. heb aangevaren
 2. hebt aangevaren
 3. heeft aangevaren
 4. hebben aangevaren
 5. hebben aangevaren
 6. hebben aangevaren
v.v.t.
 1. had aangevaren
 2. had aangevaren
 3. had aangevaren
 4. hadden aangevaren
 5. hadden aangevaren
 6. hadden aangevaren
o.t.t.t.
 1. zal aanvaren
 2. zult aanvaren
 3. zal aanvaren
 4. zullen aanvaren
 5. zullen aanvaren
 6. zullen aanvaren
o.v.t.t.
 1. zou aanvaren
 2. zou aanvaren
 3. zou aanvaren
 4. zouden aanvaren
 5. zouden aanvaren
 6. zouden aanvaren
diversen
 1. vaar aan!
 2. vaart aan!
 3. aangevaren
 4. aanvarende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze