Dutch

Detailed Synonyms for lozen in Dutch

lozen:

lozen verb (loos, loost, loosde, loosden, geloosd)

 1. lozen
  afvoeren; lozen; afscheiden; uitscheiden; uitstoten; uitwerpen
  • afvoeren verb (voer af, voert af, voerde af, voerden af, afgevoerd)
  • lozen verb (loos, loost, loosde, loosden, geloosd)
  • afscheiden verb (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • uitscheiden verb (scheid uit, scheidt uit, scheidde uit, scheidden uit, uitgescheiden)
  • uitstoten verb (stoot uit, stootte uit, uitgestoten)
  • uitwerpen verb (werp uit, werpt uit, wierp uit, wierpen uit, uitgeworpen)

Conjugations for lozen:

o.t.t.
 1. loos
 2. loost
 3. loost
 4. lozen
 5. lozen
 6. lozen
o.v.t.
 1. loosde
 2. loosde
 3. loosde
 4. loosden
 5. loosden
 6. loosden
v.t.t.
 1. heb geloosd
 2. hebt geloosd
 3. heeft geloosd
 4. hebben geloosd
 5. hebben geloosd
 6. hebben geloosd
v.v.t.
 1. had geloosd
 2. had geloosd
 3. had geloosd
 4. hadden geloosd
 5. hadden geloosd
 6. hadden geloosd
o.t.t.t.
 1. zal lozen
 2. zult lozen
 3. zal lozen
 4. zullen lozen
 5. zullen lozen
 6. zullen lozen
o.v.t.t.
 1. zou lozen
 2. zou lozen
 3. zou lozen
 4. zouden lozen
 5. zouden lozen
 6. zouden lozen
en verder
 1. ben geloosd
 2. bent geloosd
 3. is geloosd
 4. zijn geloosd
 5. zijn geloosd
 6. zijn geloosd
diversen
 1. loos!
 2. loost!
 3. geloosd
 4. lozend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

lozen [znw.] noun

 1. lozen
  het spuien; lozen

Related Synonyms for lozen