Dutch

Detailed Synonyms for pakweg in Dutch

pakweg:

pakweg adv

 1. pakweg

wegpakken:

wegpakken verb (pak weg, pakt weg, pakte weg, pakten weg, weggepakt)

 1. wegpakken
  stelen; pikken; verdonkeremanen; ontnemen; toeëigenen; snaaien; gappen; kapen; inpikken; roven; ontfutselen; jatten; ontvreemden; wegpikken; wegnemen; plunderen; wegkapen; benemen; achteroverdrukken; afnemen; vervreemden; verduisteren; verdonkeren; wegpakken; leegstelen
  • stelen verb (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken verb (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verdonkeremanen verb (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • ontnemen verb (ontneem, ontneemt, ontnam, ontnomen, ontnomen)
  • toeëigenen verb (eigen toe, eigent toe, eigende toe, eigenden toe, toegeeigend)
  • snaaien verb (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen verb (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • kapen verb (kaap, kaapt, kaapte, kaapten, gekaapt)
  • inpikken verb (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • roven verb (roof, rooft, roofde, roofden, geroofd)
  • ontfutselen verb (ontfutsel, ontfutselt, ontfutselde, ontfutselden, ontfutseld)
  • jatten verb (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden verb (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • wegpikken verb (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • wegnemen verb (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • plunderen verb (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • wegkapen verb (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • benemen verb (beneem, beneemt, benam, benamen, benomen)
  • achteroverdrukken verb (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)
  • afnemen verb (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • vervreemden verb (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • verduisteren verb (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verdonkeren verb (verdonker, verdonkert, verdonkerde, verdonkerden, verdonkerd)
  • wegpakken verb (pak weg, pakt weg, pakte weg, pakten weg, weggepakt)
  • leegstelen verb (steel leeg, steelt leeg, stal leeg, stalen leeg, leeggestolen)

Conjugations for wegpakken:

o.t.t.
 1. pak weg
 2. pakt weg
 3. pakt weg
 4. pakken weg
 5. pakken weg
 6. pakken weg
o.v.t.
 1. pakte weg
 2. pakte weg
 3. pakte weg
 4. pakten weg
 5. pakten weg
 6. pakten weg
v.t.t.
 1. heb weggepakt
 2. hebt weggepakt
 3. heeft weggepakt
 4. hebben weggepakt
 5. hebben weggepakt
 6. hebben weggepakt
v.v.t.
 1. had weggepakt
 2. had weggepakt
 3. had weggepakt
 4. hadden weggepakt
 5. hadden weggepakt
 6. hadden weggepakt
o.t.t.t.
 1. zal wegpakken
 2. zult wegpakken
 3. zal wegpakken
 4. zullen wegpakken
 5. zullen wegpakken
 6. zullen wegpakken
o.v.t.t.
 1. zou wegpakken
 2. zou wegpakken
 3. zou wegpakken
 4. zouden wegpakken
 5. zouden wegpakken
 6. zouden wegpakken
diversen
 1. pak weg!
 2. pakt weg!
 3. weggepakt
 4. wegpakkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze