Dutch

Detailed Synonyms for bepalen in Dutch

bepalen:

bepalen verb (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)

 1. bepalen
  bepalen; inschatten; schatten; afwegen
  • bepalen verb (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)
  • inschatten verb (schat in, schatte in, schatten in, ingeschat)
  • schatten verb (schat, schatte, schatten, geschat)
  • afwegen verb (weeg af, weegt af, woog af, wogen af, afgewogen)
 2. bepalen
  definiëren; bepalen; omschrijven
  • definiëren verb (definieer, definieert, definieerde, definieerden, gedefinieerd)
  • bepalen verb (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)
  • omschrijven verb (omschrijf, omschrijft, omschreef, omschreven, omschreven)
 3. bepalen
  vaststellen; determineren; bepalen
  • vaststellen verb (stel vast, stelt vast, stelde vast, stelden vast, vastgesteld)
  • determineren verb (determineer, determineert, determineerde, determineerden, gedetermineerd)
  • bepalen verb (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)
 4. bepalen
  – er niet iets anders bij halen 1
  bepalen; beperken
  – er niet iets anders bij halen 1
  • bepalen verb (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)
   • bepaal je tot de hoofdzaken!1
  • beperken verb (beperk, beperkt, beperkte, beperkten, beperkt)
   • wil je je tot de hoofdzaken beperken?1
 5. bepalen
  – zeggen hoe het is of wat er gebeurt 1
  bepalen; vaststellen; besluiten; beslissen; uitmaken
  – zeggen hoe het is of wat er gebeurt 1
  • bepalen verb (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)
   • Ahmed bepaalt wie vandaag kookt1
  • vaststellen verb (stel vast, stelt vast, stelde vast, stelden vast, vastgesteld)
   • de oorzaak van het ongeluk kon niet vastgesteld worden1
  • besluiten verb (besluit, besloot, besloten, besloten)
   • we besloten dit jaar niet met vakantie te gaan1
  • beslissen verb (beslis, beslist, besliste, beslisten, beslist)
   • de directie beslist wie de baan krijgt1
  • uitmaken verb (maak uit, maakt uit, maakte uit, maakten uit, uitgemaakt)
   • ik maak zelf wel uit hoe laat ik naar bed ga1

Conjugations for bepalen:

o.t.t.
 1. bepaal
 2. bepaalt
 3. bepaalt
 4. bepalen
 5. bepalen
 6. bepalen
o.v.t.
 1. bepaalde
 2. bepaalde
 3. bepaalde
 4. bepaalden
 5. bepaalden
 6. bepaalden
v.t.t.
 1. heb bepaalt
 2. hebt bepaalt
 3. heeft bepaalt
 4. hebben bepaalt
 5. hebben bepaalt
 6. hebben bepaalt
v.v.t.
 1. had bepaalt
 2. had bepaalt
 3. had bepaalt
 4. hadden bepaalt
 5. hadden bepaalt
 6. hadden bepaalt
o.t.t.t.
 1. zal bepalen
 2. zult bepalen
 3. zal bepalen
 4. zullen bepalen
 5. zullen bepalen
 6. zullen bepalen
o.v.t.t.
 1. zou bepalen
 2. zou bepalen
 3. zou bepalen
 4. zouden bepalen
 5. zouden bepalen
 6. zouden bepalen
diversen
 1. bepaal!
 2. bepaalt!
 3. bepaalt
 4. bepalend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

bepalen [znw.] noun

 1. bepalen
  vaststellen; bepalen
 2. bepalen
  voorschrijven; beschikken; verordenen; bepalen

Alternate Synonyms for "bepalen":


Related Definitions for "bepalen":

 1. er niet iets anders bij halen1
  • bepaal je tot de hoofdzaken!1
 2. zeggen hoe het is of wat er gebeurt1
  • Ahmed bepaalt wie vandaag kookt1

Related Synonyms for bepalen