Dutch

Detailed Synonyms for bezoldiging in Dutch

bezoldiging:

bezoldiging [de ~ (v)] noun

  1. de bezoldiging
    het honorarium; het salaris; het loon; de bezoldiging; de verdienste; de gage; het arbeidsloon; het traktement; de soldij; de wedde
  2. de bezoldiging
    het salaris; het loon; de bezoldiging; de gage; het inkomen

Related Words for "bezoldiging":

  • bezoldigingen