Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. festijn:


Dutch

Detailed Synonyms for festijn in Dutch

festijn:

festijn [het ~] noun

  1. het festijn
    het feest; de party; de partij; het festijn; het partijtje

Related Words for "festijn":

  • festijnen