Dutch

Detailed Synonyms for fonkelend in Dutch

fonkelend:

fonkelend adj

 1. fonkelend
 2. fonkelend

fonkelend form of fonkelen:

fonkelen verb (fonkel, fonkelt, fonkelde, fonkelden, gefonkeld)

 1. fonkelen
  stralen; fonkelen; schijnen; flikkeren; glanzen; sprankelen; twinkelen
  • stralen verb (straal, straalt, straalde, straalden, gestraald)
  • fonkelen verb (fonkel, fonkelt, fonkelde, fonkelden, gefonkeld)
  • schijnen verb (schijn, schijnt, scheen, schenen, geschenen)
  • flikkeren verb (flikker, flikkert, flikkerde, flikkerden, geflikkerd)
  • glanzen verb (glans, glanst, glansde, glansden, geglansd)
  • sprankelen verb (sprankel, sprankelt, sprankelde, sprankelden, gesprankeld)
  • twinkelen verb (twinkel, twinkelt, twinkelde, twinkelden, getwinkeld)
 2. fonkelen
  fonkelen; glimmen; glinsteren
  • fonkelen verb (fonkel, fonkelt, fonkelde, fonkelden, gefonkeld)
  • glimmen verb (glim, glimt, glimde, glimden, geglimd)
  • glinsteren verb (glinster, glinstert, glinsterde, glinsterden, geglinsterd)
 3. fonkelen
  schitteren; fonkelen; glinsteren
  • schitteren verb (schitter, schittert, schitterde, schitterden, geschitterd)
  • fonkelen verb (fonkel, fonkelt, fonkelde, fonkelden, gefonkeld)
  • glinsteren verb (glinster, glinstert, glinsterde, glinsterden, geglinsterd)

Conjugations for fonkelen:

o.t.t.
 1. fonkel
 2. fonkelt
 3. fonkelt
 4. fonkelen
 5. fonkelen
 6. fonkelen
o.v.t.
 1. fonkelde
 2. fonkelde
 3. fonkelde
 4. fonkelden
 5. fonkelden
 6. fonkelden
v.t.t.
 1. heb gefonkeld
 2. hebt gefonkeld
 3. heeft gefonkeld
 4. hebben gefonkeld
 5. hebben gefonkeld
 6. hebben gefonkeld
v.v.t.
 1. had gefonkeld
 2. had gefonkeld
 3. had gefonkeld
 4. hadden gefonkeld
 5. hadden gefonkeld
 6. hadden gefonkeld
o.t.t.t.
 1. zal fonkelen
 2. zult fonkelen
 3. zal fonkelen
 4. zullen fonkelen
 5. zullen fonkelen
 6. zullen fonkelen
o.v.t.t.
 1. zou fonkelen
 2. zou fonkelen
 3. zou fonkelen
 4. zouden fonkelen
 5. zouden fonkelen
 6. zouden fonkelen
diversen
 1. fonkel!
 2. fonkelt!
 3. gefonkeld
 4. fonkelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

fonkelen [znw.] noun

 1. fonkelen
  sprankelen; fonkelen; de glitter; de schittering; de fonkeling