Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. graat van een haring:


Dutch

Detailed Synonyms for graat van een haring in Dutch

graat van een haring:

graat van een haring [znw.] noun

  1. graat van een haring

Related Synonyms for graat van een haring