Dutch

Detailed Synonyms for gunnen in Dutch

gunnen:

gunnen verb (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)

 1. gunnen
  gunst verlenen; gunnen
 2. gunnen
  toewijzen; toekennen; gunnen; toebedelen; iets toekennen
  • toewijzen verb (wijs toe, wijst toe, wees toe, wezen toe, toegewezen)
  • toekennen verb (ken toe, kent toe, kende toe, kenden toe, toegekend)
  • gunnen verb (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • toebedelen verb (bedeel toe, bedeelt toe, bedeelde toe, bedeelden toe, toebedeeld)
 3. gunnen
  toestaan; laten; permitteren; toelaten; duren; toestemmen; goedkeuren; gunnen; inwilligen; vergunnen; dulden; goedvinden
  • toestaan verb (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • laten verb (laat, liet, lieten, gelaten)
  • permitteren verb (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • toelaten verb (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • duren verb (duurt, duurde, geduurd)
  • toestemmen verb (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goedkeuren verb (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • gunnen verb (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • inwilligen verb (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • vergunnen verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • dulden verb (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • goedvinden verb (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)

Conjugations for gunnen:

o.t.t.
 1. gun
 2. gunt
 3. gunt
 4. gunnen
 5. gunnen
 6. gunnen
o.v.t.
 1. gunde
 2. gunde
 3. gunde
 4. gunden
 5. gunden
 6. gunden
v.t.t.
 1. heb gegund
 2. hebt gegund
 3. heeft gegund
 4. hebben gegund
 5. hebben gegund
 6. hebben gegund
v.v.t.
 1. had gegund
 2. had gegund
 3. had gegund
 4. hadden gegund
 5. hadden gegund
 6. hadden gegund
o.t.t.t.
 1. zal gunnen
 2. zult gunnen
 3. zal gunnen
 4. zullen gunnen
 5. zullen gunnen
 6. zullen gunnen
o.v.t.t.
 1. zou gunnen
 2. zou gunnen
 3. zou gunnen
 4. zouden gunnen
 5. zouden gunnen
 6. zouden gunnen
en verder
 1. is gegund
 2. zijn gegund
diversen
 1. gun!
 2. gunt!
 3. gegund
 4. gunnend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Related Synonyms for gunnen