Dutch

Detailed Synonyms for heffen in Dutch

heffen:

heffen verb (hef, heft, hief, hieffen, geheven)

 1. heffen
  heffen; omhoog doen
 2. heffen
  opheffen; heffen; hijsen; omhoog heffen
  • opheffen verb (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • heffen verb (hef, heft, hief, hieffen, geheven)
  • hijsen verb (hijs, hijst, hees, hesen, gehesen)
 3. heffen
  opheffen
  – omhoog tillen 1
  • opheffen verb (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
   • hij hief de beker op1
  heffen; tillen; omhoog brengen; lichten; omhoogheffen
  • heffen verb (hef, heft, hief, hieffen, geheven)
  • tillen verb (til, tilt, tilde, tilden, getild)
  • omhoog brengen verb (breng omhoog, brengt omhoog, bracht omhoog, brachten omhoog, omhoog gebracht)
  • lichten verb (licht, lichtte, lichtten, gelicht)
  • omhoogheffen verb (hef omhoog, heft omhoog, hief omhoog, hieven omhoog, omhooggeheven)
  optillen
  – omhoog brengen 1
  • optillen verb (til op, tilt op, tilde op, tilden op, opgetild)
   • hij tilde de zware stoel op1

Conjugations for heffen:

o.t.t.
 1. hef
 2. heft
 3. heft
 4. heffen
 5. heffen
 6. heffen
o.v.t.
 1. hief
 2. hief
 3. hief
 4. hieffen
 5. hieffen
 6. hieffen
v.t.t.
 1. heb geheven
 2. hebt geheven
 3. heeft geheven
 4. hebben geheven
 5. hebben geheven
 6. hebben geheven
v.v.t.
 1. had geheven
 2. had geheven
 3. had geheven
 4. hadden geheven
 5. hadden geheven
 6. hadden geheven
o.t.t.t.
 1. zal heffen
 2. zult heffen
 3. zal heffen
 4. zullen heffen
 5. zullen heffen
 6. zullen heffen
o.v.t.t.
 1. zou heffen
 2. zou heffen
 3. zou heffen
 4. zouden heffen
 5. zouden heffen
 6. zouden heffen
en verder
 1. is geheven
 2. zijn geheven
diversen
 1. hef!
 2. heft!
 3. geheven
 4. heffend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Related Synonyms for heffen