Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. met het oog op:


Dutch

Detailed Synonyms for met het oog op in Dutch

met het oog op:

met het oog op adj

  1. met het oog op

Related Synonyms for met het oog op