Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. met oogleden op en neer gaan:


Dutch

Detailed Synonyms for met oogleden op en neer gaan in Dutch

met oogleden op en neer gaan:

met oogleden op en neer gaan verb

  1. met oogleden op en neer gaan
    knipperen; met oogleden op en neer gaan

Related Synonyms for met oogleden op en neer gaan