Summary
Dutch Synonyms:   more detail...
  1. oordeel van god:


Dutch

Detailed Synonyms for oordeel van god in Dutch

oordeel van god:

oordeel van god [znw.] noun

  1. oordeel van god
    het godsoordeel; oordeel van god

Related Synonyms for oordeel van god