Dutch

Detailed Synonyms for open in Dutch

open:

open adj

 1. open
  open
 2. open
 3. open
 4. open
 5. open
 6. open
 7. open
  – niet ingevuld 1
  open; leeg
  – niet ingevuld 1
  • open adj
   • laat dat vakje maar open1
  • leeg adj
   • dat vakje op het formulier is nog leeg1
 8. open
  – niet afgesloten, waar je zo bij kunt 1
  open
  – niet afgesloten, waar je zo bij kunt 1
  • open adj
   • kom maar verder, de deur is open1
 9. open
  – wie goed contact heeft met zijn omgeving 1
  open
  – wie goed contact heeft met zijn omgeving 1
  • open adj
   • ze is erg open, ze praat met iedereen1

Related Words for "open":


Alternate Synonyms for "open":


Antonyms for "open":


Related Definitions for "open":

 1. niet ingevuld1
  • laat dat vakje maar open1
 2. niet afgesloten, waar je zo bij kunt1
  • kom maar verder, de deur is open1
 3. wie goed contact heeft met zijn omgeving1
  • ze is erg open, ze praat met iedereen1

open form of openen:

openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)

 1. openen
  openen; inleiden
  • openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)
  • inleiden verb (leid in, leidt in, leidde in, leidden in, ingeleid)
 2. openen
  openen; openmaken; opendoen; ontsluiten
  • openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)
  • openmaken verb (maak open, maakt open, maakte open, maakten open, opengemaakt)
  • opendoen verb (doe open, doet open, deed open, deden open, opengedaan)
  • ontsluiten verb (ontsluit, ontsloot, ontsloten, ontsloten)
 3. openen
  openen; ontsluiten; opendraaien
  • openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)
  • ontsluiten verb (ontsluit, ontsloot, ontsloten, ontsloten)
  • opendraaien verb (draai open, draait open, draaide open, draaiden open, opengedraaid)
 4. openen
  uitbreiden; expanderen; verruimen; vermeerderen; verwijden; uitbouwen; verbreiden; uitdijen; openen
  • uitbreiden verb (breid uit, breidt uit, breidde uit, breidden uit, uitgebreid)
  • expanderen verb
  • verruimen verb (verruim, verruimt, verruimde, verruimden, verruimd)
  • vermeerderen verb (vermeerder, vermeerdert, vermeerderde, vermeerderden, vermeerd)
  • verwijden verb (verwijd, verwijdt, verwijdde, verwijdden, verwijd)
  • uitbouwen verb (bouw uit, bouwt uit, bouwde uit, bouwden uit, uit gebouwd)
  • verbreiden verb (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)
  • uitdijen verb (dij uit, dijt uit, dijde uit, dijden uit, uitgedijd)
  • openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)
 5. openen
  ter sprake brengen; aansnijden; starten; entameren; openen; opwerpen; gesprek aanknopen; te berde brengen; aankaarten; aanknopen
  • ter sprake brengen verb (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden verb (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • starten verb (start, startte, startten, gestart)
  • entameren verb
  • openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)
  • opwerpen verb (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • te berde brengen verb (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • aankaarten verb (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • aanknopen verb (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
 6. openen
  vrijgeven; openstellen; toegankelijk maken; openen
  • vrijgeven verb (geef vrij, geeft vrij, gaf vrij, gaven vrij, vrijgegeven)
  • openstellen verb (stel open, stelt open, stelde open, stelden open, opengesteld)
  • openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)

Conjugations for openen:

o.t.t.
 1. open
 2. opent
 3. opent
 4. openen
 5. openen
 6. openen
o.v.t.
 1. opende
 2. opende
 3. opende
 4. openden
 5. openden
 6. openden
v.t.t.
 1. heb geopend
 2. hebt geopend
 3. heeft geopend
 4. hebben geopend
 5. hebben geopend
 6. hebben geopend
v.v.t.
 1. had geopend
 2. had geopend
 3. had geopend
 4. hadden geopend
 5. hadden geopend
 6. hadden geopend
o.t.t.t.
 1. zal openen
 2. zult openen
 3. zal openen
 4. zullen openen
 5. zullen openen
 6. zullen openen
o.v.t.t.
 1. zou openen
 2. zou openen
 3. zou openen
 4. zouden openen
 5. zouden openen
 6. zouden openen
en verder
 1. ben geopend
 2. bent geopend
 3. is geopend
 4. zijn geopend
 5. zijn geopend
 6. zijn geopend
diversen
 1. open!
 2. opent!
 3. geopend
 4. openend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Related Synonyms for open