Dutch

Detailed Synonyms for plunderen in Dutch

plunderen:

plunderen verb (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)

 1. plunderen
  plunderen; leegplunderen; roven; uitplunderen
  • plunderen verb (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • leegplunderen verb (plunder leeg, plundert leeg, plunderde leeg, plunderden leeg, leeggeplunderd)
  • roven verb (roof, rooft, roofde, roofden, geroofd)
  • uitplunderen verb (plunder uit, plundert uit, plunderde uit, plunderden uit, uitgeplunderd)
 2. plunderen
  plunderen; uitzuigen; uitknijpen; leeghalen; uitpersen
  • plunderen verb (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • uitzuigen verb (zuig uit, zuigt uit, zoog uit, zogen uit, uitgezogen)
  • uitknijpen verb (knijp uit, knijpt uit, kneep uit, knepen uit, uitgeknepen)
  • leeghalen verb (haal leeg, haalt leeg, haalde leeg, haalden leeg, leeggehaald)
  • uitpersen verb (pers uit, perst uit, perste uit, persten uit, uitgeperst)
 3. plunderen
  plunderen; leegroven; leegplunderen; leegstelen
  • plunderen verb (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • leegroven verb
  • leegplunderen verb (plunder leeg, plundert leeg, plunderde leeg, plunderden leeg, leeggeplunderd)
  • leegstelen verb (steel leeg, steelt leeg, stal leeg, stalen leeg, leeggestolen)
 4. plunderen
  stelen; pikken; verdonkeremanen; ontnemen; toeëigenen; snaaien; gappen; kapen; inpikken; roven; ontfutselen; jatten; ontvreemden; wegpikken; wegnemen; plunderen; wegkapen; benemen; achteroverdrukken; afnemen; vervreemden; verduisteren; verdonkeren; wegpakken; leegstelen
  • stelen verb (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken verb (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verdonkeremanen verb (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • ontnemen verb (ontneem, ontneemt, ontnam, ontnomen, ontnomen)
  • toeëigenen verb (eigen toe, eigent toe, eigende toe, eigenden toe, toegeeigend)
  • snaaien verb (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen verb (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • kapen verb (kaap, kaapt, kaapte, kaapten, gekaapt)
  • inpikken verb (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • roven verb (roof, rooft, roofde, roofden, geroofd)
  • ontfutselen verb (ontfutsel, ontfutselt, ontfutselde, ontfutselden, ontfutseld)
  • jatten verb (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden verb (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • wegpikken verb (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • wegnemen verb (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • plunderen verb (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • wegkapen verb (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • benemen verb (beneem, beneemt, benam, benamen, benomen)
  • achteroverdrukken verb (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)
  • afnemen verb (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • vervreemden verb (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • verduisteren verb (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verdonkeren verb (verdonker, verdonkert, verdonkerde, verdonkerden, verdonkerd)
  • wegpakken verb (pak weg, pakt weg, pakte weg, pakten weg, weggepakt)
  • leegstelen verb (steel leeg, steelt leeg, stal leeg, stalen leeg, leeggestolen)

Conjugations for plunderen:

o.t.t.
 1. plunder
 2. plundert
 3. plundert
 4. plunderen
 5. plunderen
 6. plunderen
o.v.t.
 1. plunderde
 2. plunderde
 3. plunderde
 4. plunderden
 5. plunderden
 6. plunderden
v.t.t.
 1. heb geplunderd
 2. hebt geplunderd
 3. heeft geplunderd
 4. hebben geplunderd
 5. hebben geplunderd
 6. hebben geplunderd
v.v.t.
 1. had geplunderd
 2. had geplunderd
 3. had geplunderd
 4. hadden geplunderd
 5. hadden geplunderd
 6. hadden geplunderd
o.t.t.t.
 1. zal plunderen
 2. zult plunderen
 3. zal plunderen
 4. zullen plunderen
 5. zullen plunderen
 6. zullen plunderen
o.v.t.t.
 1. zou plunderen
 2. zou plunderen
 3. zou plunderen
 4. zouden plunderen
 5. zouden plunderen
 6. zouden plunderen
diversen
 1. plunder!
 2. plundert!
 3. geplunderd
 4. plunderend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze