Dutch

Detailed Synonyms for ter sprake brengen in Dutch

ter sprake brengen:

ter sprake brengen verb (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)

 1. ter sprake brengen
  ter sprake brengen; aanvoeren; entameren; aansnijden; opwerpen; aankaarten; te berde brengen; op tafel leggen; opperen
  • ter sprake brengen verb (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aanvoeren verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • entameren verb
  • aansnijden verb (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • opwerpen verb (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • aankaarten verb (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • te berde brengen verb (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • opperen verb (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 2. ter sprake brengen
  zeggen; vertellen; ter sprake brengen; naar voren brengen; opmerken; verwoorden
  • zeggen verb (zeg, zeg/zegt, zegt, zei, zeiden, gezegd)
  • vertellen verb (vertel, vertelt, vertelde, vertelden, verteld)
  • ter sprake brengen verb (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • naar voren brengen verb (breng naar voren, brengt naar voren, bracht naar voren, brachten naar voren, naar voren gebracht)
  • opmerken verb (merk op, merkt op, merkte op, merkten op, opgemerkt)
  • verwoorden verb (verwoord, verwoordt, verwoordde, verwoordden, verwoord)
 3. ter sprake brengen
  ter sprake brengen; aansnijden; starten; entameren; openen; opwerpen; gesprek aanknopen; te berde brengen; aankaarten; aanknopen
  • ter sprake brengen verb (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden verb (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • starten verb (start, startte, startten, gestart)
  • entameren verb
  • openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)
  • opwerpen verb (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • te berde brengen verb (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • aankaarten verb (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • aanknopen verb (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
 4. ter sprake brengen
  aankaarten; ter sprake brengen; aansnijden; op tafel leggen
  • aankaarten verb (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • ter sprake brengen verb (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden verb (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
 5. ter sprake brengen
  oprakelen; ter sprake brengen
  • oprakelen verb (rakel op, rakelt op, rakelde op, rakelden op, opgerakeld)
  • ter sprake brengen verb (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)

Conjugations for ter sprake brengen:

o.t.t.
 1. breng ter sprake
 2. brengt ter sprake
 3. brengt ter sprake
 4. brengen ter sprake
 5. brengen ter sprake
 6. brengen ter sprake
o.v.t.
 1. bracht ter sprake
 2. bracht ter sprake
 3. bracht ter sprake
 4. brachten ter sprake
 5. brachten ter sprake
 6. brachten ter sprake
v.t.t.
 1. heb tersprake gebracht
 2. hebt tersprake gebracht
 3. heeft tersprake gebracht
 4. hebben tersprake gebracht
 5. hebben tersprake gebracht
 6. hebben tersprake gebracht
v.v.t.
 1. had tersprake gebracht
 2. had tersprake gebracht
 3. had tersprake gebracht
 4. hadden tersprake gebracht
 5. hadden tersprake gebracht
 6. hadden tersprake gebracht
o.t.t.t.
 1. zal ter sprake brengen
 2. zult ter sprake brengen
 3. zal ter sprake brengen
 4. zullen ter sprake brengen
 5. zullen ter sprake brengen
 6. zullen ter sprake brengen
o.v.t.t.
 1. zou ter sprake brengen
 2. zou ter sprake brengen
 3. zou ter sprake brengen
 4. zouden ter sprake brengen
 5. zouden ter sprake brengen
 6. zouden ter sprake brengen
en verder
 1. ben tersprake gebracht
 2. bent tersprake gebracht
 3. is tersprake gebracht
 4. zijn tersprake gebracht
 5. zijn tersprake gebracht
 6. zijn tersprake gebracht
diversen
 1. breng ter sprake!
 2. brengt ter sprake!
 3. tersprake gebracht
 4. ter sprake brengend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Related Synonyms for ter sprake brengen