Dutch

Detailed Synonyms for toedoen in Dutch

toedoen:

toedoen verb (doe toe, doet toe, deed toe, deden toe, toegedaan)

 1. toedoen
  afsluiten; sluiten; toedoen; dichtdoen; toemaken
  • afsluiten verb (sluit af, sloot af, sloten af, afgesloten)
  • sluiten verb (sluit, sloot, sloten, gesloten)
  • toedoen verb (doe toe, doet toe, deed toe, deden toe, toegedaan)
  • dichtdoen verb (doe dicht, doet dicht, deed dicht, deden dicht, dichtgedaan)
  • toemaken verb
 2. toedoen
  sluiten; dichtdoen; toedoen; dichtmaken; toetrekken
  • sluiten verb (sluit, sloot, sloten, gesloten)
  • dichtdoen verb (doe dicht, doet dicht, deed dicht, deden dicht, dichtgedaan)
  • toedoen verb (doe toe, doet toe, deed toe, deden toe, toegedaan)
  • dichtmaken verb (maak dicht, maakt dicht, maakte dicht, maakten dicht, dichtgemaakt)
  • toetrekken verb (trek toe, trekt toe, trok toe, trokken toe, toegetrokken)

Conjugations for toedoen:

o.t.t.
 1. doe toe
 2. doet toe
 3. doet toe
 4. doen toe
 5. doen toe
 6. doen toe
o.v.t.
 1. deed toe
 2. deed toe
 3. deed toe
 4. deden toe
 5. deden toe
 6. deden toe
v.t.t.
 1. heb toegedaan
 2. hebt toegedaan
 3. heeft toegedaan
 4. hebben toegedaan
 5. hebben toegedaan
 6. hebben toegedaan
v.v.t.
 1. had toegedaan
 2. had toegedaan
 3. had toegedaan
 4. hadden toegedaan
 5. hadden toegedaan
 6. hadden toegedaan
o.t.t.t.
 1. zal toedoen
 2. zult toedoen
 3. zal toedoen
 4. zullen toedoen
 5. zullen toedoen
 6. zullen toedoen
o.v.t.t.
 1. zou toedoen
 2. zou toedoen
 3. zou toedoen
 4. zouden toedoen
 5. zouden toedoen
 6. zouden toedoen
en verder
 1. ben toegedaan
 2. bent toegedaan
 3. is toegedaan
 4. zijn toegedaan
 5. zijn toegedaan
 6. zijn toegedaan
diversen
 1. doe toe!
 2. doet toe!
 3. toegedaan
 4. toedoend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

toedoen [het ~] noun

 1. het toedoen
  het toedoen