Dutch

Detailed Synonyms for uitzetten in Dutch

uitzetten:

uitzetten verb (zet uit, zette uit, zetten uit, uitgezet)

 1. uitzetten
  deporteren; uitzetten
  • deporteren verb (deporteer, deporteert, deporteerde, deporteerden, gedeporteerd)
  • uitzetten verb (zet uit, zette uit, zetten uit, uitgezet)
 2. uitzetten
  verbannen; verdrijven; uitbannen; bannen; uitzetten; uitstoten; uitwijzen; verjagen; bezweren; wegjagen
  • verbannen verb (verban, verbant, verbande, verbanden, verband)
  • verdrijven verb (verdrijf, verdrijft, verdreef, verdreven, verdreven)
  • uitbannen verb (ban uit, bant uit, bande uit, banden uit, uitgebannen)
  • bannen verb (ban, bant, bande, banden, geband)
  • uitzetten verb (zet uit, zette uit, zetten uit, uitgezet)
  • uitstoten verb (stoot uit, stootte uit, uitgestoten)
  • uitwijzen verb (wijs uit, wijst uit, wees uit, wezen uit, uitgewezen)
  • verjagen verb (verjaag, verjaagt, verjaagde, verjaagden, verjaagd)
  • bezweren verb (bezweer, bezweert, bezweerde, bezweerden, bezweerd)
  • wegjagen verb (jaag weg, jaagt weg, joeg weg, joegen weg, weggejaagd)
 3. uitzetten
  uitmaken; uitschakelen; uitzetten; afzetten; uitdoen
  • uitmaken verb (maak uit, maakt uit, maakte uit, maakten uit, uitgemaakt)
  • uitschakelen verb (schakel uit, schakelt uit, schakelde uit, schakelden uit, uitgeschakeld)
  • uitzetten verb (zet uit, zette uit, zetten uit, uitgezet)
  • afzetten verb (zet af, zette af, zetten af, afgezet)
  • uitdoen verb (doe uit, doet uit, deed uit, deden uit, uitgedaan)
 4. uitzetten
  uitstippelen; uitzetten
  • uitstippelen verb (stippel uit, stippelt uit, stippelde uit, stippelden uit, uitgestippeld)
  • uitzetten verb (zet uit, zette uit, zetten uit, uitgezet)

Conjugations for uitzetten:

o.t.t.
 1. zet uit
 2. zet uit
 3. zet uit
 4. zetten uit
 5. zetten uit
 6. zetten uit
o.v.t.
 1. zette uit
 2. zette uit
 3. zette uit
 4. zetten uit
 5. zetten uit
 6. zetten uit
v.t.t.
 1. heb uitgezet
 2. hebt uitgezet
 3. heeft uitgezet
 4. hebben uitgezet
 5. hebben uitgezet
 6. hebben uitgezet
v.v.t.
 1. had uitgezet
 2. had uitgezet
 3. had uitgezet
 4. hadden uitgezet
 5. hadden uitgezet
 6. hadden uitgezet
o.t.t.t.
 1. zal uitzetten
 2. zult uitzetten
 3. zal uitzetten
 4. zullen uitzetten
 5. zullen uitzetten
 6. zullen uitzetten
o.v.t.t.
 1. zou uitzetten
 2. zou uitzetten
 3. zou uitzetten
 4. zouden uitzetten
 5. zouden uitzetten
 6. zouden uitzetten
en verder
 1. ben uitgezet
 2. bent uitgezet
 3. is uitgezet
 4. zijn uitgezet
 5. zijn uitgezet
 6. zijn uitgezet
diversen
 1. zet uit!
 2. zet uit!
 3. uitgezet
 4. uitzettend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

uitzetten [het ~] noun

 1. het uitzetten
  de deportatie; het uitzetten
 2. het uitzetten
  het uitzetten; de vergroting; het groter worden; wijd worden