Summary


Dutch

Detailed Synonyms for utiliseren in Dutch

utiliseren:

utiliseren verb (utiliseer, utiliseert, utiliseerde, utiliseerden, geutiliseerd)

 1. utiliseren
  gebruiken; aanwenden; benutten; gebruik maken van; utiliseren
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • aanwenden verb (wend aan, wendt aan, wendde aan, wendden aan, aangewend)
  • benutten verb (benut, benutte, benutten, benut)
  • gebruik maken van verb (maak gebruik van, maakt gebruik van, maakte gebruik van, maakten gebruik van, gebruik gemaakt van)
  • utiliseren verb (utiliseer, utiliseert, utiliseerde, utiliseerden, geutiliseerd)

Conjugations for utiliseren:

o.t.t.
 1. utiliseer
 2. utiliseert
 3. utiliseert
 4. utiliseren
 5. utiliseren
 6. utiliseren
o.v.t.
 1. utiliseerde
 2. utiliseerde
 3. utiliseerde
 4. utiliseerden
 5. utiliseerden
 6. utiliseerden
v.t.t.
 1. heb geutiliseerd
 2. hebt geutiliseerd
 3. heeft geutiliseerd
 4. hebben geutiliseerd
 5. hebben geutiliseerd
 6. hebben geutiliseerd
v.v.t.
 1. had geutiliseerd
 2. had geutiliseerd
 3. had geutiliseerd
 4. hadden geutiliseerd
 5. hadden geutiliseerd
 6. hadden geutiliseerd
o.t.t.t.
 1. zal utiliseren
 2. zult utiliseren
 3. zal utiliseren
 4. zullen utiliseren
 5. zullen utiliseren
 6. zullen utiliseren
o.v.t.t.
 1. zou utiliseren
 2. zou utiliseren
 3. zou utiliseren
 4. zouden utiliseren
 5. zouden utiliseren
 6. zouden utiliseren
en verder
 1. ben geutiliseerd
 2. bent geutiliseerd
 3. is geutiliseerd
 4. zijn geutiliseerd
 5. zijn geutiliseerd
 6. zijn geutiliseerd
diversen
 1. utiliseer!
 2. utiliseert!
 3. geutiliseerd
 4. utiliserend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze