Dutch

Detailed Synonyms for veranderen in Dutch

veranderen:

veranderen verb (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)

 1. veranderen
  veranderen; wijzigen; verwisselen; afwisselen; herzien
  • veranderen verb (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
  • wijzigen verb (wijzig, wijzigt, wijzigde, wijzigden, gewijzigd)
  • verwisselen verb (verwissel, verwisselt, verwisselde, verwisselden, verwisseld)
  • afwisselen verb (wissel af, wisselt af, wisselde af, wisselden af, afgewisseld)
  • herzien verb (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
 2. veranderen
  modificeren; veranderen; wijzigen; herzien; amenderen; omwerken
  • modificeren verb (modificeer, modificeert, modificeerde, modificeerden, gemodificeerd)
  • veranderen verb (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
  • wijzigen verb (wijzig, wijzigt, wijzigde, wijzigden, gewijzigd)
  • herzien verb (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
  • amenderen verb (amendeer, amendeert, amendeerde, amendeerden, geamendeerd)
  • omwerken verb (werk om, werkt om, werkte om, werkten om, omgewerkt)
 3. veranderen
  variëren; veranderen; uiteenlopen; verschillen; afwisselen; wisselen
  • variëren verb (varieer, varieert, varieerde, varieerden, gevarieerd)
  • veranderen verb (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
  • uiteenlopen verb (loop uiteen, loopt uiteen, liep uiteen, liepen uiteen, uiteengelopen)
  • verschillen verb (verschil, verschilt, verschilde, verschilden, verschild)
  • afwisselen verb (wissel af, wisselt af, wisselde af, wisselden af, afgewisseld)
  • wisselen verb (wissel, wisselt, wisselde, wisselden, gewisseld)
 4. veranderen
  veranderen; omzetten; herscheppen
  • veranderen verb (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
  • omzetten verb (zet om, zette om, zetten om, omgezet)
  • herscheppen verb (herschep, herschept, herschiep, herschiepen, herschapen)
 5. veranderen
  – er ontstaat iets dat niet hetzelfde is 1
  veranderen
  – er ontstaat iets dat niet hetzelfde is 1
  • veranderen verb (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
   • het huis was veranderd in een puinhoop1
 6. veranderen
  – ervoor zorgen dat het niet hetzelfde blijft 1
  veranderen
  – ervoor zorgen dat het niet hetzelfde blijft 1
  • veranderen verb (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
   • ik ga deze jurk veranderen1

Conjugations for veranderen:

o.t.t.
 1. verander
 2. verandert
 3. verandert
 4. veranderen
 5. veranderen
 6. veranderen
o.v.t.
 1. veranderde
 2. veranderde
 3. veranderde
 4. veranderden
 5. veranderden
 6. veranderden
v.t.t.
 1. heb veranderd
 2. hebt veranderd
 3. heeft veranderd
 4. hebben veranderd
 5. hebben veranderd
 6. hebben veranderd
v.v.t.
 1. had veranderd
 2. had veranderd
 3. had veranderd
 4. hadden veranderd
 5. hadden veranderd
 6. hadden veranderd
o.t.t.t.
 1. zal veranderen
 2. zult veranderen
 3. zal veranderen
 4. zullen veranderen
 5. zullen veranderen
 6. zullen veranderen
o.v.t.t.
 1. zou veranderen
 2. zou veranderen
 3. zou veranderen
 4. zouden veranderen
 5. zouden veranderen
 6. zouden veranderen
en verder
 1. ben veranderd
 2. bent veranderd
 3. is veranderd
 4. zijn veranderd
 5. zijn veranderd
 6. zijn veranderd
diversen
 1. verander!
 2. verandert!
 3. veranderd
 4. veranderend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

veranderen [znw.] noun

 1. veranderen
  veranderen; modificeren; amenderen; wijzigen
 2. veranderen
  veranderen; muteren
 3. veranderen
  de wijziging; de verandering; de transformatie; de omschakeling; omwisselen; de hervorming; wijzigen; veranderen; de wending; de omkeer

Alternate Synonyms for "veranderen":


Related Definitions for "veranderen":

 1. er ontstaat iets dat niet hetzelfde is1
  • het huis was veranderd in een puinhoop1
 2. ervoor zorgen dat het niet hetzelfde blijft1
  • ik ga deze jurk veranderen1

Related Synonyms for veranderen