Dutch

Detailed Synonyms for voelen in Dutch

voelen:

voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)

 1. voelen
  zien; voelen; waarnemen; gewaarworden; bemerken; ontwaren; merken; bespeuren
  • zien verb (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
  • waarnemen verb (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • gewaarworden verb (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • bemerken verb (bemerk, bemerkt, bemerkte, bemerkten, bemerkt)
  • ontwaren verb (ontwaar, ontwaart, ontwaarde, ontwaarden, ontwaard)
  • merken verb (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
  • bespeuren verb (bespeur, bespeurt, bespeurde, bespeurden, bespeurd)
 2. voelen
  voelen; iets voelen
 3. voelen
  inleven; voelen; meeleven; invoelen
  • inleven verb (leef in, leeft in, leefde in, leefden in, ingeleefd)
  • voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
  • meeleven verb (leef mee, leeft mee, leefde mee, leefden mee, meegeleefd)
  • invoelen verb (voel in, voelt in, voelde in, voelden in, ingevoeld)
 4. voelen
  betasten; voelen; bevoelen
  • betasten verb (betast, betastte, betastten, betast)
  • voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
  • bevoelen verb (bevoel, bevoelt, bevoelde, bevoelden, bevoeld)
 5. voelen
  ondervinden; ervaren; beleven; gewaarworden; voelen
  • ondervinden verb (ondervind, ondervindt, ondervond, ondervonden, ondervonden)
  • ervaren verb (ervaar, ervaart, ervaarde, ervaarden, ervaard)
  • beleven verb (beleef, beleeft, beleefde, beleefden, beleefd)
  • gewaarworden verb (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
 6. voelen
  aanraken; voelen
  • aanraken verb (raak aan, raakt aan, raakte aan, raakten aan, aangeraakt)
  • voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
 7. voelen
  waarnemen; zien; observeren; bekijken; gewaarworden; gadeslaan; merken; horen; signaleren; voelen
  • waarnemen verb (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • zien verb (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • observeren verb (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)
  • bekijken verb (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • gewaarworden verb (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • gadeslaan verb (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • merken verb (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
  • horen verb (hoor, hoort, hoorde, hoorden, gehoord)
  • signaleren verb (signaleer, signaleert, signaleerde, signaleerden, gesignaleerd)
  • voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
 8. voelen
  – ervaren door je zintuigen te gebruiken 1
  voelen
  – ervaren door je zintuigen te gebruiken 1
  • voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
   • voel je hoe zacht deze stof is?1
 9. voelen
  – het merken of ondervinden 1
  voelen
  – het merken of ondervinden 1
  • voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
   • hij voelt zich ziek1

Conjugations for voelen:

o.t.t.
 1. voel
 2. voelt
 3. voelt
 4. voelen
 5. voelen
 6. voelen
o.v.t.
 1. voelde
 2. voelde
 3. voelde
 4. voelden
 5. voelden
 6. voelden
v.t.t.
 1. heb gevoeld
 2. hebt gevoeld
 3. heeft gevoeld
 4. hebben gevoeld
 5. hebben gevoeld
 6. hebben gevoeld
v.v.t.
 1. had gevoeld
 2. had gevoeld
 3. had gevoeld
 4. hadden gevoeld
 5. hadden gevoeld
 6. hadden gevoeld
o.t.t.t.
 1. zal voelen
 2. zult voelen
 3. zal voelen
 4. zullen voelen
 5. zullen voelen
 6. zullen voelen
o.v.t.t.
 1. zou voelen
 2. zou voelen
 3. zou voelen
 4. zouden voelen
 5. zouden voelen
 6. zouden voelen
diversen
 1. voel!
 2. voelt!
 3. gevoeld
 4. voelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voelen [znw.] noun

 1. voelen
  aftasten; voelen; tasten; afvoelen

Related Definitions for "voelen":

 1. ervaren door je zintuigen te gebruiken1
  • voel je hoe zacht deze stof is?1
 2. het merken of ondervinden1
  • hij voelt zich ziek1

Related Synonyms for voelen