Dutch

Detailed Translations for deugdelijkheid from Dutch to Swedish

deugdelijkheid:

deugdelijkheid [de ~ (v)] noun

  1. de deugdelijkheid (deugdzaamheid; degelijkheid; eerbaarheid)
  2. de deugdelijkheid (degelijkheid; betrouwbaarheid; soliditeit; stevigheid)
  3. de deugdelijkheid (goede kwaliteit; degelijkheid; gedegenheid)

Translation Matrix for deugdelijkheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
artighet degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eerbaarheid beleefdheid; beschaafdheid; betamelijkheid; decorum; fatsoen; fatsoenlijkheid; galanterie; gevoeglijkheid; gunstige gezindheid; hoffelijkheid; welgemanierdheid; wellevendheid; welwillendheid
fullständighet betrouwbaarheid; degelijkheid; deugdelijkheid; soliditeit; stevigheid alles; compleetheid; completering; eenheid; geheel; gezamenlijkheid; totaal; totaliteit; uitputtendheid; volheid; volkomenheid; volledigheid; voltalligheid; voltooiing
gedigenhet degelijkheid; deugdelijkheid; gedegenheid; goede kwaliteit
hederlighet degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eerbaarheid
hållbarhet betrouwbaarheid; degelijkheid; deugdelijkheid; soliditeit; stevigheid bestendigheid; bewaarbaarheid; conserveerbaarheid; duurzaamheid; houdbaarheid
rättskaffenhet degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eerbaarheid eerlijkheid; oprechtheid; rechtschapenheid
sundhet betrouwbaarheid; degelijkheid; deugdelijkheid; soliditeit; stevigheid gezondheid; welzijn
varaktighet betrouwbaarheid; degelijkheid; deugdelijkheid; soliditeit; stevigheid duur; langdurigheid; lengte; tijdsduur; tijdspanne; voortduring

Related Words for "deugdelijkheid":


deugdelijk:


Translation Matrix for deugdelijk:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
effektiv beproefd; deugdelijk; probaat competent; daadwerkelijk; deskundig; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; met een krachtige uitwerking; metterdaad; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig
ModifierRelated TranslationsOther Translations
beprövad beproefd; deugdelijk; probaat ervaren
effektivt beproefd; deugdelijk; probaat competent; daadwerkelijk; deskundig; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; met een krachtige uitwerking; metterdaad; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig
gediget betrouwbaar; degelijk; deugdelijk louter
pålitlig betrouwbaar; degelijk; deugdelijk; gedegen; van goede hoedanigheid vertrouwde
pålitligt betrouwbaar; degelijk; deugdelijk; gedegen; van goede hoedanigheid bedrijfszeker; vertrouwde
rättskaffens betrouwbaar; degelijk; deugdelijk
solid betrouwbaar; degelijk; deugdelijk degelijke
solitt betrouwbaar; degelijk; deugdelijk
sunt degelijk; deugdelijk; gedegen; van goede hoedanigheid doortimmerd; gezondheids
säkert betrouwbaar; degelijk; deugdelijk absoluut; beslist; echt; geheid; gewis; heus; onweerlegbaar; reëel; ronduit; stellig; vast en zeker; veilig; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker
verksamt beproefd; deugdelijk; probaat

Related Words for "deugdelijk":


Wiktionary Translations for deugdelijk:


Cross Translation:
FromToVia
deugdelijk adekvat; tillämplig adequate — equal to some requirement
deugdelijk passande proper — following the established standards of behavior or manners

Related Translations for deugdelijkheid