Summary
Dutch to Swedish:   more detail...
  1. vaag waarneembaar:


Dutch

Detailed Translations for vaag waarneembaar from Dutch to Swedish

vaag waarneembaar:

vaag waarneembaar adj

  1. vaag waarneembaar (diffuus)

Translation Matrix for vaag waarneembaar:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
diffus diffuus; vaag waarneembaar
diffust diffuus; vaag waarneembaar
kringsprit diffuus; vaag waarneembaar
utspridd diffuus; vaag waarneembaar
utspritt diffuus; vaag waarneembaar

Related Translations for vaag waarneembaar