Swedish

Detailed Translations for förgå from Swedish to German

förgå:

förgå verb (förgår, förgick, förgått)

 1. förgå (minska; krympa; blekna; avta)
  vermindern; sinken; wegnehmen; verringern; schrumpfen; herabsetzen; fallen; reduzieren; nachlassen; abschwächen; setzen; sparen; kürzen; schwächen; abbauen; schwinden; mindern; schmälern; zurückgehen; versiegen; verknappen; zusammengehen; fortnehmen; herabmindern
  • vermindern verb (vermindere, verminderst, vermindert, verminderte, vermindertet, vermindert)
  • sinken verb (sinke, sinkst, sinkt, sank, sankt, gesunken)
  • wegnehmen verb (nehme weg, nimmst weg, nimmt weg, nahm weg, nahmt weg, weggenommen)
  • verringern verb (verringere, verringerst, verringert, verringerte, verringertet, verringert)
  • schrumpfen verb (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)
  • herabsetzen verb (setze herab, setzt herab, setzte herab, setztet herab, herabgesetzt)
  • fallen verb (falle, fällst, fällt, fiel, fielt, gefallen)
  • reduzieren verb (reduziere, reduzierst, reduziert, reduzierte, reduziertet, reduziert)
  • nachlassen verb (laß nach, läßest nach, läßt nach, ließ nach, ließt nach, nachgelassen)
  • abschwächen verb (schwäche ab, schwächst ab, schwächt ab, schwächte ab, schwächtet ab, abgeschächt)
  • setzen verb (setze, setzt, setzte, setztet, gesetzt)
  • sparen verb (spare, sparst, spart, sparte, spartet, gespart)
  • kürzen verb (kürze, kürzst, kürzt, kürzte, kürztet, gekürzt)
  • schwächen verb (schwäche, schwächst, schwächt, schwächte, schwächtet, geschwächt)
  • abbauen verb
  • schwinden verb (schwinde, schwindest, schwindet, schwand, schwandet, geschwunden)
  • mindern verb (mindere, minderst, mindert, minderte, mindertet, gemindert)
  • schmälern verb (schmälere, schmälerst, schmälert, schmälerte, schmälertet, geschmälert)
  • zurückgehen verb (gehe zurück, gehst zurück, geht zurück, gang zurück, ganget zurück, zurückgegangen)
  • versiegen verb (versiege, versiegst, versiegt, versiegte, versiegtet, versiegt)
  • verknappen verb (verknappe, verknappst, verknappt, verknappte, verknapptet, verknappt)
  • zusammengehen verb (gehe zusammen, gehst zusammen, geht zusammen, gang zusammen, ganget zusammen, zusammengegangen)
  • fortnehmen verb (nehme fort, nimmst fort, nimmt fort, nahm fort, nahmt fort, fortgenommen)
  • herabmindern verb (mindre herab, minderst heran, mindert herab, minderte herab, mindertet herab, herabgemindert)
 2. förgå (passera; ske; gå förbi; hända)
  verstreichen; vergehen; ablaufen; vorbei gehen
  • verstreichen verb (verstreiche, verstrichen)
  • vergehen verb (vergehe, vergehst, vergeht, vergang, vergangt, vergangen)
  • ablaufen verb (laufe ab, läufst ab, läuft ab, lief ab, lieft ab, abgelaufen)

Conjugations for förgå:

presens
 1. förgår
 2. förgår
 3. förgår
 4. förgår
 5. förgår
 6. förgår
imperfekt
 1. förgick
 2. förgick
 3. förgick
 4. förgick
 5. förgick
 6. förgick
framtid 1
 1. kommer att förgå
 2. kommer att förgå
 3. kommer att förgå
 4. kommer att förgå
 5. kommer att förgå
 6. kommer att förgå
framtid 2
 1. skall förgå
 2. skall förgå
 3. skall förgå
 4. skall förgå
 5. skall förgå
 6. skall förgå
conditional
 1. skulle förgå
 2. skulle förgå
 3. skulle förgå
 4. skulle förgå
 5. skulle förgå
 6. skulle förgå
perfekt particip
 1. har förgått
 2. har förgått
 3. har förgått
 4. har förgått
 5. har förgått
 6. har förgått
imperfekt particip
 1. hade förgått
 2. hade förgått
 3. hade förgått
 4. hade förgått
 5. hade förgått
 6. hade förgått
blandad
 1. förgå!
 2. förgå!
 3. förgången
 4. förgående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förgå:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abbauen avta; blekna; förgå; krympa; minska bygga ut; exploatera
ablaufen förgå; gå förbi; hända; passera; ske brista ut; komma till ett slut
abschwächen avta; blekna; förgå; krympa; minska blekna; försvaga
fallen avta; blekna; förgå; krympa; minska duka av; falla; falla över; gå nedförsbacke; gå under; kasta; ramla omkull; sjunka; slänga; stupa; ta en störtflygning; tumla över ända; åska
fortnehmen avta; blekna; förgå; krympa; minska beröva; frånta; få ihop; råna; samla; samla in; ta av
herabmindern avta; blekna; förgå; krympa; minska degradera; ta ned
herabsetzen avta; blekna; förgå; krympa; minska degradera; förringa; göra mindre; korta in; minska; nedsätta; reducera; sänka
kürzen avta; blekna; förgå; krympa; minska avkorta; beskära; förkorta; göra mindre; inkorta; klippa av; klippa kort; korta av; korta in; korta ner; minska; trimma
mindern avta; blekna; förgå; krympa; minska bli mindre; förmindra; göra mindre; krympa; minska; reducera; skrumpna
nachlassen avta; blekna; förgå; krympa; minska blekna; försvaga; låta ligga kvar
reduzieren avta; blekna; förgå; krympa; minska bli mindre; dölja; förmindra; göra mindre; korta in; krympa; minska; reducera; skrumpna; slakna; slappa; släppa på; sänka
schmälern avta; blekna; förgå; krympa; minska avkorta; förkorta; förringa; korta av; korta ner; minska; nedsätta; slakna; slappa; släppa på
schrumpfen avta; blekna; förgå; krympa; minska bli mindre; gå nedförsbacke; gå under; gå utför; göra mindre; korta in; krympa; minska; sjunka; skrumpna; skrumpna ihop; sänka; uttorka; vittra
schwinden avta; blekna; förgå; krympa; minska bli mindre; duka av; gå utför; krympa; minska; sjunka; skrumpna; skrumpna ihop; sänka; vittra
schwächen avta; blekna; förgå; krympa; minska skada; vålla skada
setzen avta; blekna; förgå; krympa; minska bygga; flytta på sig; flytta undan; göra en rörelse; hänga; kasta; lägga ner; maka på sig; mobilisera; satsa med aktier; sitta; slänga; spekulera; svikta; sätta ner; sätta sig; ta ned; ta ner
sinken avta; blekna; förgå; krympa; minska bli förstörd; bli lägre; duka av; fördraga; förstöras; gå ned; gå ner; gå under; kasta; lida; sjunka; slänga; slå sig ner; tåla; uthärda; vara förstörd
sparen avta; blekna; förgå; krympa; minska använda mindre; banka; göra en insättning; göra inskränkningar; spara; sätta in pengar på banken; vara ekonomisk
vergehen förgå; gå förbi; hända; passera; ske avta; bli förstörd; falla samman; förfalla; förolyckas; förstöras; gå utför; krascha; skrälla; sönderfalla; vara förlorad; vara förstörd; vara i avtagande
verknappen avta; blekna; förgå; krympa; minska avkorta; förkorta; korta av; korta in; korta ner
vermindern avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; bli mindre; förfalla; förmindra; gå ner; göra mindre; korta in; krympa; minska; reducera; sjunka; skrumpna
verringern avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; bli mindre; decimera; förfalla; gå ner; göra mindre; krympa; minska; minska i antal; sjunka; skrumpna; slakna; slappa; släppa på; tunna ut
versiegen avta; blekna; förgå; krympa; minska
verstreichen förgå; gå förbi; hända; passera; ske
vorbei gehen förgå; gå förbi; hända; passera; ske
wegnehmen avta; blekna; förgå; krympa; minska beröva; demontera; frånta; få ihop; montera ner; plocka isär; råna; samla; samla in; stjäla; ta av; ta isär
zurückgehen avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; bli mindre; degenerera; gå nedförsbacke; gå tillbaka till; gå under; gå utför; komma tillbaka; krympa; misslyckas; ställa till; trassla; urarta; vansläktas; vara i avtagande; återgå; återvända
zusammengehen avta; blekna; förgå; krympa; minska gå ihop; sammankomma

Synonyms for "förgå":