Swedish

Detailed Translations for förstånd from Swedish to German

förstånd:

förstånd [-ett] noun

 1. förstånd (mental kapacitet; mental förmåga; intelligens)
  der Geist; der Verstand; Gehirn; Denkvermögen; Vernunft; der Intellekt
 2. förstånd (själ; tankesätt; intelligens; sinnelag; hjärnan)
  die Einsicht; Bewußtsein; die Erkenntnis; der Verstand; Erkennen
 3. förstånd (medvetenhet; idé; aning)
  Bewußtsein; der Verstand; der Begriff; die Erkenntnis; Erkennen; die Vorstellung; die Einsicht

Translation Matrix for förstånd:

NounRelated TranslationsOther Translations
Begriff aning; förstånd; idé; medvetenhet begrepp; idé; inblick; vision
Bewußtsein aning; förstånd; hjärnan; idé; intelligens; medvetenhet; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; idé
Denkvermögen förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet intellekt
Einsicht aning; förstånd; hjärnan; idé; intelligens; medvetenhet; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; erkännande; föreställning; idé; insikt; intryck; omdöme; syn; tanke; urskiljningsförmåga; visdom; åsikt
Erkennen aning; förstånd; hjärnan; idé; intelligens; medvetenhet; sinnelag; själ; tankesätt gradbeteckning; idé; inblick; tjänstetecken; vision
Erkenntnis aning; förstånd; hjärnan; idé; intelligens; medvetenhet; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; erfarenhet; erkännande; idé; inblick; insikt; kunskap; omdöme; rön; tacksamhet; upplevelse; uppskattande; urskiljningsförmåga; vision
Gehirn förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet
Geist förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet figur; form; fyndighet; gestalt; skapnad; uppfinningsförmåga; uppfinningsrikedom
Intellekt förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet begrepp; förmåga att förstå; förståndsgåvor; föstånd; idé; intellekt; intelligens; klokhet; skarpsinne; skarpsinnighet; slughet
Vernunft förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet begrepp; idé
Verstand aning; förstånd; hjärnan; idé; intelligens; medvetenhet; mental förmåga; mental kapacitet; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; föstånd; idé; intellekt; intelligens; klokhet; skarpsinne; skarpsinnighet; slughet
Vorstellung aning; förstånd; idé; medvetenhet begrepp; demonstration; fantasi; föreställning; idé; illusion; inbillning; inblick; intryck; komedi; mening; show; spektakel; syn; synförmåga; tanke; uppfattning; uppvisning; vanföreställning; villfarelse; vision; åsikt

Synonyms for "förstånd":


Wiktionary Translations for förstånd:

förstånd
noun
 1. Eigenschaft, logisch und rationell zu denken
 2. Fähigkeit, zu verstehen, zu urteilen und zu denken

Cross Translation:
FromToVia
förstånd Verstand; Hirn; Grips; Köpfchen brain — brains: intellect
förstånd Geist; Verstand mind — ability for rational thought
förstånd Zurechnungsfähigkeit mind — healthy mental state
förstånd Verstand; Vernunft; Intellekt reason — (the capacity of the human mind for) rational thinking
förstånd Sinn sense — sound judgement

Related Translations for förstånd