Swedish

Detailed Translations for gradbeteckning from Swedish to German

gradbeteckning:

gradbeteckning [-en] noun

  1. gradbeteckning (tjänstetecken)
    Ehrenzeichen; die Gestaltung; der Abzeichen; die Unterscheidung; die Einrichtung; die Auszeichnung; der Orden; die Dekoration; Erkennen; die Formgebung; die Einkleidung; Unterscheidungsmerkmal

Translation Matrix for gradbeteckning:

NounRelated TranslationsOther Translations
Abzeichen gradbeteckning; tjänstetecken beskriva någon; bilplåt; ebmblem; märke; nummerplåt; ordenstecken; polisbricka; skylt; utmärkande
Auszeichnung gradbeteckning; tjänstetecken utmärkande
Dekoration gradbeteckning; tjänstetecken dekoration
Ehrenzeichen gradbeteckning; tjänstetecken
Einkleidung gradbeteckning; tjänstetecken
Einrichtung gradbeteckning; tjänstetecken byrå; dekoration; heminredning; klassificering; mentalsjukhus; omhändertagande; organisation; påklädning; rangordning; turordning; underhåll; vård; ämbetsverk
Erkennen gradbeteckning; tjänstetecken aning; förstånd; hjärnan; idé; inblick; intelligens; medvetenhet; sinnelag; själ; tankesätt; vision
Formgebung gradbeteckning; tjänstetecken design; utformning
Gestaltung gradbeteckning; tjänstetecken byggnad; design; form; fullbordan; fulländning; färdigställandet; gruppering; infyllande; komposition; kondition; konstruktion; sammansättning; uppfyllandet; uppfyllelse; utformning
Orden gradbeteckning; tjänstetecken dekoration; dekorering; medalj; orden
Unterscheidung gradbeteckning; tjänstetecken
Unterscheidungsmerkmal gradbeteckning; tjänstetecken dekoration; dekorering; orden