Swedish

Detailed Translations for ivrig from Swedish to German

ivrig:

ivrig noun

  1. ivrig
    der Zelot

Translation Matrix for ivrig:

NounRelated TranslationsOther Translations
Zelot ivrig dåre; fanatiker; galenpanna; galning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
begehrlich ivrig; ivrigt eftersökt
begierig ivrig; ivrigt; lysten; lystet begärlig; begärligt; frossande; girigt; ivrig efter; ivrigt efter; lysten; lystet; vara sugen på; åtrågande
eifrig eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat ambitiös; ambitiöst; arbetssam; arbetssamt; avgörande; avgörandet; fanatisk; fanatiskt; flitig; flitigt; företagsamt; hett; kått; levande; mycket upptaget med; outtröttlig; outtröttligt; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat; upptagen; upptaget
erpicht ivrig; ivrigt ivrig efter; ivrigt efter
feurig eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat brutalt; brännande; eldande; eldfängt; eldig; eldigt; entusiastisk; entusiastiskt; het; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; hett; häftigt; hänsynslös; hänsynslöst; hård; hårt; kraftig; kraftigt; kryddad; kryddat; kått; lidelsefullt; livlig; livligt; lysande; ohörsam; ohörsamt; omänskligt; passionerad; passionerat; pepprad; pepprat; ; rått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; strålande; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat; upphetsatt; våldsamt
gierig ivrig; ivrigt begärlig; begärligt; frossande; girig; girigt; lysten; lystet; snålt
heißblütig eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat eldfängt; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt
hemmungslos eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat hämningslös; hämningslöst; obalanserat; obegränsat; obehärskad; obehärskat; odisciplinerat; oregerlig; oregerligt; otuktad; otuktat
hingebungsvoll eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat besatt; fanatiskt; hett; hängivet; kått; manisk; maniskt; passionerat; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tillgiven; tillgivet; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
hitzig eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat eldfängt; febrig; febrigt; folkilskt; het; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; hett; hett temperament; häftig; häftigt; hård; hårt; ilsken; ilsket; kraftig; kraftigt; kått; lidelsefullt; obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt; passionerad; passionerat; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat; upphetsatt; vildsint; vilt; våldsamt
hitzköpfig eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat eldfängt; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; hett temperament
hungrig ivrig; ivrigt hungrig
inbrünstig eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat brännande; djupt känd; eldig; eldigt; hetsigt; hett; häftigt; hård; hårt; innerlig; innerligt; kraftig; kraftigt; kått; livlig; livligt; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat; våldsamt
leidenschaftlich eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat brinnandet; brännande; eldfängt; eldig; eldigt; folkilskt; glödande; glödandet; het; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; innerligt; intensiv; intensivt; lidelsefullt; livlig; livligt; obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt; passionerad; passionerat; vildsint; vilt
lüstern ivrig; ivrigt; lysten; lystet drygt; erotisk; erotiskt; hett; högfärdig; högfärdigt; kått; lockande; mallig; malligt; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; stursk; sturskt; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat; vara sugen på; viktigt; åtrågande
passioniert eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat
temperamentvoll eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat hetlevrat; hetsig; hetsigt; obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt
ungestüm eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat aggressiv; aggressivt; folkilskt; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt; oroligt; stormig; stormigt; tumultartad; tumultartat; turbulent; uppretad; uppretat; vildsint; vilt; våldsam; våldsamt
verlangend ivrig; ivrigt; lysten; lystet fordrande
zugespitzt ivrig; ivrigt riktad; skarp; skarpeggad; skarpeggat; skarpt; spetsig; tillägnad; vass; vasst

Synonyms for "ivrig":


Wiktionary Translations for ivrig:

ivrig
Cross Translation:
FromToVia
ivrig gespannt agog — in eager desire
ivrig eifrig; begeistert zealous — full of zeal; ardent
ivrig aufgeweckt; flink; frisch; gewandt; hurtig; munter; wach; aktiv; tätig; geschäftig; unternehmend; werktätig; berufstätig; arbeitend; rührig; emsig; wirksam; zum Besitztum gehörend; zu den Aktiva gehörend; Aktiv-; agil; rege actif — Qui agir ou qui a la vertu d’agir.

Related Translations for ivrig