Swedish

Detailed Translations for lösa from Swedish to German

lösa:

lösa verb (löser, löste, löst)

 1. lösa (släppa; befria; frisläppa; släppa ut)
  trennen; lösen; losmachen; auflösen; locker machen; entkoppeln; unterbrechen; enträtseln; aufbinden; aufknöpfen; aufmachen; loslösen; entwirren; abkoppeln; lockern; entfesseln; aufknüpfen; aufhaken; losbekommen; loskriegen; entknoten; aufknoten
  • trennen verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • lösen verb (löse, löst, lösest, löste, löstet, gelöst)
  • losmachen verb (mache los, machst los, macht los, machte los, machtet los, losgemacht)
  • auflösen verb (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • entkoppeln verb (entkoppele, entkoppelst, entkoppelt, entkoppelte, entkoppeltet, entkoppelt)
  • unterbrechen verb (unterbreche, unterbrichst, unterbricht, unterbrach, unterbracht, unterbrochen)
  • enträtseln verb (enträtsele, enträtselst, enträtselt, enträtselte, enträtseltet, enträtselt)
  • aufbinden verb (binde auf, bindest auf, bindet auf, bindete auf, bindetet auf, aufgebunden)
  • aufknöpfen verb (knöpfe auf, knöpfst auf, knöpft auf, knöpfte auf, knöpftet auf, aufgeknöpft)
  • aufmachen verb (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • loslösen verb (löse los, lösst los, löst los, löste los, löstet los, losgelöst)
  • entwirren verb (entwirre, entwirrst, entwirrt, entwirrte, entwirrtet, entwirrt)
  • abkoppeln verb (koppele ab, koppelst ab, koppelt ab, koppelte ab, koppeltet ab, abgekoppelt)
  • lockern verb (lockere, lockerst, lockert, lockerte, lockertet, gelockert)
  • entfesseln verb (entfessele, entfesselst, entfesselt, entfesselte, entfesseltet, entfesselt)
  • aufknüpfen verb (knüpfe auf, knüpfst auf, knüpft auf, knüpfte auf, knüpftet auf, aufgeknüpft)
  • aufhaken verb (hake auf, hakst auf, hakt auf, hakte auf, haktet auf, aufgehakt)
  • losbekommen verb (bekomme los, bekommst los, bekommt los, bekam los, bekamt los, losbekommen)
  • loskriegen verb (kriege los, kriegst los, kriegt los, kriegte los, kriegtet los, losgekriegt)
  • entknoten verb (entknote, entknotest, entknotet, entknotete, entknotetet, entknotet)
  • aufknoten verb (knote auf, knotest auf, knotet auf, knotete auf, knotetet auf, aufgeknotet)
 2. lösa (dechiffrera; avkoda)
  auflösen; herausbekommen; enträtseln; entziffern; entschlüsseln; ausfindig machen; dekodieren; hinterkommen; entwirren; ausknobeln; herausbringen
  • auflösen verb (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • herausbekommen verb (bekomme heraus, bekommst heraus, bekommt heraus, bekam heraus, bekamt heraus, herausbekommen)
  • enträtseln verb (enträtsele, enträtselst, enträtselt, enträtselte, enträtseltet, enträtselt)
  • entziffern verb (entziffere, entzifferst, entziffert, entzifferte, entziffertet, entziffert)
  • entschlüsseln verb (entschlüssele, entschlüsselst, entschlüsselt, entschlüsselte, entschlüsseltet, entschlüsselt)
  • ausfindig machen verb (mache ausfindig, machst ausfindig, macht ausfindig, machte ausfindig, machtet ausfindig, ausfindig gemacht)
  • dekodieren verb (dekodiere, dekodierst, dekodiert, dekodierte, dekodiertet, dekodiert)
  • hinterkommen verb (komme hinter, kommst hinter, kommt hinter, kam hinter, kamt hinter, hintergekommen)
  • entwirren verb (entwirre, entwirrst, entwirrt, entwirrte, entwirrtet, entwirrt)
  • ausknobeln verb (knobele aus, knobelst aus, knobelt aus, knobelte aus, knobeltet aus, ausgeknobelt)
  • herausbringen verb (bringe heraus, bringst heraus, bringt heraus, bracht heraus, brachtet heraus, herausgebracht)
 3. lösa (släppa)
  erlösen; freimachen; sich von einer Last
 4. lösa
  schließen
  • schließen verb (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)

Conjugations for lösa:

presens
 1. löser
 2. löser
 3. löser
 4. löser
 5. löser
 6. löser
imperfekt
 1. löste
 2. löste
 3. löste
 4. löste
 5. löste
 6. löste
framtid 1
 1. kommer att lösa
 2. kommer att lösa
 3. kommer att lösa
 4. kommer att lösa
 5. kommer att lösa
 6. kommer att lösa
framtid 2
 1. skall lösa
 2. skall lösa
 3. skall lösa
 4. skall lösa
 5. skall lösa
 6. skall lösa
conditional
 1. skulle lösa
 2. skulle lösa
 3. skulle lösa
 4. skulle lösa
 5. skulle lösa
 6. skulle lösa
perfekt particip
 1. har löst
 2. har löst
 3. har löst
 4. har löst
 5. har löst
 6. har löst
imperfekt particip
 1. hade löst
 2. hade löst
 3. hade löst
 4. hade löst
 5. hade löst
 6. hade löst
blandad
 1. lös!
 2. lös!
 3. löst
 4. lösande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

lösa adj

 1. lösa (uppknäppt)

Translation Matrix for lösa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abkoppeln befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avkoppla; dela; haka av; haka lös; klyfta; klyva; knäppa upp; koppla av; koppla från; koppla lös; koppla ur; lägga av; lösa upp; plocka av; separera; skilja åt; sluta; släppa; sno upp; sprätta upp; spänna av; sära; ta loss; tampa ur
aufbinden befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut binda ihop; haka av; haka lös; hänga; hänga på; hänga upp; knyta till; plocka av
aufhaken befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut haka av; haka lös; plocka av
aufknoten befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; binda ihop; bli nött; haka av; haka lös; klara upp; knyta till; knäppa upp; lösa sig; lösa upp; lösgöra; plocka av; reda upp; reda ut; skilja; slita; släppa på; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta av
aufknöpfen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; bli nött; haka av; haka lös; hänga; hänga på; hänga upp; klara upp; lösa sig; lösa upp; plocka av; reda upp; reda ut; skilja; slita; splittra; söndra
aufknüpfen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut haka av; haka lös; hänga; hänga på; hänga upp; knäppa upp; plocka av; släppa på; ta av
auflösen avkoda; befria; dechiffrera; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbetala; avbryta; avskaffa; avslöja; betala av; bryta ned; bryta upp; desintegrera; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa sig; lösa upp; omvandla; reda upp; reda ut; röja; separera; skilja; skiljas; sluta med; smulas sönder; smälta; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; uppenbara; upplösa; upplösas; yppa
aufmachen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; dekorera; garnera; klä upp; knäppa upp; komma igång; konsumera; låsa upp; lösa upp; pryda; skilja; skruva på; släppa på; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; sätta på; söndra; ta av; utsira; vrida på; öppna
ausfindig machen avkoda; dechiffrera; lösa anvisa; avslöja; bestämma; erfara; få reda på; komma på; lära; röja; tilldela; uppenbara; upptäcka; yppa
ausknobeln avkoda; dechiffrera; lösa bli nött; kasta tärningar; klara upp; lösa sig; lösa upp; räkna ut; slita; spela tärningar
dekodieren avkoda; dechiffrera; lösa bryta upp; dechiffrera; spricka
entfesseln befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; bryta upp; kedja loss; skilja; splittra; söndra; ta bort manschetterna
entknoten befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; bli nött; haka av; haka lös; klara upp; knäppa upp; lösa sig; lösa upp; lösgöra; plocka av; reda upp; reda ut; skilja; slita; släppa på; splittra; söndra; ta av
entkoppeln befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; avkoppla; koppla ur; lägga av; separera; skilja; sluta; splittra; sära; söndra; ta bort länk; ta loss; tampa ur
enträtseln avkoda; befria; dechiffrera; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; dechiffrera; klara upp; lösa sig; lösa upp; lösgöra; reda upp; reda ut; skilja; splittra; söndra
entschlüsseln avkoda; dechiffrera; lösa avkryptera; dechiffrera; dekryptera; spricka
entwirren avkoda; befria; dechiffrera; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; bli nött; dechiffrera; klara upp; knäppa upp; lösa sig; lösa upp; lösgöra; reda upp; reda ut; skilja; slita; släppa på; splittra; söndra; ta av
entziffern avkoda; dechiffrera; lösa dechiffrera; klara upp; lösa sig; lösa upp; lösgöra; reda upp; reda ut; spricka
erlösen lösa; släppa befria; fria; frige; frigöra; göra fri; släppa fri
freimachen lösa; släppa befria; frankera; fria; frige; frigöra; göra fri; klä av sig; strippa; vara befriad från
herausbekommen avkoda; dechiffrera; lösa avslöja; erfara; få reda på; komma på; röja; uppenbara; yppa
herausbringen avkoda; dechiffrera; lösa avslöja; förlägga; klara upp; lösa sig; lösa upp; lösgöra; offentliggöra; publicera; reda ut; röja; ta med ut; uppenbara; utge; yppa
hinterkommen avkoda; dechiffrera; lösa avslöja; röja; uppenbara; yppa
locker machen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut
lockern befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut göra mjukt; knäppa upp; liberalisera; lindra; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av
losbekommen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut öppna
loskriegen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut öppna
loslösen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta ner
losmachen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av
lösen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut annullera; avbryta; beskjuta; desintegrera; fysiljera; haka av; haka lös; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa sig; lösa upp; lösgöra; ogiltigförklara; plocka av; reda ut; skilja; skjuta; skjuta ned; smulas sönder; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta ner; upphäva; upplösa; upplösas
schließen lösa avbetala; avvända; becka; besegla; besluta; bestämma; betala av; bomma igen; deducera; dikta; dra till; driva; fylla hål; föra till ett slut; härleda; inkapsla; innesluta; knäppa igen; komma till en ände; låsa; plombera; plugga igen; sluta till; slå igen; stoppa igen; stänga; stänga till; stänga till ordentligt; tamponera; täta hål; vrida av; vända bort
sich von einer Last lösa; släppa
trennen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; bryta upp; dela; dela upp; desintegrera; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; isolera; klyfta; klyva; kollapsa; koppla från; lösgöra; reda upp; reda ut; separera; skilja; skilja åt; skiljas; smulas sönder; splittra; sära; sära på; söndra; ta bort; ta bort koppling; ta bort/koppla från; ta ner; upplösas; urskilja
unterbrechen befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut avbryta; blockera; gå emellan; gå ut i strejk; hejda; hindra; hämma; ingripa; lägga sig i; skilja; splittra; strejka; söndra; träda in; täppa till
ModifierRelated TranslationsOther Translations
aufgelöst lösa; uppknäppt avrättad; avrättat; likviderat; separerat; skild; skilt; upplösa; upplöst; upprörd; upprört

Synonyms for "lösa":


Wiktionary Translations for lösa:

lösa
verb
 1. etwas in einer Flüssigkeit zur Lösung bringen
 2. etwas öffnen, aufbinden, aufknoten, auftrennen
 3. eine Aufgabe, ein Problem bewältigen
 4. eine Fahrkarte, ein Ticket kaufen
 5. das Ergebnis eines Rätsels oder Problems geben; die Antwort aufzeigen

Cross Translation:
FromToVia
lösa entbinden absolve — set free
lösa abgeben dispense — To eliminate or do without
lösa auflösen dissolve — transitive: to disintegrate into a solution by immersion
lösa lösen; auflösen resolve — find a solution to
lösa lösen solve — to find an answer or solution
lösa in seine Teile zerlegen; in Einzelteile erlegen; zergliedern; auseinander nehmen résoudre — Décomposer un corps en ses éléments.

Related Translations for lösa