Swedish

Detailed Translations for närmare beskrivning from Swedish to German

närmare beskrivning:

närmare beskrivning noun

  1. närmare beskrivning (beskrivning)
    die Umschreibung; die Beschreibung; die Bezeichnung; die Erläuterung; die Charakterisierung; die nähere Beschreibung; die Darstellung; die Schilderung

Translation Matrix for närmare beskrivning:

NounRelated TranslationsOther Translations
Beschreibung beskrivning; närmare beskrivning begreppsbestämning; beskrivning; definition; karaktärisering; polisbeskrivning; profil; signalement; typifiering
Bezeichnung beskrivning; närmare beskrivning benämning; del; etikett; formulering; namn; ordalydelse; predikat; term; uttryck
Charakterisierung beskrivning; närmare beskrivning beskrivning; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärisering; karaktärs beskrivning; karaktärsbeskrivning; karaktärsdrag; profil; typifiering
Darstellung beskrivning; närmare beskrivning bild; demonstration; ekvivalent; kladd; livlig framställning; målning; show; skildring; skiss; spektakel; tavla; uppvisning; utkast; översikt
Erläuterung beskrivning; närmare beskrivning förklaring; slut svar; uppklarning
Schilderung beskrivning; närmare beskrivning beskrivning; karaktärisering; profil; typifiering
Umschreibung beskrivning; närmare beskrivning begreppsbestämning; beskrivning; definition; ekvivalent; karaktärisering; polisbeskrivning; profil; signalement; typifiering
nähere Beschreibung beskrivning; närmare beskrivning

Related Translations for närmare beskrivning