Swedish

Detailed Translations for reda ut from Swedish to German

reda ut:

reda ut verb (reder ut, redde ut, rett ut)

 1. reda ut (reda upp)
  aussuchen; heraussuchen; erforschen; ausfransen; trennen; ergründen; herauspicken; erkunden; zupfen; entziffern; klauben; entknoten; sammeln; auswählen; auflösen; forschen; sieben; sortieren; sichten; rupfen; stochern; auslesen; selektieren; auskundschaften; entwirren; enträtseln; aussondern; zerfasern; ausfädeln; aufknöpfen; ausfasern; auseinanderfasern; aufknoten; aufdröseln
  • aussuchen verb (suche aus, suchst aus, sucht aus, suchte aus, suchtet aus, ausgesucht)
  • heraussuchen verb (suche heraus, suchst heraus, sucht heraus, suchte heraus, suchtet heraus, herausgesucht)
  • erforschen verb (erforsche, erforscht, erforschte, erforschtet, erforscht)
  • ausfransen verb (franse aus, franst aus, franste aus, franstet aus, ausgefranst)
  • trennen verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • ergründen verb (ergründe, ergründest, ergründet, ergründete, ergründetet, ergründet)
  • herauspicken verb (picke heraus, pickst heraus, pickt heraus, pickte heraus, picktet heraus, herausgepickt)
  • erkunden verb (erkunde, erkundest, erkundet, erkundete, erkundetet, erkundet)
  • zupfen verb (zupfe, zupfst, zupft, zupfte, zupftet, gezupft)
  • entziffern verb (entziffere, entzifferst, entziffert, entzifferte, entziffertet, entziffert)
  • klauben verb (klaube, klaubst, klaubt, klaubte, klaubtet, geklaubt)
  • entknoten verb (entknote, entknotest, entknotet, entknotete, entknotetet, entknotet)
  • sammeln verb (sammele, sammelst, sammelt, sammelte, sammeltet, gesammelt)
  • auswählen verb (wähle aus, wählst aus, wählt aus, wählte aus, wähltet aus, ausgewählt)
  • auflösen verb (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • forschen verb (forsche, forschst, forscht, forschte, forschtet, geforscht)
  • sieben verb (siebe, siebst, siebt, siebte, siebtet, gesiebt)
  • sortieren verb (sortiere, sortierst, sortiert, sortierte, sortiertet, sortiert)
  • sichten verb (sichte, sichtest, sichtet, sichtete, sichtetet, gesichtet)
  • rupfen verb (rupfe, rupfst, rupft, rupfte, rupftet, gerupft)
  • stochern verb (stochere, stocherst, stochert, stocherte, stochertet, gestochert)
  • auslesen verb (lese aus, liest aus, las aus, last aus, ausgelesen)
  • selektieren verb (selektiere, selektierst, selektiert, selektierte, selektiertet, selektiert)
  • auskundschaften verb (kundschafte aus, kundschaftest aus, kundschaftet aus, kundschaftete aus, kundschaftetet aus, ausgekundschaftet)
  • entwirren verb (entwirre, entwirrst, entwirrt, entwirrte, entwirrtet, entwirrt)
  • enträtseln verb (enträtsele, enträtselst, enträtselt, enträtselte, enträtseltet, enträtselt)
  • aussondern verb (sondere aus, sonderst aus, sondert aus, sonderte aus, sondertet aus, ausgesondert)
  • zerfasern verb (zerfasere, zerfaserst, zerfasert, zerfaserte, zerfasertet, zerfasert)
  • ausfädeln verb (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • aufknöpfen verb (knöpfe auf, knöpfst auf, knöpft auf, knöpfte auf, knöpftet auf, aufgeknöpft)
  • ausfasern verb (fasere aus, faserst aus, fasert aus, faserte aus, fasertet aus, ausgefasert)
  • auseinanderfasern verb (fasere auseinander, faserst auseinander, fasert auseinander, faserte auseinander, fasertet auseinander, auseinandergefasert)
  • aufknoten verb (knote auf, knotest auf, knotet auf, knotete auf, knotetet auf, aufgeknotet)
  • aufdröseln verb (drösele auf, dröselst auf, dröselt auf, dröselte auf, dröseltet auf, aufgedröselt)
 2. reda ut (lösgöra)
  trennen; scheiden; entknoten; lösen; teilen; deuten; fasern; herausbringen; entziffern; entwirren; enträtseln; sichlösen; aufknoten
  • trennen verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • scheiden verb (scheide, scheidest, scheidet, schiedt, schiedet, geschieden)
  • entknoten verb (entknote, entknotest, entknotet, entknotete, entknotetet, entknotet)
  • lösen verb (löse, löst, lösest, löste, löstet, gelöst)
  • teilen verb (teile, teilst, teilt, teilte, teiltet, geteilt)
  • deuten verb (deute, deutest, deutet, deutete, deutetet, gedeutet)
  • fasern verb (fasre, faserst, fasert, faserte, fasertet, gefasert)
  • herausbringen verb (bringe heraus, bringst heraus, bringt heraus, bracht heraus, brachtet heraus, herausgebracht)
  • entziffern verb (entziffere, entzifferst, entziffert, entzifferte, entziffertet, entziffert)
  • entwirren verb (entwirre, entwirrst, entwirrt, entwirrte, entwirrtet, entwirrt)
  • enträtseln verb (enträtsele, enträtselst, enträtselt, enträtselte, enträtseltet, enträtselt)
  • sichlösen verb
  • aufknoten verb (knote auf, knotest auf, knotet auf, knotete auf, knotetet auf, aufgeknotet)
 3. reda ut (sortera; ordna; rangera)
  ordnen; gliedern
  • ordnen verb (ordne, ordnest, ordnet, ordnete, ordnetet, geordnet)
  • gliedern verb (gliedre, gliederst, gliedert, gliederte, gliedertet, gegliedert)

Conjugations for reda ut:

presens
 1. reder ut
 2. rederut
 3. reder ut
 4. reder ut
 5. reder ut
 6. reder ut
imperfekt
 1. redde ut
 2. reddeut
 3. redde ut
 4. redde ut
 5. redde ut
 6. redde ut
framtid 1
 1. kommer att reda ut
 2. kommer att reda ut
 3. kommer att reda ut
 4. kommer att reda ut
 5. kommer att reda ut
 6. kommer att reda ut
framtid 2
 1. skall reda ut
 2. skall reda ut
 3. skall reda ut
 4. skall reda ut
 5. skall reda ut
 6. skall reda ut
conditional
 1. skulle reda ut
 2. skulle reda ut
 3. skulle reda ut
 4. skulle reda ut
 5. skulle reda ut
 6. skulle reda ut
perfekt particip
 1. har rett ut
 2. har rett ut
 3. har rett ut
 4. har rett ut
 5. har rett ut
 6. har rett ut
imperfekt particip
 1. hade rett ut
 2. hade rett ut
 3. hade rett ut
 4. hade rett ut
 5. hade rett ut
 6. hade rett ut
blandad
 1. red ut!
 2. red ut!
 3. redd
 4. redande ut
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for reda ut:

NounRelated TranslationsOther Translations
aussondern uteslutande
VerbRelated TranslationsOther Translations
aufdröseln reda upp; reda ut avbryta; bli nött; hacka loss; knäppa upp; skilja; slita; släppa på; splittra; söndra; ta av
aufknoten lösgöra; reda upp; reda ut avbryta; befria; binda ihop; bli nött; frisläppa; haka av; haka lös; klara upp; knyta till; knäppa upp; lösa; lösa sig; lösa upp; plocka av; skilja; slita; släppa; släppa på; släppa ut; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta av
aufknöpfen reda upp; reda ut avbryta; befria; bli nött; frisläppa; haka av; haka lös; hänga; hänga på; hänga upp; klara upp; lösa; lösa sig; lösa upp; plocka av; skilja; slita; släppa; släppa ut; splittra; söndra
auflösen reda upp; reda ut avbetala; avbryta; avkoda; avskaffa; avslöja; befria; betala av; bryta ned; bryta upp; dechiffrera; desintegrera; frisläppa; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa; lösa sig; lösa upp; omvandla; röja; separera; skilja; skiljas; sluta med; släppa; släppa ut; smulas sönder; smälta; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; uppenbara; upplösa; upplösas; yppa
auseinanderfasern reda upp; reda ut avbryta; knäppa upp; skilja; släppa på; splittra; söndra; ta av
ausfasern reda upp; reda ut avbryta; bli nött; skilja; slita; splittra; söndra
ausfransen reda upp; reda ut avbryta; bli nött; knäppa upp; skilja; slita; släppa på; splittra; söndra; ta av
ausfädeln reda upp; reda ut avbryta; bli nött; draga; erhålla; hämma; inhösta; knäppa upp; lösa upp; skilja; slita; släppa på; sno upp; spela ett spratt; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta av; vinna
auskundschaften reda upp; reda ut komma till klarhet; spionera på; utforska
auslesen reda upp; reda ut föredra; läsa högt; plocka ut; ta; ta ut; välja
aussondern reda upp; reda ut isolera; separera; sära på
aussuchen reda upp; reda ut
auswählen reda upp; reda ut föredra; läsa högt; plocka ut; ta; ta ut; välja
deuten lösgöra; reda ut avse; förklara; förklara något; göra tydligt; ha avsiktet; klara upp; klargöra; lösa sig; lösa upp; tänka; ämna
entknoten lösgöra; reda upp; reda ut avbryta; befria; bli nött; frisläppa; haka av; haka lös; klara upp; knäppa upp; lösa; lösa sig; lösa upp; plocka av; skilja; slita; släppa; släppa på; släppa ut; splittra; söndra; ta av
enträtseln lösgöra; reda upp; reda ut avbryta; avkoda; befria; dechiffrera; frisläppa; klara upp; lösa; lösa sig; lösa upp; skilja; släppa; släppa ut; splittra; söndra
entwirren lösgöra; reda upp; reda ut avbryta; avkoda; befria; bli nött; dechiffrera; frisläppa; klara upp; knäppa upp; lösa; lösa sig; lösa upp; skilja; slita; släppa; släppa på; släppa ut; splittra; söndra; ta av
entziffern lösgöra; reda upp; reda ut avkoda; dechiffrera; klara upp; lösa; lösa sig; lösa upp; spricka
erforschen reda upp; reda ut efterforska; forska; fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; läsa; spionera på; spåra; studera; undersöka; undra; utforska
ergründen reda upp; reda ut fråga; förfråga; genomskåda; höra efter; höra sig för; se igenom; spionera på; undra
erkunden reda upp; reda ut fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; kartlägga; registrera; spionera på; spåra; undersöka; undra; utforska
fasern lösgöra; reda ut fransa sig; nöta; slita ut
forschen reda upp; reda ut fråga; förfråga; försöka; höra efter; höra sig för; pröva ut; spåra; undersöka; undra; utforska
gliedern ordna; rangera; reda ut; sortera dela in i underavdelningar; dela upp; indexera; känneteckna; registrera
herausbringen lösgöra; reda ut avkoda; avslöja; dechiffrera; förlägga; klara upp; lösa; lösa sig; lösa upp; offentliggöra; publicera; röja; ta med ut; uppenbara; utge; yppa
herauspicken reda upp; reda ut föredra; läsa högt; plocka; ta; ta ut; välja
heraussuchen reda upp; reda ut föredra; läsa högt; ta; ta ut; välja
klauben reda upp; reda ut plocka
lösen lösgöra; reda ut annullera; avbryta; befria; beskjuta; desintegrera; frisläppa; fysiljera; haka av; haka lös; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa; lösa sig; lösa upp; ogiltigförklara; plocka av; skilja; skjuta; skjuta ned; släppa; släppa ut; smulas sönder; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta ner; upphäva; upplösa; upplösas
ordnen ordna; rangera; reda ut; sortera gruppera; indela; lägga ner; ordna; organisera; strukturera
rupfen reda upp; reda ut
sammeln reda upp; reda ut anhopa; banka; göra en insättning; göra en kollektion; lägga ihop; lägga till; packa; samla; samla ihop; samla ihop pengar; samla på hög; samlas; sätta in pengar på banken; träffas samman
scheiden lösgöra; reda ut avbryta; bryta upp; dela; dela upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; klyfta; klyva; separera; skilja; skilja åt; skiljas; splittra; sära; söndra; urskilja
selektieren reda upp; reda ut föredra; plocka ut; ta; ta ut; välja
sichlösen lösgöra; reda ut klara upp; lösa sig; lösa upp
sichten reda upp; reda ut föredra; läsa högt; ta; ta ut; välja
sieben reda upp; reda ut filtrera; föredra; läsa högt; perkolera; ta; ta ut; välja
sortieren reda upp; reda ut föredra; gruppera; klassificera; läsa högt; sortera; systematisera; ta; ta ut; välja
stochern reda upp; reda ut
teilen lösgöra; reda ut dela; dela upp; dela ut; fördela; klara upp; lösa sig; lösa upp; separera; skicka runt; skiva; skiva upp; skära; skära igenom; sära
trennen lösgöra; reda upp; reda ut avbryta; befria; bryta upp; dela; dela upp; desintegrera; frisläppa; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; isolera; klyfta; klyva; kollapsa; koppla från; lösa; separera; skilja; skilja åt; skiljas; släppa; släppa ut; smulas sönder; splittra; sära; sära på; söndra; ta bort; ta bort koppling; ta bort/koppla från; ta ner; upplösas; urskilja
zerfasern reda upp; reda ut fransa sig; nöta; slita ut
zupfen reda upp; reda ut spela på stränger
OtherRelated TranslationsOther Translations
sieben sju

Synonyms for "reda ut":


Wiktionary Translations for reda ut:

reda ut
verb
 1. norddeutsch: etwas erledigen
 2. entwirren, entzwirnen, ein Garnknäuel in die einzelnen Fäden auftrennen, etwas Komplexes in überschaubare Bestandteile gliedern

Cross Translation:
FromToVia
reda ut entwirren; auftrennen unravel — to separate the threads (of)

Related Translations for reda ut