Swedish

Detailed Translations for urskiljningsförmåga from Swedish to German

urskiljningsförmåga:

urskiljningsförmåga noun

  1. urskiljningsförmåga (omdöme; insikt)
    die Einsicht; die Durchsicht; Verständnis; die Erkenntnis; die Hindurchsicht; die Ansicht; die Auffassung; die Schärfe; die Erkennung; die Erleuchtung; die Scharfsichtigkeit

Translation Matrix for urskiljningsförmåga:

NounRelated TranslationsOther Translations
Ansicht insikt; omdöme; urskiljningsförmåga avbildande vykort; begrepp; elegans; framträdande; föreställning; iakttagelse; idé; inblick; intryck; klass; mening; observation; panorama; stil; ståndpunkt; syn; synsätt; sätt att se; tanke; tankesätt; uppfattning; upptäckning; utsikt; vision; vy; vykort; åsikt; övertygelse
Auffassung insikt; omdöme; urskiljningsförmåga begrepp; föreställning; idé; inblick; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; vision; åsikt; övertygelse
Durchsicht insikt; omdöme; urskiljningsförmåga
Einsicht insikt; omdöme; urskiljningsförmåga aning; begrepp; erkännande; föreställning; förstånd; hjärnan; idé; insikt; intelligens; intryck; medvetenhet; sinnelag; själ; syn; tanke; tankesätt; visdom; åsikt
Erkenntnis insikt; omdöme; urskiljningsförmåga aning; begrepp; erfarenhet; erkännande; förstånd; hjärnan; idé; inblick; insikt; intelligens; kunskap; medvetenhet; rön; sinnelag; själ; tacksamhet; tankesätt; upplevelse; uppskattande; vision
Erkennung insikt; omdöme; urskiljningsförmåga erkännande; idé; inblick; tacksamhet; uppskattande; vision
Erleuchtung insikt; omdöme; urskiljningsförmåga avslöjande; upptäckt; yppande; överraskande upptäckt
Hindurchsicht insikt; omdöme; urskiljningsförmåga
Scharfsichtigkeit insikt; omdöme; urskiljningsförmåga intelligens; klokhet; skarpsinne; skarpsynthet; skärpa; smarthet
Schärfe insikt; omdöme; urskiljningsförmåga beskhet; bryskhet; egg; förakt; glöd; häftighet; hån; intensitet; iver; korthet; skarphet; skär; skärpa; snäsighet; spetsighet; spotskhet; strävhet; syrlighet; vasshet; våldsamhet
Verständnis insikt; omdöme; urskiljningsförmåga känsla; smarthet