Swedish

Detailed Translations for avslöjande from Swedish to English

avslöjande:

avslöjande [-ett] noun

 1. avslöjande (yppande)
  the disclosure; the dilatation; the opening
 2. avslöjande
  the revelation; the unveiling; the disclosure
 3. avslöjande
  the exposure; the unmasking
 4. avslöjande (överraskande upptäckt; upptäckt; yppande)
  the disclosure; the discovery; the surprising discovery

Translation Matrix for avslöjande:

NounRelated TranslationsOther Translations
dilatation avslöjande; yppande förstoring; utvidgning; utökning
disclosure avslöjande; upptäckt; yppande; överraskande upptäckt kungörande; offentliggörande; publicering; publikation; tillkännagivande
discovery avslöjande; upptäckt; yppande; överraskande upptäckt erfarenhet; fynd; hittat; rön; uppfinning; upplevelse; upptäckt
exposure avslöjande
opening avslöjande; yppande början; distributionsområde; hål; hål i isen; hålighet; klyvning; låsa upp; skreva; spricka; springa; springe; urringning; vrå; öppning
revelation avslöjande
surprising discovery avslöjande; upptäckt; yppande; överraskande upptäckt
unmasking avslöjande
unveiling avslöjande
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
opening införande; införandet
OtherRelated TranslationsOther Translations
dilatation uttänjning
discovery uppdagande
exposure exponering; utsättande
opening inledande; upplåtande
revelation uppenbarelse

Synonyms for "avslöjande":


Wiktionary Translations for avslöjande:

avslöjande
noun
 1. the act of revealing something
 2. the act of revealing or disclosing
 3. something dramatically disclosed

Cross Translation:
FromToVia
avslöjande revelation Offenbarungallgemein: das Aufdecken oder Offenlegen eines Geheimnisses oder einer Absicht

avslöja:

avslöja verb (avslöjer, avslöjde, avslöjt)

 1. avslöja (offentliggöra; publicera)
  to release; to uncover; to make public; to publish
  • release verb (releases, released, releasing)
  • uncover verb (uncovers, uncovered, uncovering)
  • make public verb (makes public, made public, making public)
  • publish verb (publishes, published, publishing)
 2. avslöja (skvallra; ange; tjalla)
  to reveal; to squeal; to disclose; to blab; to give away; to inform against
  • reveal verb (reveals, revealed, revealing)
  • squeal verb (squeals, squealled, squealling)
  • disclose verb (discloses, disclose, disclosing)
  • blab verb (blabs, blabbed, blabbing)
  • give away verb (gives away, gave away, giving away)
  • inform against verb (informs against, informed against, informing against)
 3. avslöja (veckla ut; utveckla; utvecklas; vika ut)
  to develop; to unfold
  • develop verb (develops, developped, developping)
  • unfold verb (unfolds, unfolded, unfolding)
 4. avslöja (röja; yppa; uppenbara)
  to reveal; to detect; to spot
  • reveal verb (reveals, revealed, revealing)
  • detect verb (detects, detected, detecting)
  • spot verb (spots, spotted, spotting)
  to discover
  – discover or determine the existence, presence, or fact of 1
  • discover verb (discovers, discovered, discovering)
 5. avslöja (blottlägga; blotta; utställa; utsätta någon för)
  to expose; to unmask
  • expose verb (exposes, exposed, exposing)
  • unmask verb (unmasks, unmasked, unmasking)
 6. avslöja (avtäcka)
  to reveal; to unveil
  • reveal verb (reveals, revealed, revealing)
  • unveil verb (unveils, unveiled, unveiling)
 7. avslöja (uppenbara)
  to reveal; to disclose; to admit
  • reveal verb (reveals, revealed, revealing)
  • disclose verb (discloses, disclose, disclosing)
  • admit verb (admits, admited, admiting)
 8. avslöja (yppa; blotta)
  to disclose
  • disclose verb (discloses, disclose, disclosing)
 9. avslöja (röja; yppa)
  to reveal; to turn out
  • reveal verb (reveals, revealed, revealing)
  • turn out verb (turns out, turned out, turning out)

Conjugations for avslöja:

presens
 1. avslöjer
 2. avslöjer
 3. avslöjer
 4. avslöjer
 5. avslöjer
 6. avslöjer
imperfekt
 1. avslöjde
 2. avslöjde
 3. avslöjde
 4. avslöjde
 5. avslöjde
 6. avslöjde
framtid 1
 1. kommer att avslöja
 2. kommer att avslöja
 3. kommer att avslöja
 4. kommer att avslöja
 5. kommer att avslöja
 6. kommer att avslöja
framtid 2
 1. skall avslöja
 2. skall avslöja
 3. skall avslöja
 4. skall avslöja
 5. skall avslöja
 6. skall avslöja
conditional
 1. skulle avslöja
 2. skulle avslöja
 3. skulle avslöja
 4. skulle avslöja
 5. skulle avslöja
 6. skulle avslöja
perfekt particip
 1. har avslöjt
 2. har avslöjt
 3. har avslöjt
 4. har avslöjt
 5. har avslöjt
 6. har avslöjt
imperfekt particip
 1. hade avslöjt
 2. hade avslöjt
 3. hade avslöjt
 4. hade avslöjt
 5. hade avslöjt
 6. hade avslöjt
blandad
 1. avslöj!
 2. avslöj!
 3. avslöjd
 4. avslöjande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for avslöja:

NounRelated TranslationsOther Translations
give away ge bort
release amnesti; avrör; befrielse; benådning; frigivning; frisläppande; lycka; släppa; släppa loss; sällhet; överseende
spot finne; fläck; reklamfilm
squeal skrik
VerbRelated TranslationsOther Translations
admit avslöja; uppenbara auktorisera; befullmäktiga; bekänna; bemyndiga; bikta; erkänna; godkänna; medge; släppa in; säga saningen; tillstå; tillåta
blab ange; avslöja; skvallra; tjalla babbla; berätta; blabbra; dregla; fjäska; flamsa; ge vidare; konversera; lisma; låta slippa ur sig; låta tungan gå; låta undfalla sig; pladdra; prata; prata smörja; skvallra; sladdra; snacka; spotta ur sig; svamla; säga; tala; tala om; tramsa
detect avslöja; röja; uppenbara; yppa
develop avslöja; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut bemaktiga; bosätta sig; framkalla; kolonisera; kultivera; odla; placera; slå sig ner; tillta; utveckla; utvecklas; växa; växa upp; öka
disclose ange; avslöja; blotta; skvallra; tjalla; uppenbara; yppa berätta sagor; fördöma
discover avslöja; röja; uppenbara; yppa erfara; få reda på; hitta; komma på; lära; möta; upptäcka; yppa
expose avslöja; blotta; blottlägga; utställa; utsätta någon för blotta; demonstrera; exponera; gräva upp; gräva ut; göra tillgänglig; ligga naken; utsätta; visa vad du menar; öppna sig själv; öppna upp
give away ange; avslöja; skvallra; tjalla ange; berätta sagor; fördöma; förlåta; förråda; ge bort; gifta bort; skvallra på; tillgiva; ursäkta
inform against ange; avslöja; skvallra; tjalla ange; berätta sagor; fördöma; förråda; skvallra på
make public avslöja; offentliggöra; publicera
publish avslöja; offentliggöra; publicera förlägga; ge ut; offentliggöra; publicera; rekrytera; utge; utlysa
release avslöja; offentliggöra; publicera avskeda; avskjuta; befria; frige; frigöra; frisläppa; frisläppning; lancera; låta flyga; lösa; lösge; slunga ut; släppa; släppa fri; släppa ut; sparka; vara befriad från
reveal ange; avslöja; avtäcka; röja; skvallra; tjalla; uppenbara; yppa berätta sagor; fördöma; medge; tillstå
spot avslöja; röja; uppenbara; yppa
squeal ange; avslöja; skvallra; tjalla ange; berätta sagor; fördöma; förråda; gråta; höja rösten; klaga; lipa; skria; skrika; skvallra på; skälla; vråla
turn out avslöja; röja; yppa arta sig; komma fram med; komma till ro; leda till; resultera i; riva ut; sluta med; släcka; visa sig att
uncover avslöja; offentliggöra; publicera blotta; dra upp; göra bar; ligga naken
unfold avslöja; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut breda ut; sprida ut; utveckla; veckla upp; veckla ut; vika upp; vika ut; öppna
unmask avslöja; blotta; blottlägga; utställa; utsätta någon för
unveil avslöja; avtäcka
OtherRelated TranslationsOther Translations
admit medgiva; vidkännas
detect detektera
develop arta
discover påträffa; uppdaga; varsebli
expose blottställa; prisgiva
make public eklatera
release frigiva; friställa; frita; lössläppande
reveal avhölja; uppdaga
spot slurk
turn out arta; befinna; befinnas; utfalla
uncover avhölja
unfold bre
unmask demaskera

Synonyms for "avslöja":


Wiktionary Translations for avslöja:

avslöja
verb
 1. to indicate publicly; to proclaim
 2. expose something previously covered
 3. to reveal as having a certain secret
 4. to reveal (a secret)

Cross Translation:
FromToVia
avslöja reveal onthullen — openbaren van onbekende feiten
avslöja uncover; expose dekuvrierenbildungssprachlich: etwas Verborgenes ans Licht bringen
avslöja reveal; unveil enthüllenübertragen: (bisher unbekannte Fakten) offenbaren
avslöja disclose enttarnen — etwas vorher Unbekanntes bekannt machen; öffentlich machen
avslöja reveal offenbaren — jemandem etwas sagen, das vorher geheim war