Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. lämna:
 2. Wiktionary:
English to Swedish:   more detail...
 1. lämna:
  The word lämna exists in our database, but we currently do not have a translation from English to Swedish.
  • Synonyms for "lamna":
   Lamna; genus Lamna; fish genus


Swedish

Detailed Translations for lämna from Swedish to English

lämna:

lämna verb (lämnar, lämnade, lämnat)

 1. lämna (bryta upp; gå bort; avresa)
  to go; to leave; to depart; to go away; to break up
  • go verb (goes, went, going)
  • leave verb (leaves, left, leaving)
  • depart verb (departs, departed, departing)
  • go away verb (goes away, went away, going away)
  • break up verb (breaks up, broke up, breaking up)
 2. lämna (leverera; skicka)
  to deliver; to provide; to supply; to bring; to send; to furnish; put up for shipment; to bring around; to ship
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)
  • provide verb (provides, provided, providing)
  • supply verb (supplies, supplied, supplying)
  • bring verb (brings, brought, bringing)
  • send verb (sends, sent, sending)
  • furnish verb (furnishes, furnished, furnishing)
  • bring around verb (brings around, brought around, bringing around)
  • ship verb (ships, shipped, shipping)
 3. lämna (överge; släppa)
  to renunciate; to relinquish; to give up
  • renunciate verb (renunciates, renunciated, renunciating)
  • relinquish verb (relinquishes, relinquished, relinquishing)
  • give up verb (gives up, gave up, giving up)
 4. lämna
  to leave
  • leave verb (leaves, left, leaving)
 5. lämna
  to abandon
  – To terminate the current action before it is complete. 1
  • abandon verb (abandons, abandoned, abandoning)
 6. lämna (lägga av; kliva av)
  to get off; to come off; to give way
  • get off verb (gets off, got off, getting off)
  • come off verb (comes off, came off, coming off)
  • give way verb (gives way, gave way, giving way)

Conjugations for lämna:

presens
 1. lämnar
 2. lämnar
 3. lämnar
 4. lämnar
 5. lämnar
 6. lämnar
imperfekt
 1. lämnade
 2. lämnade
 3. lämnade
 4. lämnade
 5. lämnade
 6. lämnade
framtid 1
 1. kommer att lämna
 2. kommer att lämna
 3. kommer att lämna
 4. kommer att lämna
 5. kommer att lämna
 6. kommer att lämna
framtid 2
 1. skall lämna
 2. skall lämna
 3. skall lämna
 4. skall lämna
 5. skall lämna
 6. skall lämna
conditional
 1. skulle lämna
 2. skulle lämna
 3. skulle lämna
 4. skulle lämna
 5. skulle lämna
 6. skulle lämna
perfekt particip
 1. har lämnat
 2. har lämnat
 3. har lämnat
 4. har lämnat
 5. har lämnat
 6. har lämnat
imperfekt particip
 1. hade lämnat
 2. hade lämnat
 3. hade lämnat
 4. hade lämnat
 5. hade lämnat
 6. hade lämnat
blandad
 1. lämna!
 2. lämna!
 3. lämnad
 4. lämnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

lämna [-en] noun

 1. lämna
  the leaving
 2. lämna (åka bort)
  the leave; the depart

Translation Matrix for lämna:

NounRelated TranslationsOther Translations
depart lämna; åka bort
go bransch; runda; skämt; spel
leave lämna; åka bort ledig dag; lov; skolledighet; skollov; studiedag
leaving lämna avgång; avresa; avse ifrån; avsked; avträdande; läggning ut; löpning ut; sjösättning
ship båt; farkost; fartyg; skepp
supply anslag; avlämnande; framkörning; förråd; försörjning; lager; leverans; mått; sändning; tillgång; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande
VerbRelated TranslationsOther Translations
abandon lämna avgå ifrån; beställa av; ge upp; lämna i sticket; sluta; säga återbud; upphöra; överge
break up avresa; bryta upp; gå bort; lämna avskaffa; bryta samman; bryta upp; desintegrera; förstöra; gryta ihop; gå ifrån; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; göra sönder; kollapsa; kringsprida; ploga; plöja; riva lös; riva upp; separera; skiljas; skingra; slita loss; sluta med; smulas sönder; splittra; söndra; upplösas
bring leverera; lämna; skicka bringa; ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; ta med; överlämna
bring around leverera; lämna; skicka bringa till sans; få att kvickna till; ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna; övertala; övertyga
come off kliva av; lägga av; lämna komma loss; lösgöra
deliver leverera; lämna; skicka bringa till världen; dela ut; föda; förse; ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; släppa fri; tillföra; överlämna; överräcka
depart avresa; bryta upp; gå bort; lämna avresa; resa iväg; segla bort; åka iväg
furnish leverera; lämna; skicka bekläda; förse; förskaffa; ge; hölja; införskaffa; isolera; klä; klä sig fin; klä sig på; leverera; lämna ut; lämna över; möblera; tillhandahålla; täcka; överlämna
get off kliva av; lägga av; lämna befrias från; bli befriad; gå av; kliva av; kliva ned; kliva ur; klättra ner; komma loss; stiga ner
give up lämna; släppa; överge enrollera; ge upp; kapitulera; kasta in handduken; registrera; sluta; upphöra; värva; överge; överlämna sig
give way kliva av; lägga av; lämna bryta i stycken; bågna; ge efter; ge med sig; ge väg; gå sönder; kollapsa; komma loss; lösgöra; svikta
go avresa; bryta upp; gå bort; lämna ge sig iväg; ; gå till; promenera; röra; åka vidare
go away avresa; bryta upp; gå bort; lämna dra; fara åt helvete; försvinna; resa iväg; stick; åka iväg
leave avresa; bryta upp; gå bort; lämna avgå ifrån; avresa; hemleverera; lämna i sticket; låta; resa iväg; segla bort; åka iväg; överge
provide leverera; lämna; skicka dela ut; förse; förskaffa; ge; införskaffa; leverera; lämna ut; lämna över; skaffa; tillföra; tillhandahålla; överlämna
put up for shipment leverera; lämna; skicka
relinquish lämna; släppa; överge
renunciate lämna; släppa; överge
send leverera; lämna; skicka avsända; efterskänka; eftersända; ge; leverera; lämna ut; lämna över; remittera; skicka; skicka vidare till; sända; återvisa; överlämna; översända
ship leverera; lämna; skicka avsända; embarkera; frakta; ge; gå ombord; kliva ombord; lasta; leverera; lämna ut; lämna över; skeppa; skicka; stiga ombord; sända; överlämna
supply leverera; lämna; skicka anskaffa; avsända; förse; förse med; ge; införskaffa; leverera; lämna ut; lämna över; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; tillhandhålla; överlämna
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
go iväg med dig; schas
OtherRelated TranslationsOther Translations
abandon prisgiva; överge; övergiva
break up luckra; uppluckra
deliver avkunna; avlämna; förlösa; tillställa; överbringa
depart avsomna
furnish furnera
give up försaka
go bege; sprutt
leave lövas; permission; testamentera; utträda
relinquish skrinlägga
send expediera; förpassa; försända; tillställa
ship avskeppa; inskeppa; utskeppa
supply furnera; leverera; tillhandahållande

Synonyms for "lämna":


Wiktionary Translations for lämna:

lämna
verb
 1. To depart (intransitive)
 2. To depart from, end one's connection or affiliation with
 3. To transfer possession after death
 4. To cause to remain as available, not take away, refrain from depleting
 5. leave
 6. go out
 7. to end a relationship
 8. to go away from
 9. to withdraw from
 10. to leave behind or desert
past
 1. to leave
 2. leave

Cross Translation:
FromToVia
lämna leave verlaten — weggaan
lämna retire; resign; quit; drop out; leave ausscheiden — ausscheiden aus: etwas verlassen, austreten aus etwas
lämna quit; stop lassen — etwas nicht tun
lämna open up; let oneself go; give up; renounce; resign; forgo; abandon; desert; forsake; leave; quit; cede; yield; give way; grant; accommodate; assign abandonner — Se remettre à ; se laisser aller à ; se livrer à.
lämna abandon; desert; forsake; leave; quit délaisser — Abandonner
lämna deliver; furnish; supply; provide livrer — Traductions à trier suivant le sens

Related Translations for lämnaEnglish

Detailed Translations for lämna from English to Swedish

lamna:


Synonyms for "lamna":

 • Lamna; genus Lamna; fish genus

Lamna:


Translation Matrix for Lamna:

NounRelated TranslationsOther Translations
- genus Lamna

Related Definitions for "Lamna":

 1. a genus of Lamnidae2