Swedish

Detailed Translations for använda from Swedish to English

använda:

använda verb (använder, använde, använt)

 1. använda (nyttja; tillgodogöra sig)
  apply; to implement; to utilize; to use; to employ; to make use of; to engage; to enforce; to practise; to adopt; avail oneself of; to administer; to take; to practice; to utilise
  • apply verb
  • implement verb (implements, implemented, implementing)
  • utilize verb, American (utilizes, utilized, utilizing)
  • use verb (uses, used, using)
  • employ verb (emploies, employed, employing)
  • make use of verb (makes use of, made use of, making use of)
  • engage verb (engages, engaged, engaging)
  • enforce verb (enforces, enforced, enforcing)
  • practise verb, British (practises, practised, practising)
  • adopt verb (adopts, adopted, adopting)
  • administer verb (administers, administered, administering)
  • take verb (takes, took, taking)
  • practice verb, American (practices, practiced, practicing)
  • utilise verb, British
 2. använda (använda sig av; nyttja; bruka)
  to utilize; apply; to make use of; to employ; to use; to take; to utilise
  • utilize verb, American (utilizes, utilized, utilizing)
  • apply verb
  • make use of verb (makes use of, made use of, making use of)
  • employ verb (emploies, employed, employing)
  • use verb (uses, used, using)
  • take verb (takes, took, taking)
  • utilise verb, British
 3. använda
  to utilize; to make use of; to employ; to handle; to practise; to use; to take; to practice; to utilise
  • utilize verb, American (utilizes, utilized, utilizing)
  • make use of verb (makes use of, made use of, making use of)
  • employ verb (emploies, employed, employing)
  • handle verb (handles, handled, handling)
  • practise verb, British (practises, practised, practising)
  • use verb (uses, used, using)
  • take verb (takes, took, taking)
  • practice verb, American (practices, practiced, practicing)
  • utilise verb, British
 4. använda
  to consume
  – To access and execute the application logic exposed by a Web service. 1
  • consume verb (consumes, consumed, consuming)
 5. använda
  apply
  – To put into operation or to use. 1
 6. använda (anbringa)
  apply
 7. använda (anbringa)
  to divert; apply
  • divert verb (diverts, diverted, diverting)
  • apply verb
 8. använda (applicera)
  apply; to use
  • apply verb
  • use verb (uses, used, using)
 9. använda (ansöka; applicera)
  apply; to count
  • apply verb
  • count verb (counts, counted, counting)
  to weigh
  – show consideration for; take into account 2
  • weigh verb (weighs, weighed, weighing)
 10. använda (förbruka; spendera; använda upp)
  to spend; to use up; to consume; to use
  • spend verb (spends, spent, spending)
  • use up verb (uses up, used up, using up)
  • consume verb (consumes, consumed, consuming)
  • use verb (uses, used, using)
 11. använda (utöva; bruka; uppbjuda; göra gällande)
  to exert
  • exert verb (exerts, exerted, exerting)
 12. använda (praktisera; tillämpa)
  to practise; to exercise; to practice
  • practise verb, British (practises, practised, practising)
  • exercise verb (exercises, exercised, exercising)
  • practice verb, American (practices, practiced, practicing)
 13. använda (utnyttja; dra nytta av)
  take advantage
  – To use for your benefit. 1

Conjugations for använda:

presens
 1. använder
 2. använder
 3. använder
 4. använder
 5. använder
 6. använder
imperfekt
 1. använde
 2. använde
 3. använde
 4. använde
 5. använde
 6. använde
framtid 1
 1. kommer att använda
 2. kommer att använda
 3. kommer att använda
 4. kommer att använda
 5. kommer att använda
 6. kommer att använda
framtid 2
 1. skall använda
 2. skall använda
 3. skall använda
 4. skall använda
 5. skall använda
 6. skall använda
conditional
 1. skulle använda
 2. skulle använda
 3. skulle använda
 4. skulle använda
 5. skulle använda
 6. skulle använda
perfekt particip
 1. har använt
 2. har använt
 3. har använt
 4. har använt
 5. har använt
 6. har använt
imperfekt particip
 1. hade använt
 2. hade använt
 3. hade använt
 4. hade använt
 5. hade använt
 6. hade använt
blandad
 1. använd!
 2. använd!
 3. använd
 4. användande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for använda:

NounRelated TranslationsOther Translations
consume förbruka
count nerräkning; räkning; sammanräkning; slutsumma; summa; tillägg; tilläggssumma; uppräkning
exercise träning; övning
handle dörrhandtag; handtag; referens; skaft; öra
implement handverktyg; hjälpmedel; utrustning; verktyg
practice användning; erfarenhet; kunskap; praktik; praktisera som läkare; rutin; träning; övning
practise användning; erfarenhet; kunskap; praktik; praktisera som läkare; rutin; träning; övning
take avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
use användbarhet; användning; bruk; förbrukning; gagn; humör; konsumtion; mening; nytta; nyttighet; sinne; tillämpning; utövande; vilja
VerbRelated TranslationsOther Translations
administer använda; nyttja; tillgodogöra sig administrera; dela ut; förvalta; handha; sköta; tilldela; utöva
adopt använda; nyttja; tillgodogöra sig adoptera; uppta
apply anbringa; ansöka; använda; använda sig av; applicera; bruka; nyttja; tillgodogöra sig administrera; anmäla sig; använda sig utav; applicera; dela ut; skriva in sig; sköta; tilldela
avail oneself of använda; nyttja; tillgodogöra sig
consume använda; använda upp; förbruka; spendera använda droger; använda upp; festa på; få något att äta; förbruka; konsumera; nära; sluka; spendera pengar; vederkvicka; äta; äta upp
count ansöka; använda; applicera räkna; räkna upp
divert anbringa; använda deducera; dra den slutsatsen; förströ; härleda; omleda; roa; sluta sig till; underhålla; underhålla någon; vända bort
employ använda; använda sig av; bruka; nyttja; tillgodogöra sig anställa; använda sig utav; engagera; hyra; rekrytera; sätta i arbete; ta i tjänst
enforce använda; nyttja; tillgodogöra sig framhäva; framhålla; tvinga
engage använda; nyttja; tillgodogöra sig anmäla; anställa; anteckna; bjuda; engagera; föra in; hyra; inbjuda; insvepa; invitera; registrera; rekrytera; slå in; veckla in
exercise använda; praktisera; tillämpa drilla; exercera; träna; öva
exert använda; bruka; göra gällande; uppbjuda; utöva
handle använda behandla; hantera; sälja
implement använda; nyttja; tillgodogöra sig
make use of använda; använda sig av; bruka; nyttja; tillgodogöra sig använda sig utav
practice använda; nyttja; praktisera; tillgodogöra sig; tillämpa praktisera; repetera; studera; träna; öva
practise använda; nyttja; praktisera; tillgodogöra sig; tillämpa praktisera; repetera; studera; träna; öva
spend använda; använda upp; förbruka; spendera betala; förslösa; ge ut; slösa bort; spendera; tillbringa; utgiva; ödsla
take använda; använda sig av; bruka; nyttja; tillgodogöra sig acceptera; acceptera en gåva; bära; få ihop; samla; samla in; servera sig själv; stjäla; ta; ta emot; ta emot en gåva; ta medicin; uthärda
take advantage använda; dra nytta av; utnyttja
use använda; använda sig av; använda upp; applicera; bruka; förbruka; nyttja; spendera; tillgodogöra sig använda sig utav; konsumera
use up använda; använda upp; förbruka; spendera använda upp; förarbeta
utilise använda; använda sig av; bruka; nyttja; tillgodogöra sig använda sig utav; konsumera
utilize använda; använda sig av; bruka; nyttja; tillgodogöra sig använda sig utav; konsumera
weigh ansöka; använda; applicera väga noggrannt
OtherRelated TranslationsOther Translations
adopt knäsätta
apply hänvända
consume inmundiga
count greve
divert förlusta
employ begagna
enforce framtvinga
engage leja; städja; sysselsätta
exercise motionera; övningsuppgift
handle handhava; handlägga; handskas; manipulera
implement implementera
make use of begagna
practice inöva; kutym; praxis; sedvana
practise inöva; kutym; praxis; sedvana
take frambära; inta; taga; vidtaga
use begagna; begagnande; nyttiggöra; trafikera
utilise nyttiggöra; tillgodogöra
utilize nyttiggöra; tillgodogöra
weigh avväga; tynga; väga

Synonyms for "använda":


Wiktionary Translations for använda:

använda
verb
 1. to put into use
 2. employ, apply

Cross Translation:
FromToVia
använda use gebruiken — zich bedienen van, toepassen
använda apply anwenden — (transitiv) einen Gegenstand dazu bringen, seine Aufgabe zu erledigen
använda use beanspruchen — (transitiv) bezogen auf Materialien: durch Benutzung beschädigen
använda use; utilize benutzenverwenden, ausnutzen, zum Vorteil anwenden, brauchen, gebrauchen, nutzbar machen
använda operate betätigen — etwas in Tätigkeit/Gang setzen
använda use gebrauchen — etwas verwenden, benutzen
använda use nützen — von etwas Gebrauch machen
använda apply; employ; make use of; use; turn to account; put on; lay down; place; put; put down; lay; set; practice; administer; attach; put onto; add; append; assign; paste appliquermettre une chose sur une autre, soit pour qu’elle y demeure adhérente, être pour qu’elle y laisser une empreinte, soit simplement pour qu’elle y toucher.
använda employ; use; make use of; turn to account employer — Utiliser

Related Translations for använda