Swedish

Detailed Translations for besegla from Swedish to English

besegla:

besegla verb (beseglar, beseglade, beseglat)

 1. besegla (ratificera; bekräfta)
  to confirm; to validate; to ratify; to support; to uphold; to bear out; to seal
  • confirm verb (confirms, confirmed, confirming)
  • validate verb (validates, validated, validating)
  • ratify verb (ratifies, ratified, ratifying)
  • support verb (supports, supported, supporting)
  • uphold verb (upholds, upheld, upholding)
  • bear out verb (bears out, bearing out)
  • seal verb (seals, sealed, sealing)
 2. besegla (innesluta; inkapsla)
  to enclose; evnvelope; to encapsulate; besieged; to besiege; to cover; to wrap up; besieges; to surround
 3. besegla
  to sail
  • sail verb (sails, sailed, sailing)

Conjugations for besegla:

presens
 1. beseglar
 2. beseglar
 3. beseglar
 4. beseglar
 5. beseglar
 6. beseglar
imperfekt
 1. beseglade
 2. beseglade
 3. beseglade
 4. beseglade
 5. beseglade
 6. beseglade
framtid 1
 1. kommer att besegla
 2. kommer att besegla
 3. kommer att besegla
 4. kommer att besegla
 5. kommer att besegla
 6. kommer att besegla
framtid 2
 1. skall besegla
 2. skall besegla
 3. skall besegla
 4. skall besegla
 5. skall besegla
 6. skall besegla
conditional
 1. skulle besegla
 2. skulle besegla
 3. skulle besegla
 4. skulle besegla
 5. skulle besegla
 6. skulle besegla
perfekt particip
 1. har beseglat
 2. har beseglat
 3. har beseglat
 4. har beseglat
 5. har beseglat
 6. har beseglat
imperfekt particip
 1. hade beseglat
 2. hade beseglat
 3. hade beseglat
 4. hade beseglat
 5. hade beseglat
 6. hade beseglat
blandad
 1. besegla!
 2. besegla!
 3. beseglad
 4. beseglande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for besegla:

NounRelated TranslationsOther Translations
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
seal försegling; garanti; kontrollstämpel; normalmått; sigillstamp; stämpel; säkerhetsbevis; säl
support assistans; bistånd; favör; hjälp; hänga på; kaross; medverkan; motivation; sokkel; stativ; strävpelare; stöd; stödbalk; support; tjänst; underhåll; underhållande; understöd; uppbackning; uppmuntran; vara fäst vid
VerbRelated TranslationsOther Translations
bear out bekräfta; besegla; ratificera
besiege besegla; inkapsla; innesluta belägra; omringa
besieged besegla; inkapsla; innesluta
besieges besegla; inkapsla; innesluta
confirm bekräfta; besegla; ratificera auktorisera; befullmäktiga; bejaka; bekräfta; bemyndiga; besanna; godkänna; häfta ihop; intyga; samtycka till; sätta fast
cover besegla; inkapsla; innesluta bekläda; berätta; beskriva; betäcka; bilda tak över; dölja; förklara; förse med tak; ; hölja; isolera; kamouflera; klä; promenera; rapportera; skildra; skydda; skyla; täcka; täcka över; välva; återberätta; övertäcka
encapsulate besegla; inkapsla; innesluta begränsa; inskränka; kapsla in; omfatta
enclose besegla; inkapsla; innesluta begränsa; försegla; inskränka; omfatta
evnvelope besegla; inkapsla; innesluta
ratify bekräfta; besegla; ratificera bekräfta; godkänna; sanktionera
sail besegla avresa; avsegla; bege sig till; gå mot; hissa segel; navigera; segla; styra kors mot; åka ut och segla
seal bekräfta; besegla; ratificera försegla; isolera; plombera; plugga igen; stoppa igen; stämpla; tamponera; täta
support bekräfta; besegla; ratificera aktivera; backa; backa upp; bekräfta; bestyrka; bistå; bära; finansiera; ge stöd åt; hjälpa; hjälpa någon finansiellt; hålla med; hålla vid makt; proppa; stimulera; stå för; stöda; stödja; stödja ekonomiskt; stötta; underhålla; understödja; understötta; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
surround besegla; inkapsla; innesluta begränsa; försegla; omge; omringa; omsluta
uphold bekräfta; besegla; ratificera bekräfta; gälla; hålla stånd; hålla vid; stå fast; stå kvar
validate bekräfta; besegla; ratificera auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna; lagfästa; sanktionera; stadfästa; validera; verifiera
wrap up besegla; inkapsla; innesluta förpacka; inveckla; omsvepa; packa; packa in; slå in
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
besieged bifogad; omgiven
OtherRelated TranslationsOther Translations
confirm konfirmera
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
enclose inhängna; kapsla; närsluta; omhägna
seal förslutning
support främjande; försörja; livnära; medhåll; tillstyrka; underbygga; uppbacka
surround inringa; kringränna; omgiva
uphold förfäkta
wrap up emballera; svepa