Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. blötlagd:


Swedish

Detailed Translations for blötlagd from Swedish to English

blötlagd:


Translation Matrix for blötlagd:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
soaked blöt; blötlagd; blötlagt; genomblöt; genomblött; genomdränk; genomvåt; genomvått aspackat; dyblöt; dyblött; genomblöt; genomblött; genomvått; plakat; redlöst; stupffull; stupffullt
sodden blötlagd; blötlagt; genomdränk; genomvåt; genomvått
AdverbRelated TranslationsOther Translations
sopping blötlagd; blötlagt; genomdränk; genomvåt; genomvått
OtherRelated TranslationsOther Translations
soaked dyngsur; indränkt; urlakad
ModifierRelated TranslationsOther Translations
steeped blöt; blötlagd; blötlagt; genomblöt; genomblött