Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. dekorering:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for dekorering from Swedish to English

dekorering:

dekorering [-en] noun

  1. dekorering (dekoration; orden)
    the honour; the decoration; the knighthood; the order; the medal; the badge; the honor
  2. dekorering (putsning; klippning; dekoration)
    the trimming

Translation Matrix for dekorering:

NounRelated TranslationsOther Translations
badge dekoration; dekorering; orden decoration; ebmblem; emblem; gradbeteckning; idrottsmärke; insignier; klassmärke; märke; ordenstecken; pinne; polisbricka; skylt; tecken; tjänstemärke; tjänstetecken; utmärkelsetecken
decoration dekoration; dekorering; orden decoration; dekoration; emblem; gradbeteckning; heminredning; påklädning; tjänstetecken; utsmyckning
honor dekoration; dekorering; orden heder 6-ärebetygelse; stolthet; ära; ärokänsla
honour dekoration; dekorering; orden heder 6-ärebetygelse; stolthet; utmärkelse; ära; ärokänsla
knighthood dekoration; dekorering; orden nobless; riddarväsen; ridderlighet
medal dekoration; dekorering; orden emblem; idrottsmärke; klassmärke; medalj; tjänstemärke
order dekoration; dekorering; orden Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; föreskrift; instruktion; kommando; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
trimming dekoration; dekorering; klippning; putsning band; brädd; bård; fransar; garnering; kant; kordong; krage; skärande; snodd; snöre; spets; trimmande; utsmycka
VerbRelated TranslationsOther Translations
honor belöna; besitta; hedra; hylla; innehava; respektera; ära
honour belöna; besitta; hedra; hylla; innehava; respektera; ära
order befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; gruppera; göra i ordning; indela; katalogisera; klassifiera; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; påbjuda; reglera; ringa till; se till; sortera
OtherRelated TranslationsOther Translations
decoration prydnad; sirat
honor betygelse; heder; utmärkelse; ärebetygelse
honour betygelse; heder; utmärkelse; ärebetygelse
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga

Wiktionary Translations for dekorering:

dekorering
noun
  1. act of adorning