Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. distans:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for distans from Swedish to English

distans:

distans [-en] noun

 1. distans (avstånd)
  the distance; the width; the space; the bit; the little way; the end
 2. distans (avståndstagande attityd; kyla)
  the detachment; the coldness; the air of distance; the cold; the cool
  the coolness
  – a lack of affection or enthusiasm 1

Translation Matrix for distans:

NounRelated TranslationsOther Translations
air of distance avståndstagande attityd; distans; kyla
bit avstånd; distans bit
cold avståndstagande attityd; distans; kyla kyla; kylighet
coldness avståndstagande attityd; distans; kyla kyla; kylighet
cool avståndstagande attityd; distans; kyla avsvalkning; förfriskande; kyla; kylighet; själv behärskning
coolness avståndstagande attityd; distans; kyla avsvalkning; förfriskande; kyla; kylighet
detachment avståndstagande attityd; distans; kyla avdelning; frankhet; rakhet; sektion; ärlighet; öppen tanke; öppenhet; öppenhjärtlighet
distance avstånd; distans avstånd; bana; färd; sträcka; väg
end avstånd; distans avslutande; avslutning; slut; slutpunkt; ända
little way avstånd; distans
space avstånd; distans luftrum; mellanrum; period; skreva; space; spricka; springa; tidsrymd; universum; utrymme; vrå
width avstånd; distans bredd; spann; spännvidd; vidd
VerbRelated TranslationsOther Translations
cool avkyla; bli kallare; kyla av; kylas av; lugna ner sig; lungna ner sig; svalna
end ajournera; avsluta; avsluta samtal; begränsa; besluta; bestämma; flytta fram; fullborda; färdigställa; föra till ett slut; komma till en ände; komma till ett slut; komma till ro; skjuta upp; sluta; upphöra
space ordna med mellanrum; spärra
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
cold distanserande; frostig; frostigt; kall; kallt; kallt och fuktigt; kyligt; råkall; råkallt; överlägset
cool affärsmässigt; allvarlig; allvarligt; distanserande; frisk; friskt; fräsch; fräscht; häftig; häftigt; kallt; kyligt; luftigt; lugnt; nedkyld; orubblig lugnt; samlad; samlat; självbehärskad; självbehärskat; stoisk; stoiskt; superbt; sval; svalt; systematisk; systematiskt; tuff; tufft; överlägset
OtherRelated TranslationsOther Translations
bit grand
cold förkylning
coldness kallsinnighet
cool trankil; trankilt
coolness svalka
end avlöpa; lykta; lyktas; tamp; ändas; ändpunkt
space areal; mässplats; rymd; spatium; tidsperiod; utrymme
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bit en liten bit; svag

Synonyms for "distans":


Wiktionary Translations for distans:


Cross Translation:
FromToVia
distans distance DistanzEntfernung
distans distance; way distance — (figuré) différence de nature, de statut, de classe sociale.