Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. duns:


Swedish

Detailed Translations for duns from Swedish to English

duns:

duns [-en] noun

 1. duns (slag; stöt; knuff; örfil)
  the punch; the clout
  – (boxing) a blow with the fist 1
  • punch [the ~] noun
   • He landed a hard punch to the gut.2
  • clout [the ~] noun
   • I gave him a clout on his nose1
  the nudge
  – a slight push or shake 1
  the whopper
  the wallop
  – a severe blow 1
  the blow
  – a powerful stroke with the fist or a weapon 1
  • blow [the ~] noun
   • a blow on the head1
  the jab
  – a quick short straight punch 1
  • jab [the ~] noun
 2. duns (törn; dunk; stöt)
  the bump; the thump; the thud

Translation Matrix for duns:

NounRelated TranslationsOther Translations
blow duns; knuff; slag; stöt; örfil besvikelse; buckla; bula; bump; dunk; klapp; klippa till; knackning; lätt knuff; märke; piskrapp; slag; slag med öppen hand; smäll; snärt; stöt; örfil
bump dunk; duns; stöt; törn bula; bump; dunk; hinder; knöl; krocka; lätt knuff; ojämnhet; sammanstöta; slag; stöt; svullnad
clout duns; knuff; slag; stöt; örfil grovt sulstift; knuff; puff; skospik; stöt
jab duns; knuff; slag; stöt; örfil bump; dunk; lätt knuff; slag; stöt
nudge duns; knuff; slag; stöt; örfil bump; dunk; knuff; lätt knuff; puff; slag; stöt
punch duns; knuff; slag; stöt; örfil bump; dunk; knuff; knytnävsslag; kort slag; käftsmällar; lätt knuff; puff; punch; slag; snytingar; stämpel; stöt
thud dunk; duns; stöt; törn krocka; sammanstöta
thump dunk; duns; stöt; törn krocka; sammanstöta
wallop duns; knuff; slag; stöt; örfil knuff; puff; stöt
whopper duns; knuff; slag; stöt; örfil gigant; jätte; koloss; monster; rese; stort exemplar; väldig
VerbRelated TranslationsOther Translations
blow blåsa; blåsa hårt; fladdra; flaxa; flyga omkring; fläkta; flämta; flåsa; flöjta; förstöra; humma; komma undan; sabotera; smita bort; springa bort; suga av; vissla
jab jabba; smocka till; sticka; stöta
nudge driva på någon; flytta en bildpunkt; knuffa till någon; pressa sig in i; puffa på någon; stöta till; trängas mot
punch banka; bulta; dunka; hamra; klampa; klappra; klippa; slå; slå hål i med puns; stampa; stansa
thump banka; bulta; dunka; hammra; hamra; klampa; klappra; slå
wallop ge stryk; klå upp; prygla; spöa upp
OtherRelated TranslationsOther Translations
bump gupp
clout sittopp
jab jabb
nudge buffa; buffas
punch hålslå; puns; punsa