Swedish

Detailed Translations for fånga from Swedish to English

fånga:

fånga verb (fångar, fångade, fångat)

 1. fånga (ertappa)
  to catch; to snatch; sneak up on; to seize; to twig; to tattle; take unaware
 2. fånga (gripa; ta fast)
  to catch; to grab; to seize; to capture; to trap; to grip
  • catch verb (catches, catched, catching)
  • grab verb (grabs, grabbed, grabbing)
  • seize verb (seizes, seized, seizing)
  • capture verb (captures, captured, capturing)
  • trap verb (traps, trapped, trapping)
  • grip verb (grips, gripped, gripping)
 3. fånga
  to reconquer; to recapture; to retake; to regain
  • reconquer verb (reconquers, reconquered, reconquering)
  • recapture verb (recaptures, recaptured, recapturing)
  • retake verb (retakes, retook, retaking)
  • regain verb (regains, regained, regaining)
 4. fånga
  to capture; to catch
  • capture verb (captures, captured, capturing)
  • catch verb (catches, catched, catching)
 5. fånga (charmera; förtrolla; dupera)
  to charm; to dupe; to catch
  • charm verb (charms, charmed, charming)
  • dupe verb (dupes, duped, duping)
  • catch verb (catches, catched, catching)
 6. fånga (fatta; gripa)
  to catch; to capture; to seize
  • catch verb (catches, catched, catching)
  • capture verb (captures, captured, capturing)
  • seize verb (seizes, seized, seizing)
 7. fånga (ta; greppa)
  to grab; to clamp; to grasp; to take hold of; to clasp; to catch; to seize; to grip
  • grab verb (grabs, grabbed, grabbing)
  • clamp verb (clamps, clamped, clamping)
  • grasp verb (grasps, grasped, grasping)
  • take hold of verb (takes hold of, took hold of, taking hold of)
  • clasp verb (clasps, clasped, clasping)
  • catch verb (catches, catched, catching)
  • seize verb (seizes, seized, seizing)
  • grip verb (grips, gripped, gripping)
 8. fånga (arrestera; gripa)
  to arrest; apprehend; to pick up; to hold; to detain; to seize; to imprison
  • arrest verb (arrests, arrested, arresting)
  • apprehend verb
  • pick up verb (picks up, picked up, picking up)
  • hold verb (holds, held, holding)
  • detain verb (detains, detained, detaining)
  • seize verb (seizes, seized, seizing)
  • imprison verb (imprisons, imprisoned, imprisoning)
 9. fånga (väcka uppmärksamhet)
  to grab
  – To command or capture. 1
  • grab verb (grabs, grabbed, grabbing)

Conjugations for fånga:

presens
 1. fångar
 2. fångar
 3. fångar
 4. fångar
 5. fångar
 6. fångar
imperfekt
 1. fångade
 2. fångade
 3. fångade
 4. fångade
 5. fångade
 6. fångade
framtid 1
 1. kommer att fånga
 2. kommer att fånga
 3. kommer att fånga
 4. kommer att fånga
 5. kommer att fånga
 6. kommer att fånga
framtid 2
 1. skall fånga
 2. skall fånga
 3. skall fånga
 4. skall fånga
 5. skall fånga
 6. skall fånga
conditional
 1. skulle fånga
 2. skulle fånga
 3. skulle fånga
 4. skulle fånga
 5. skulle fånga
 6. skulle fånga
perfekt particip
 1. har fångat
 2. har fångat
 3. har fångat
 4. har fångat
 5. har fångat
 6. har fångat
imperfekt particip
 1. hade fångat
 2. hade fångat
 3. hade fångat
 4. hade fångat
 5. hade fångat
 6. hade fångat
blandad
 1. fånga!
 2. fånga!
 3. fångad
 4. fångande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fånga:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrest anhållan; anhållande; anhållen; anhållning; arrest; arrestering; gripning; häktad; häktning
capture anhållande; arrest; arrestering; bedövande; gripande; tillfångatagande; övermannande; överväldigande
catch bult; byte; fångst; knäpp lock; lås; låskolv; regel; uppfångande; uppsnappande; åskvigg
charm amulett; attraktivitet; charm; charmtroll; frestelse; förtrollning; förövring; ljuvhet; tjusning; utstrålning; vänlighet
clamp klämma; krampa; skruvtving
clasp knäppe; lås; regel; spänne
dupe duperade; lurad eller skadad person; offer; slaktoffer
grab anhållning; arrestering; fångstarm; gripare; gripning; gripskopa; tentakel
grasp begriplig; förstående
grip fast tag; fattning; grepp; handtag
hold fasttagande; fat; grepp; handtag; hink; lastrum; skepps lastrum
recapture återerövring; återtagande
tattle nonsens; prat; skvaller; strunt; struntprat; svammel; tjatter
trap bakhåll; fallgrop; fejs; fälla; försåt; kärra; liten vagn; nylle; skrinda; trap
twig gren; kvist; spö; ättling
VerbRelated TranslationsOther Translations
apprehend arrestera; fånga; gripa befara; fara; oroa; vara rädd
arrest arrestera; fånga; gripa tillfångata
capture fatta; fånga; gripa; ta fast fånga in; förövra; lägga till; spela in; tillfångata
catch charmera; dupera; ertappa; fatta; fånga; förtrolla; greppa; gripa; ta; ta fast fatta; fatta tag i; finna; ; gripa tag i; jaga; knycka bort; skaffa sig; ta ifrån; ta tag i
charm charmera; dupera; fånga; förtrolla charma; fascinera; fröjda; glädja; liva upp
clamp fånga; greppa; ta handboja; hålla fast sig; kedja fast; klampa sig fast; spänna fast
clasp fånga; greppa; ta gripa om; hålla fast; hålla i; klamra sig fast; klänga sig fast; knycka bort; ta ifrån
detain arrestera; fånga; gripa fångsla; hålla fast; hålla fången; kvarhålla; sätta i fängelse
dupe charmera; dupera; fånga; förtrolla
grab fånga; greppa; gripa; ta; ta fast; väcka uppmärksamhet
grasp fånga; greppa; ta begripa; fatta; förstå; greppa; gripa om; göra klart för sig; hålla fast; hålla i; inse; knycka bort; ta ifrån
grip fånga; greppa; gripa; ta; ta fast gripa om; hålla fast; hålla i; knycka bort; ta ifrån
hold arrestera; fånga; gripa behålla; fatta; fångsla; gälla; göra klart för sig; hålla; hålla fast; hålla stånd; hålla vid; inse; inte släppa; parkera; samtalsparkering; stå fast; stå kvar; sätta i fängelse
imprison arrestera; fånga; gripa
pick up arrestera; fånga; gripa absorbera; få ihop; gräva upp; hämta upp; införliva; lära; packa; plocka upp; samla; samla ihop; samla in; snappa upp; studera; suga i sig; ta in; ta reda på; uppsuga; upptaga
recapture fånga återvinna
reconquer fånga återvinna
regain fånga få tillbaka; vinna tillbaka; återfå; återta; återvinna
retake fånga få tillbaka; återfå; återta; återvinna
seize arrestera; ertappa; fatta; fånga; greppa; gripa; ta; ta fast angripa; belägga; beslagta; fatta; förvärva; förövra; gripa; gripa om; hålla fast; hålla i; knycka bort; konfiskera; kärva; lyckas få tag på; lägga beslag på; servera sig själv; ta fasta på; ta i besittning; ta ifrån; överväldigad av
snatch ertappa; fånga gå och tigga; knycka bort; nappa till sig; plundra; rafsa åt sig; rycka; rycka bort; rycka till sig; råna; smickra; stjäla; ta ifrån
sneak up on ertappa; fånga
take hold of fånga; greppa; ta
take unaware ertappa; fånga överraska
tattle ertappa; fånga babbla; pladdra; sladdra
trap fånga; gripa; ta fast svälla
twig ertappa; fånga
OtherRelated TranslationsOther Translations
apprehend anhålla
arrest anhålla
capture erövring; fängsel; infångande; uppbringa
catch aber; fiskfångst; infånga; taga; tillfånga; uppfånga
charm Betagenhet; berlock; dåra; förtjusa; grace; gratie; tjusa; älsklighet
clamp bygel
clasp agraff; sölja
grab grabba; korpa
grip handgrepp
hold fäste; inneha
pick up inhämta; nålmikrofon; uppsnappa
recapture återerövra
seize beslagtaga; mät; uppbringa
snatch snappa
trap giller

Synonyms for "fånga":


Wiktionary Translations for fånga:

fånga
verb
 1. bring to reckoning
 2. to intercept an object in the air etc. (jump)
 3. to seize attention of
 4. grab

Cross Translation:
FromToVia
fånga catch vangen — onderscheppen
fånga catch vangen — te pakken krijgen
fånga grab erwischen — jemanden oder etwas in die Hand, in die Gewalt, zu fassen bekommen, festhalten
fånga capture; catch; grapple; captivate; grab; seize; trap; apprehend capturers’emparer d’un être vivant ou d’une chose.

Related Translations for fånga