Swedish

Detailed Translations for god uppfostran from Swedish to English

god uppfostran:

god uppfostran noun

  1. god uppfostran (etikett; artighet)
    the courtesy; the decency; the courtliness; the good manners; the civility; the propriety; the etiquette; the good breeding; the manners; the gallantry

Translation Matrix for god uppfostran:

NounRelated TranslationsOther Translations
civility artighet; etikett; god uppfostran anständig; anständighet; hövlighet; respektabilitet
courtesy artighet; etikett; god uppfostran anspråkslöshet; artighet; beskedlighet; foglighet; följsamhet; hörsamhet; tjänstvillighet; undergivenhet
courtliness artighet; etikett; god uppfostran hövlighet
decency artighet; etikett; god uppfostran aktningsvärdig; anständig; anständighet; artighet; dygd; finhet; finkänslighet; hederlighet; hövlighet; känslighet; ordentlighet; ordning; respektabilitet; rättskaffenhet; takt
etiquette artighet; etikett; god uppfostran etikett; etikettsregler; fint sätt; gott uppförande
gallantry artighet; etikett; god uppfostran förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet
good breeding artighet; etikett; god uppfostran
good manners artighet; etikett; god uppfostran fint sätt; gott uppförande
manners artighet; etikett; god uppfostran beteende; personligt uppträdande; uppförande; åthävor
propriety artighet; etikett; god uppfostran aktningsvärdig; anständighet; förnuftighet; hövlighet; klädsamhet; passande; properhet; respektabilitet; rättvisa; rådighet
OtherRelated TranslationsOther Translations
decency sedlighet
gallantry galanteri
good breeding belevenhet; levnadsvett
manners fasoner; folkvett; hyfs; pli
propriety konvenans

Related Translations for god uppfostran