Summary


Swedish

Detailed Translations for idé from Swedish to English

idé:

idé [-en] noun

 1. idé (åsikt; föreställning; mening)
  the thought; the idea; the notion; the image
 2. idé (begrepp)
  the conception; the notion; the idea; the concept
 3. idé (tanke; åsikt)
  the thought; the idea
 4. idé (medvetenhet; aning; förstånd)
  the consciousness; the awareness; the realization; the notion; the idea; the realisation
 5. idé (vision; inblick)
  the vision; the insight; the notion; the idea

Translation Matrix for idé:

NounRelated TranslationsOther Translations
awareness aning; förstånd; idé; medvetenhet förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt
concept begrepp; idé början på ett plan; concept
conception begrepp; idé tankesätt
consciousness aning; förstånd; idé; medvetenhet
idea aning; begrepp; föreställning; förstånd; idé; inblick; medvetenhet; mening; tanke; vision; åsikt föreställning; intryck; mening; planering; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; vilja; åsikt; övertygelse
image föreställning; idé; mening; åsikt avbildning; avgud; avgudabild; bild; digital bild; idol; image; portrett; profil; reflektering; reflexion; skulptera; spegelbild; återspegling
insight idé; inblick; vision begrepp; föstånd; insikt; intelligens; omdöme; smarthet; urskiljningsförmåga
notion aning; begrepp; föreställning; förstånd; idé; inblick; medvetenhet; mening; vision; åsikt aning; begrepp; begriplig; föreställning; förstående; föstånd; intelligens; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; åsikt; övertygelse
realisation aning; förstånd; idé; medvetenhet fullbordan; fulländning; färdigställandet; förverkligande; infyllande; insikt; realisering; uppfyllandet; uppfyllelse
realization aning; förstånd; idé; medvetenhet fullbordan; fulländning; färdigställandet; förverkligande; infyllande; insikt; realisering; uppfyllandet; uppfyllelse
thought föreställning; idé; mening; tanke; åsikt eftertanke; fundering; förstånd; genomtänkt åsikt; intelligens; kontemplation; mental förmåga; mental kapacitet; reflektion; tanke
vision idé; inblick; vision anblick; bild; föreställning; intryck; syn; synförmåga; tanke; tankesätt; utblick; utsiktspunkt; vision; åsikt; åsyn
OtherRelated TranslationsOther Translations
conception avlelse; konception
consciousness sans
idea hum; undring; uppslag
image beläte; framtoning
thought betänkande; undring
vision andesyn; synsinne

Synonyms for "idé":


Wiktionary Translations for idé:

idé
noun
 1. image formed in the mind
 2. form created in the mind

Cross Translation:
FromToVia
idé idea Idee — meistens plötzlich auftretender Gedanke, der Erfolg bei etwas verspricht
idé idea; thought; notion; conception idée — Façon de faire, plus ou moins originale, qu’un individu ou un groupe d’individus imagine dans le domaine de la connaissance, de l’action ou de la création artistique.

Related Translations for idé