Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. justera:


Swedish

Detailed Translations for justera from Swedish to English

justera:

justera verb (justerar, justerade, justerat)

 1. justera (anpassa)
  to adjust; to fix; to repair
  • adjust verb (adjusts, adjusted, adjusting)
  • fix verb (fixes, fixed, fixing)
  • repair verb (repairs, repaired, repairing)
 2. justera (anpassa)
  to adjust
  • adjust verb (adjusts, adjusted, adjusting)
 3. justera (ställa in; avstämma)
  to adjust; to tune in
  • adjust verb (adjusts, adjusted, adjusting)
  • tune in verb (tunes in, tuned in, tuning in)
 4. justera (avstämma)
  to adjust; to tune; to fix
  • adjust verb (adjusts, adjusted, adjusting)
  • tune verb (tunes, tuned, tuning)
  • fix verb (fixes, fixed, fixing)
 5. justera (storlek; gradera; kalibrera; mäta rymd)
  to gauge
  • gauge verb (gauges, gauged, gauging)
 6. justera (rätta till)
  to adjust; to raise; to put up
  • adjust verb (adjusts, adjusted, adjusting)
  • raise verb (raises, raised, raising)
  • put up verb (puts up, put up, putting up)
 7. justera
  to align
  – To position objects or text relative to some point, such as the page margin. 1
  • align verb (aligns, aligned, aligning)
 8. justera
  to align
  – In data handling, to store multiple-byte data units so that the respective bytes fall in corresponding locations of memory. 1
  • align verb (aligns, aligned, aligning)
 9. justera
  to justify
  – To adjust horizontal spacing so that text is aligned evenly along both the left and right margins. Justifying text creates a smooth edge on both sides. 1
  • justify verb (justifies, justified, justifying)

Conjugations for justera:

presens
 1. justerar
 2. justerar
 3. justerar
 4. justerar
 5. justerar
 6. justerar
imperfekt
 1. justerade
 2. justerade
 3. justerade
 4. justerade
 5. justerade
 6. justerade
framtid 1
 1. kommer att justera
 2. kommer att justera
 3. kommer att justera
 4. kommer att justera
 5. kommer att justera
 6. kommer att justera
framtid 2
 1. skall justera
 2. skall justera
 3. skall justera
 4. skall justera
 5. skall justera
 6. skall justera
conditional
 1. skulle justera
 2. skulle justera
 3. skulle justera
 4. skulle justera
 5. skulle justera
 6. skulle justera
perfekt particip
 1. har justerat
 2. har justerat
 3. har justerat
 4. har justerat
 5. har justerat
 6. har justerat
imperfekt particip
 1. hade justerat
 2. hade justerat
 3. hade justerat
 4. hade justerat
 5. hade justerat
 6. hade justerat
blandad
 1. justera!
 2. justera!
 3. justerad
 4. justerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for justera:

NounRelated TranslationsOther Translations
fix baklås; pattställning; stockning
gauge mätare; måttband; normalmått; tumstock; visare
raise odlande; uppväxande
repair lagning; reparation; reparationsarbete; restauration; återställande
tune låt; melodi; sång; visa
VerbRelated TranslationsOther Translations
adjust anpassa; avstämma; justera; rätta till; ställa in anpassa sig; conformera sig; skystera
align justera bringa i rät linje; ställa sig i linje
fix anpassa; avstämma; justera avsluta; binda; binda fast vid ett rep; fixa; fixera; fästa; få det gjort; få det ur världen; godgöra; göra bra; göra i ordning; iståndsätta; klara; klara av; knyta; knäppa; korrigera; laga; ordna; orka; orka med; reglera; reparera; se till; ställa tillrätta; sätta fast; veckla av; återställa
gauge gradera; justera; kalibrera; mäta rymd; storlek mäta; mäta ut; ritka rätt
justify justera belägga; berättiga; bevisa; bortförklara; demonstrera; rättfärdiga; svara för; verifiera
put up justera; rätta till bevara; lagra; lyfta upp
raise justera; rätta till anta; arbeta sig upp; bygga; bära upp; dra upp; etablera; frambringa; föda; föda upp; föreslå; förutsätta; grunda; häva upp; höja; höjas; inrätta; introducera; lyfta; lyfta upp; nominera; postulera; resa; resa sig; resa upp; räta upp; starta; stegras; sträcka på sig; ställa upp; ta upp ett ämne; tjusa ormar; uppfostra; uppföda; upphöja; upprätta
repair anpassa; justera bota; godgöra; iståndsätta; laga; lappa; läka; reparera; återställa
tune avstämma; justera etablera; grunda; servera
tune in avstämma; justera; ställa in
OtherRelated TranslationsOther Translations
adjust adaptera; hopjämka; inrikta; tillpassa
fix greja; kirra
gauge likare
put up logera; upplägga; uppsätta
raise fostra; förhöja; stegra; uppföra; upplåna
repair iståndsättande; renovering
tune trall

Synonyms for "justera":


Related Translations for justera